Palantir
oddělovač

Nesmrtelnost elfů a její důsledky

Literatura > Fantasy | 10. 08. 2002 10:14:03 | autor: BEM

Nepřipadlo vám někdy divné, když už ne přímo nespravedlivé, že elfové jsou nesmrtelní a krásní, kdežto lidé jsou smrtelní a slabí? Vezmeme-li v potaz, že Středozemě má svůj základ v tomto světě, a nyní nemám na mysli jakoukoliv nápodobu nebo odraz reality, nýbrž obecné, zejména fyzikální a biologické, principy, zákony a pravdy, které jsou v tomto světě obsaženy, tak musí existovat určité racionální řešení tohoto problému.

Jak je tedy možné, že mohou existovat elfové? Nesmrtelní a věčně mladí, první obyvatelé Středozemě, jsou něčím víc, než se zdají. Zde přichází na řadu věda, která se pokusí objasnit některé základní nesrovnalosti a odhalit tak tajemství elfů ve světle rozumu.

Hlavní odlišností od lidí je jejich, v kontextu s téměř všemi ostatními živočisnými druhy Středozemě, nesmrtelnost. Je možné, aby nějaký živočich skutečně byl nesmrtelný? U lidí je stárnutí, a tedy i jeho důsledek – smrt – dána geneticky – jádro téměř každé buňky je neusále bombardováno kyslíkovými radikály, které se uvolňují při procesu dýchání z mitochondrií. Genetická informace je tak neustále poškozována, ale naštěstí je organismus vybaven enzymy, které dokáží poškozenou genetickou informaci téměř ve všech případech obnovit. V případě, že nedojde k opravě této informace, může docházet k mutacím, a buňka poté ztrácí svojí funkci. Další příčinou stárnutí je neschopnost nekonečného dělení buňky, dané zkracováním nosiče genetické informace, tudíž v těle dochází ke snižování počtu buněk jednotlivých tkání, dokud nedojde k jejich zhroucení.

Elfové však nestárnou. Vidím pouze dvě řešení tohoto dilematu. První z nich by předpokládal, že elfí genetická informace je uložena v cyklické formě DNA, která je mnohem “odolnější” vůči působení zubu času, a tak jsou nově vzniklé buňky po genetické stránce dokonalou kopií originálu, a jedinec tedy nestárne. Ale toto uspořádání dědičné informace zabraňuje tvoření nových genových kombinací, což by popřelo možný, a pro některé očividný, vývoj tohoto druhu. Odpovědí na tuto otázku by mohly být některé vnější znaky elfí společnosti – opravdu se elfové za ty věky změnili, nebo jsou stále těmi samými, tedy zarytými tradicionalisty? Bohužel, jak jsem napsal, toto uspořádání DNA neumožňuje tvoření genových kombinací, a tudíž neumožňuje pohlavní rozmnožování. Vzhledem k tomu, že elfové jsou rozděleni na dvě pohlaví, je možno usuzovat na pohlavní způsob rozmnožování, i když to nebylo v dílech o Středozemi explicitně zmíněno (Jsou zde možnosti pučení, příčného a podélného dělení.) .

Druhým řešením, které je s nejvyšší pravděpodobností správné, ukazuje na rozsáhlou konspiraci, do které není zapletený nikdo menší než sám Ilúvatar, a koneckonců i další znaky elfů na to ukazují. To on vytvořil elfy, nese tedy zodpovědnost. Protože Ilúvatar byl všemocný stvořitel, lze také předpokládat, že věděl všechno, a tudíž i to, jak učinit své “výtvory” nesmrtelnými. Ovšem on skutečně chtěl vývoj, musel tedy jako základ použít necyklickou formu DNA. Jak tedy dosáhl elfí nesmrtelnosti? Můžeme předpokládat, že ke stvoření živého tvora, je potřeba mít určité znalosti a hlavně vybavení, a Ilúvatara považovat za schopného genetického inženýra s potřebným vybavením. Přesto nelze dosáhnout nesmrtelnosti, alespoň ne na bázi biologie. Proto se Ilúvatar uchýlil k něčemu, s čím nepočítal ani Tolkien, a s nejvyšší pravděpodobností se tuto pravdu nikdy nedozvěděl, a kdyby ano, tak by s tím nejspíš nesouhlasil – Ilúvatar se rozhodl využít technologie, která je nyní ve svých počátcích.

