Palantir
oddělovač

Chuť krve

Literatura > Povídky > Nevidoucí | 16. 04. 2009 20:07:46 | autor: Harv

Toto je povídka, které byl v roce 2008 přidělen titul Nevidoucí. Nevidoucí je označení pro povídku, která přijde do soutěže Vidoucí a má tu nejdelší cestu k vrcholu. V roce 2008 to byla právě povídka Chuť krve od Jiřího Kubeše. Nevystavujeme ji tu proto, abyste se povídce a autorovi mohli vysmívat, ale abyste se mohli z textu poučit. Veškeré posměšné komentáře se budou mazat.

,,Gehene!... Gehene!... Pomosmi!... Pomoc!... Nezabíjej te mě prosí..... Aáááááááááááá".

,,Lany, Lany"! zavolal Gehen vystrašeně ,,kde jsi"? V tu chvíli si uvědomil že leží na své posteli která byla neuvěřitelně propocená.,, Lany " povzdechl si smutně.Gehen rozsvítil svíčku která akorát osvítila jeho skromný příbytek a jeho tvrdou ošlehanou tvář.Přešel k oknu arozhrnul malou začernalou zástěrku.Noc byla tmavá a mlha hustá jako mlíko. Nikde ani živaček.Gehenovi se vkradli do očí slzy když si vzpomněl na svojí ženu.

,,Zabiju je všechny ,Lany to ti přísahám. Zasraní vlkodlaci!!!!!! Kdybi tady nebyli žilo by ještě hodně lidí" Gehen zlostně praštil do rámu který se rozlétl po celém příbytku.

Z venku se ozval ženský výkřik.Gehen zaklel ,vběhl na postel a vyndal z pod ní plátovou zbroj a dlouhý meč.Když si to na sebe hodil vypadal spíš jako nějaký paladin než někdo kdo se jde mstít.Od nablískané zbroje se odrážela svíčka která vrhala na stěny zajímavé obrazce.Gehen si nakonec nasadil i přilbici jen smalým otvorem pro výhled.Zasunul meč do pochvy a vyběhl ven.Uvítala ho zima a studený vánek který si pohrával s lehkým smetím ležícím na zemi.Gehen se rozhlédl kolem sebe,prázdné ulice naháněli člověku strach a ještě k tomu že nebylo vidět ani na pár metrů.Gehen nechtěl ztrácet čas takže se vidal tam odkud slišel ten výkřik.Procházel temnýma uličkama s taseným mečem připravený zabýt cokoli co se v jeho blízkosti pohne.Sehnul se k zemi jestli něco nenajde.Chvíli prohledával hlínu než nenarazil na stopu.Mam tě řekl si v duchu a vyběhl po stopách.Stopy ho dovedly do ještě tmavší uličky odkud se ozívalo nervi drásající kvílení.Gehen tiše přiběhl k domu a opatrně se podíval za roh.Bili tam dva dvoumetroví vlkodlaci.Byli otočeni k němu zády a nad něčím se skláněli a usilovně mlaskali.Gehen chíli počkal aby se soustředil jenom na boj a nezděsil se toho co tam uvidí.Dělalo se mu špatně když pomyslel na to co je asi jejich svačinkou.Pevně sevřel jílec svého meče avykročil zpoza domu.Oba vlkodlaci byli tak zabráni polikáním soust že si ani nevšimli blížícíseho nepřítele.Gehen udělal ještě pár kroků a stále nezpozorovaný zautočil na vlkodlaka který byl na pravo.Meč proťal vzduch a zakouslse do vlkodlačího ťela.Ten zavil a instynktivně máchl rukou za sebe, ruka prolétla těsně před svalnatým Gehenem.Gehen vyrvaln meč ze strašlivé rány a než se obludy rozmohli ťal znovu.Tentokrát meč prošel a usekl obludě nohu.Ta zavila a převážila se na zem.Gehen udělal krok vzad aby se připravil i na druhého vlkodlaka který se z jeho útoku už zpamatoval.Vlkodlak zavil a vyskočil na Gehena.Ten se s rychlostí ostříže uhnul a vrazil mu do vlčí tlami plátovou rukavici.Silná obluda se otřásla a zautočila.Vrazila do Gehena obrovskou rukou a mrštila s ním o zeď jednoho domu.Dum se zatřás ještě na Gehena spadlo několik došků.Omamený nárazem se uhnul další ráně a v obranném gestu sekl před sebe.Netrefil.Uhnul se další ráně a rychle se postavi.Vlkodlak zase zautočil ale Gehen neuhnul ale bodl před sebe.Meč prošel hladce obludným tělem a zanechal smrtelnou ránu pod kterou se vlkodlak zhroutil.Gehen ho překročil a jedním švihem dodělal toho prvního.Ohlédl se a uviděl toho nešťastníka který jim nedokázal utéct.Gehen ani nepoznal jestli to byla žena nebo muž protože vlkodlaci ťelo tak rozervali že měl Gehen potíže určit kde byla hlava natož o koho se jedná.Očistil meč a zasunul spátky do pochvy.,,Musíme s tim skončit" řekl si sám pro sebe.

* * *

,,Korne kdes sakra byl?".,,Neptej se Gehene a přejdi rovnou k věci voco tu de?hhh".Gehen se rozhlédl po celé hospodě a po mužích které svolal a řekl,,už mě to štve a vás určiťe taky musíme ty vlkodlaky zničit a jednou provždy zastavit.",,Jo to se ti řekne ale jak? Přichazejí z druhého města a vojáky už zabili , mi jsme zůstali uprostřed pouště obklopeni řekou jediná cesta vocaď je přes to mrtvý město."dořekl Sirdik a tázavě se podíval na Gehena který se samozdřejmně nevzdával.,,Musíme vzít zbraně a vibít to město a nesmíme nechat ani jednu stvůru.",,To si vážně myslíš že to je tak jednoduché ?Ty stvůry jsou silné,vysoké a maj fakt ostrý zuby to si faktycky myslíš že tam vlítnem a vibijem je?"dokončil svou řeč Korkn.,,Musíme Korne,Sirdiku,Drápe nemáme jinou možnost nesmíme se nechat takhle vibíjet ,pomyslete na ženy ,děti notak nebo chcete umírat pomalu jeden podruhe?zničíme je a vše bude za námá no? co tomu říkáte."Gehen skončil a téměř prosebně se koukl na ostatní.,,Mě ty stvůry zabili ženu a dítě" řekl Tsan smutně,,du s tebou Gehene mi těm stvůrám nakopeme zadky".,,Já taky musíme je odtud vihnat tady mě žádnej normální život nečeká lepší zemřít nežli žít tady".,,Ja jdu taky"řekl bez dlouhých proslovů Dráp.,,Já taky ukážem jim zač je toho loket poďte chlapi nakopem jim prdele!!! Na Keylova slova se spustil jásot a bojoví ryk.Chlapi byli tak vihecováni že se dali do ničení hospody jejich vztek se vyrval napovrch anyní ho uplatňovalina ničení hospody.,,Stop !"zařval Gehen a najednoun vše utichlo,,všichni si dojďete pro zbraňe a vemte nějaký obvazy za hodinu tady všichni budete teď běžte."Gehen se zvedl anapil se vody kterou tam někdo nechal.Vyprázdnil ji a rozhlédl se kolem, hospoda byla vyklizená a jediný kdo zůstal šťastnej byly krysy co si hrály pod stolem.,,Vy jste v pohodě žádné starosti ani strach achjo" polohlase naříkal Gehen.Prošel hospodou a vyšel ven.Studený vítr bičoval všechno kolem apotom hlavně Gehenovu ošlehonou tvař.Mlha se už před hodinou rozplynula a nyní byl nádherný tmavý den.Trvalo celý den než obešel všechny domy a teď na večer byl docela unavený.Naštěstí byl zviklej na to že se hodněkrát nevispí takže chuť spánku úspěšně ignoroval.Opřel se o zeď hostince a zahleďel se do dálky na jejich budoucí cíl.Město se v dálce choulilo a žádné světlo tomu dodávalo starašidelný nádech.Gehenovo snění přerušil něčí poznámka.,,Myslíš že to přežijem ?"Gehen se otočil a uviděl Tsana.,,Nevim ale tady žít už nechci."Tsana ta odpověď moc nepotěšila protože si tiše odfrk.Byl to hubený ale silný mladík s otravným zlozvikem si odfrknout vždy když s něčí nesouhlasí.,,Co bude s ostatníma když mi sklamem ?"Gehen se na Tsana dlouze zadíval a potom dodal ,,mi nezklamem."