Kdyby jste vzali elfí krev na rozbor, při prvních zkouškách byste asi nic neodhalili. K tomu, aby bylo možno odhalit, co Ilúvatar skutečně stvořil, by byl zapotřebí elektronový mikroskop. Pokud byste poté nahlédli na kapku elfí krve, mezi těmi všemi mitochondriemi, ribozomy, strukturami z endoplazmatického retikula, byste našli malé pohybující se struktury, o kterých nelze s určitostí říct, že by byly organické. Malé mechanismy plovoucí v cytoplazmě elfích buněk – nanoroboti. Nepohybují se nijak náhodně, naopak pracují podle přesných vzorců. Ať už by byly pouhými složitými molekulárními strukturami, nebo skutečně nanoroboti jednající podle programu, výsledek je stejný, liší se jen složitostí mechanismu jako takového. Společně tito nanoroboti zajišťují to, o čem si elfové myslí, že je přirozené, jejich nesmrtelnost, lépe řečeno eliminaci dopadů stárnutí. Kdekoliv totiž dojde k poškození genetické informace, narušení buněčné nebo tkáňové struktury, objeví se nanoroboti a dojde v několika okamžicích (Může se jednat o vteřiny, či minuty) k napravení škody. Toto samozřejmě nevylučuje násilnou smrt, kdy nastává poškození organismu pro nanoroboty nenapravitelné a následně jeho selhání. Byly však zaznamenány případy, kdy elf zemřel žalem. Jak je to tedy možné? Odpověď je prostá, nanoroboti vyskytující v celém organismu jsou samozřejmě obsaženi v elfí nervové soustavě, a tedy jejich aktivita je do jisté míry závislá na vůli daného elfa.

Nyní, když už je jasné, jak je možné, že elfové jsou nesmrtelní, přichází na řadu další otázky. Otázka číslo jedna je nasnadě. Co bylo dříve, elf, nebo nanorobot? Zde se dostáváme k zásadnímu teleologickému problému Středozemě. Co chtěl skutečně Ilúvatar stvořit? Nejsou náhodou elfové jenom hostitelé pro tyto neuvěřitelně sofistikované stroje? Byli stvořeni nanoroboti pro elfy, nebo elfové pro nanoroboty? To, že jejich existenci Ilúvatar nikdy nikomu veřejně nepřiznal, natož pak elfům samotným, zcela jasně naznačuje, že prvotním plánem byli nanoroboti, kteří se stali jeho největším a zároveň mikroskopickým výtvorem. Kdyby je totiž Ilúvatar elfům prozradil, degradoval by nanoroboty na úroveň služebníků, přestože velice důležitých. Pokud byste vy tvořili svět, roztroubili byste každému okolo vše o vašem hlavním záměru, nebo byste si nechali nějaké to eso v rukávě?

Další otázkou je, proč také lidé nejsou nesmrtelní. Je tomu tak ze dvou důvodů. Za prvé, Ilúvatarovo prvotní dílo bylo dokončeno a za druhé, Ilúvatar si chtěl nejspíše ověřit, jak by fungoval organismus bez nanorobotů, a učinil tak z lidí “otloukánky” pro ostatní.

Jediný problém, který nebyl dosud vyřešen, je princip fungování magie, tedy i magických zbraní a předmětů ve Středozemi. Všichni bohové, nižší i vyšší, oplývali magickou mocí. A co jiného než nanoroboti jim ji mohlo poskytnout? Bohové nevědomky používali nanoroboty i ve vnějším prostředí, tedy mimo své tělo. Tak mohli přetvářet krajinu, měnit počasí a dělat, co se jim zlíbilo, včetně snadného ovlivňování lidí a dokonce i elfů. Podobně jako bohové byli i Istari vybaveni nanoroboty, které mohli využít ve vnějším prostředí, čímž de facto získali schopnost kouzlit. Magické zbraně a předměty byly vytvořeny za pomoci magie. A magie jsou nanoroboti. Z toho vyplývá, že magické zbraně a předměty jsou úplně obyčejné, až na jednu výjimku – obsahují nanoroboty.

Tím se dostávám k dalšímu, zdánlivě spornému bodu – trpaslíkům. Jak je možné, že žijí déle než lidé, když zdravějším stylem života to není. Očividně v tom mají prsty nanoroboti, míněno metaforicky. Aulë stvořil trpaslíky, ale protože si nebyl vědom existence nanorobotů, přirozeně (nevědomky) jich při tvoření v trpaslících několik desítek tisíc zanechal. Tato nízká koncetrace nezajišťuje dokonalé obnovování organismu, ale umožňuje mu žít o několik desítek let déle.

A tak bych mohl pokračovat dále. Draci s příliš malými křídly na to, aby mohli létat, chodící stromy, hořící balrogové, které nic nepálí, to vše se dá vyvětlit velice jednoduše. Tedy aspoň pokud víte o nanorobotech. Tím se dostávám ke kardinálnímu závěru a šokujícímu, avšak přísně logickému odhalení, že celá trilogie Pán prstenů není o Prstenu moci, čarodějích, elfech, pokladech a už vůbec ne o boji dobra se zlem. Celý Pán prstenů ve skutečnosti je totiž hard sci-fi s tématikou nanorobotů, což je fakt, který bohužel není mnohými čtenáři přes umístění děje díla zaregistrován.Průměrné hodnocení: 0 :: Počet zobrazení: 236431

Přidat komentář Přidat komentář:

Jméno:
*

E-mail:


Hodnocení:
Na obrázku je...
kontrolní obrázek

=*
Komentář:* povinný údaj
 
 1 2 další > :: (1 - 20 z 23) :: od nejstarších :: úrovňově :: zobrazit vše
Demon from Underworld - 2008-12-05 18:44:20

Mno, paráda ... Dlouhověkost se dá nanoboty vysvětlit, ale ne přetváření krajiny, hýbající se stromy (enti) nebo draci s malími křídli. To by si trošičku odporovalo s fyzikou ... kdyby měli \"kolem sebe\" nanoboty byli by o teh pár gramů zase těžší, ale proudění vzduchu pod křídli by to nepomohlo ...

plná ďubka plná ďubka plná ďubka prázdná ďubka prázdná ďubka
Lilith - 2007-04-19 16:07:19

Úžasný. Tenhle článek mi přesně kápl do noty, přestože sci-fi nečtu a jsem spíš zastáncem fantasy a kouzel. Ovšem i ta musí mít nějaké zákonitosti, jinak by to prostě nešlo. Moc se mi to zamyšlení líbí - konečně někdo, kdo se Tolkienem neohání jako Biblí, ale hledá, byť ze srandy, jiné jádro pudla, než asi myslel on. Příště by mohlo být biologické pojednání o skřetech ;o)

jeremyAngells - 2007-01-07 20:41:37

celkom vtipne...to by chudak tolkien asi necakal...avsak zamerom fantasy nie je filozofovat ako sa co deje...pre mna je fantasy sposob ako sa aspon na chvilu odputat od reality.....ale aj zabavit sa je fajn O_o

Nytheas - 2006-01-10 00:00:00

Zajímavý článek, se kterým ovšem nemůžu než nesouhlasit. Před 50 lety neměli lidé o existenci nanorobotů ani potuchy. Stejně tak nevíš, co lidi zjistí za dalších 50 let. A navíc, výjdeme-li z faktu, že Elfy stvořil Ilúvatar a stvořil je takové, jaké chtěl, udržovaly je "kouzla", které ovšem, vzhledem k tomu, že byly od lidí odděleny, nemohou být ani NIKDY pochopeny. To je jedna z vlastností lidí - co nedokážu logicky vysvětlit, neexistuje. Ale příjmeme-li fakt, že existuje magie, která je příčinnou Elfí nesmrtelnosti, pak se nabízí jediná odpověd. Elfové jsou nesmrtelní, protože takoví mají být