* * *

Družina pomalu postupovala k městu a plácáním po zádech si dodávala sebejistotu. Gehen šel ve předu s Tsanem a Kornem všichni po zuby ozbrojení.Za nimi šli ostatní muži Kteří tvořili čtvercovou formaci.Nebyli to vojáci ale alespoň z toho ňeco znali.Vidle a kopí,to byla jejich výzbroj,ňekde i kožená zbroj.,,Chlapi"zakřičel Korn ve snaze aby ho všichni slišeli,,nesmíte se rozdělit naše síla je že jsme spolu a nikdo nesmí vzít do zaječích protože má sám skoro jistou smrt.Ty obludy asi budou ůtočit po jedné nanejvíš po třech takže máme šanci.",,Naivní Korne"konstatoval suše Tsan.Korn se na něj s úšklebkem podíval ale poté se zase zaměřil na město.Ušli dalších pětset metrů a zastavili se před vchodem do města.Roztříštěné dveře,okna a na zemi ostatky něčeho na co Gehen ani nechtěl pomyslet.Všem se z toho mrtvého města svíral žaludek ale také věděli že tam musí jít.Gehen se otočil k dvaceti mužům a řekl.,,Slišeliste žádné toulání musíte se držet co nejblíž skupiny jinak je povás.Deme oni už si nás najdou.."Pomalu šli městem ale nic zvláštního se nedělo.Gehen našlapoval opatrně a zároveň tasil meč.Všichni byli napjatí jako struny když se ozvalo tiché cupitání.,,Co to ksakru bylo?"zašeptal vystrašeně Zen.,,Drž hubu a dávej pozor." okřiklho Dráp.Gehen a ostatní pomalu procházeli temným městem,ozvalo se několik vlčích zavití což mužům na jistotě moc nepřidalo.Asi padesát metrů před nimi se ozval šelest a pár vteřin na to se uličkou mihl stín.Gehenovi se už začaly potit ruce jak usilovně svíral meč.Ozvalo se další zavití tentokrát ale vohodně blíž.Ozval se polekaný šepot ale nic víc.Potom Gehen uslišel rychlé kroky které se během chvíle promněnili v běh.Gehen se otočil a uviděl Zena jak běží prič.,,Stůj"zařval Gehen silně ale postava jenom zrichlila,,zabijou tě do prdele proč ste ho někdo nezastavil".,,Byl na kraji Gehene nešloho...."jeho řeč přerušil krátký ale žalostný výkřik.Všichni v tu chvíli ztuhli na místě,Gehen se jako první rozkoukal a zařval,,hněte se sakra mi ty bestye dostanem ale musíte se zmužit.Zen byl vůl ale vi nejste takže máte šanci zvítězit."Pak se zase otočil a v čele vyrazil do středu města.Čím víc se blížili středu tím víc bylo šramotu a vití.Prošli do další ulice a dál se plížili vpřed.Najednou z domu před nimi seskočila obrovská postava a běžela proti nim.,,Připrav te se"zavelel Gehen.Vlkodlak běžel po čtyřech obrovskou rychlostí takže byl u skupiny během chvíle.Vyskočil se záměrem dopadnout doprostřed ale Gehenův dlouhý meč ho ve vzduchu zastavil.Gehen ho proklál ve vzduchu takže krev postříkala polovinu družiny.Vlkodlak dopadl nehibně na zem rozříznutý na dvě půlky.Gehen sevřel meč ještě pevněji a polohlase řekl,,už je to nebaví si s námi hrát teď nás budou chtít sežrat. Přicházejí"zařval na ostatní.Na ta slova se z uliček vydrali tři slintající potvory lačnící po jejich krvi.Na Gehena mířil jenom jeden ,dvou metroví vlkodlak proběhl uličkou a zaůtočil na Gehena.Ten se uhnul jeho útoku a švihl mečem.Vlkodlak nestihl uskočit před mečem který projel jeho chlupatou rukou,zavil a zlostně máchnul rukou po Gehenovi.Gehen švihl mečem abi ránu zblokoval ale nepovedlo se mu to dostatečně rychle a obrovsé drápy se zaryly do jeho levé ruky.Gehen zařval a pokusil se uskočit ale tím skokem dozádu si ještě ránu zhoršil protože zaryté vlkodlačí drápy v jeho přeloktí ještě vytrhly kus masa.Gehen žalostně sekl před sebe s úmyslem useknout tý stvůře hlavu ale bohužel se netrefil.Stvůra hlasitě zařvala a zvedla pařát aby to dokončila ,ale v tu chvíli stuhla a spadla Gehenovi k nohám.Gehen se žalostně podíval na svého zachránce a uviděl Tsana který pevně