Nytheas - 2006-01-10 00:00:00

Zajímavý článek, se kterým ovšem nemůžu než nesouhlasit. Před 50 lety neměli lidé o existenci nanorobotů ani potuchy. Stejně tak nevíš, co lidi zjistí za dalších 50 let. A navíc, výjdeme-li z faktu, že Elfy stvořil Ilúvatar a stvořil je takové, jaké chtěl, udržovaly je "kouzla", které ovšem, vzhledem k tomu, že byly od lidí odděleny, nemohou být ani NIKDY pochopeny. To je jedna z vlastností lidí - co nedokážu logicky vysvětlit, neexistuje. Ale příjmeme-li fakt, že existuje magie, která je příčinnou Elfí nesmrtelnosti, pak se nabízí jediná odpověd. Elfové jsou nesmrtelní, protože takoví mají být

VortaVor - 2005-08-21 00:00:00

já věděla že existuje i nějaký pozitivní protipól Borgů =)

BEM - 2004-02-23 00:00:00

Technická - byl to A.C.Clarke ^_^.

Sordid - 2004-02-23 00:00:00

Už nevím kdo to byl (že by Asimov?), kdo řekl: "Dostatečně vyspělá technologie je nerozlišitelná od magie."

ashuas - 2004-02-22 00:00:00

hezky ale jelikoz se pohybujeme ve fantasy tak bych spise veril v tu magii nez v nanoroboty :-)) ty patri k trochu jinemu zanru .-)

Sordid - 2004-02-21 00:00:00

Chudák se musí v hrobě točit jak sele na rožni...

BEM - 2004-02-21 00:00:00

Děkuji všem za jejich komentáře, zvláště pak těm, kteří pochopili účel tohoto článku a na chvíli se pobavili na účet pana profesora ^_~.

Rie - 2004-01-30 00:00:00

To bylo opravdu pěkný. Super článeček, docela jsem se při čtení zasmála, máš opravdu zajímavý pohled na věc určitě stojí za to.

Indil - 2004-01-24 00:00:00

To je důkaz, že když něco někde chci najít, tak to tam najdu. :-)

BOM - 2007-05-09 10:20:02

Vulkánci žijí tak dlouho protože mají srdce výkonné natolik, že jim pumpuje krev rychlostí blízkou rychlosti světla a dochází k deformaci času. Z Lorenzovi transformace zjistíme, že chudáčci žijou jen dvacet let...

DonNight - 2003-11-25 00:00:00

Kdyby bylo takto vysvětleno, proč žijí Vulkánci ve Star Treku 350 let, tak bych to bral, ale Elfové ve Středozemi? A nanoroboti ve fantazy? Tolkien určitě nepsal sci-fi.

Svetlo_Mrtvych_Oci - 2003-11-12 00:00:00

.. takže Palantír je defacto počítač :-))

Jerson - 2003-11-12 00:00:00

Hmmm, spíše tragické. Když odhlédnu od všeho, tak nanoroboti v nervech, v magických zbraních, potažmo vůbec přetváření krajiny a velice snadného ovlivňování lidí a elfů ? V Tolkienovi ? Asi jsem četl jiného Tolkiena

Ela Pokorná - 2003-06-23 00:00:00

Zajímavá teorie a věřím, že by ji Tolkien nikdy nevzal za svou.A stejně tak i já.Myslím, že elfy stvořil Ilúvatar pomocí magie na principech pro nás nepochopitelných.Magické artefakty neobdařili magií elfové nebo Valar, ale Eru, protože chtěl.

saiyan - 2003-05-05 00:00:00

Hmm, a co takto brat to tak ako to bolo myslene, to znamena ze za vsetkym je magia? Ked siaham po fantasy, tak necakam logicke vysvetlenie, to by som skor cakal od sci-fi.

Arien - 2003-01-09 00:00:00

Tak tohle by mě ani ve snu nenapadlo...


 1 2 další > :: (1 - 20 z 23) :: od nejstarších :: úrovňově :: zobrazit vše

oddělovač
Stránky běží na redakčním systému Rivendell v2.0 -- Jarník, 2006
Tyto stránky jsou uvedeny bez jakýchkoliv záruk, co se spolehlivosti, přesnosti, trvanlivosti a dalších biomagických funkcí týče, a rádi bychom vás upozornili, že SFK Palantír zvláště neodpovídá, nezaručuje, ani nedoporučuje nějaké, respektive jakékoliv, shlížení těchto stránek a odmítá nést zodpovědnost za jejich použití jak návštěvníkem, tak jakoukoliv jinou osobou, entitou či božstvem.