svíral svůj celý od krve krátký meč.Gehen mu děkovně kývl a vindal si zpod opasku obvaz kterým si zavázal ránu.Z uliček vyběhlo najednou kolem deseti stvůr usilovně doráželi na vetřelce.Gehen se uhnul jednomu ůtoku a vší silou bodl.Meč projel vlkodlakem jako máslem.Gehen pevně uchopil jílec meče a škubl nahou.Meč rozpáral vlkodlaka od břicha až po hlavu kde ho Gehen vysunul a skopl kymácejícíse tělo k zemi.Za ní se oběvila další stvůra která chtěla ochutnat Gehenovo maso ale Gehen jí nedal šanci.Vyskočil proti ní a jedním mocným švihem jí poslal k zemi.Otočil se a proťal obludu která právě chtěla skočit na Tsana.Ten děkovně přikývl a vrhl se na další obludu.Vlkodlaků jakoby neubívalo ale Gehenovým mužům se pomalu nedostával dech.Gehen sekal a sekal kolem sebe a zabíjel jednoho vlkodlaka za druhým.Asi po hodině boje se ozval strašliví řev.Gehen leknutím nadskočil ale dál musel ůtočit a sekat do neůvnavných monster.,,Co to k čertu.."řekl Tsan ale dál se nedostal.Z budovi která byla asi dvacet metrů od boje seskočil zlaťe zářící asi čtyři metry vysoký zakrvácený Vlkodlak.Chvíli tam stál a pozoroval a potom opět zařval.Zvuk byl tak hlasitý že se na chvíli mezi několika dvojicemi přestalo bojovat.Gehen toho viužil aby zabil jednoho vlkodlaka a připojil se ke skupině.Uslišel vyděšený šepo a pak se k němu dostalo,,....pán vlkodlaků.."řekl někdo,,...řiká se že když zabijete jeho zemřou ti které stvořil..."Gehen se otřepal a zavolal,,Dráp,Korn,Elrin,Tsan,Zil a Vlk za mnou dem zabít tu potvoru ostatní nás chraňte od těch ostatních."Ozvalo se několik oddechnutí ale víc nic. Gehen šel pomalu proti zlatému vlkodlakovi.,,Chlapi obklopíme ho ze všech stran ale dávejte si pozor"dával Gehen instrukce za chůze.,,Hodně štěstí a zamnou"dořekl a s bojovím rykem serozběhl proti obludě.Ostatní ho také s křikem následovali.Sedmi členná skupina vyběhla z boje a mířila přímo proti obludě.Gehen ještě přidal a tím se vzdálil od ostatních.S křikem uchopil ještě pevněji jílec meče a s neuvěřitelnou rychlostí se blížil proti bestii.Ta si odfrkla a zaútočila na Gehena.Máchla obrovskou prackou s ůmyslem rozmáčknout ho o stěnu ale Gehen se sklouzl po blátě a projel pod obrovskou rukou.Poté se ohromně rychle zvedl a sekl odkrytýho Vlkodlaka do břicha.Ten zařval když mu ostří projelo břichem a pokusil se zamáčknout toho člověka do země.Gehen to očekával takže stačil uskočit pryč.Obrovský pařát dopadl na zem se silným buch.Gehen se ještě stačil zvednout a seknout do jejího pařátu.Meč prošel skrz a narazil do země.Pán vlkodlaků zařval a koukl se na svého původce své agónie.Gehen se napřáhl k další ráně ale vlkodlak zaječel a praštil do Gehena.Rána byla tak silná že Gehena odhodila několik metrů za vlkodlaka.Gehen narazil prudce do země až mu to vyrazilo dech.Když se probral zchvilkového komatu zjistil že nemá meč.Rychle se otočil a nad sebou uviděl rozzuřeného zlatého vlkodlaka.Ten vítězoslavně zařval ale poté strnul.Chvíli se nic nedělo a potom se vlkodlak skácel k zemi a nad ním se oběvil Tsan,,v pohodě?" zeptal se šťastně.Gehen se na něho šťastně podíval a omdlel.

* * *

,,Vstávat ospalče"ozval se líbezný hlásek.Gehen pomalu otevřel oči a uviděl Drápovu ženu jak se nad nímsklání.,,No konečně spal jsi pěkně dlouho.Teď se obleč a pojď ven někdo tam na tebe čeká."Gehen se zvedl a rozhlédl se po krásném pokoji.,,Hoď sebou jo a je kolem poledního."řekla dívka a odešla.Gehen se postavil a oblékl.Připnul si meč a zasunul dýku za pas potom si připravil všechny věci na kupičku protože už byl rozhodnutý že odejde.Nechal to vevnitř a višel ven do středu oslav.První si ho všiml Korn.S radostným úsměvem na nězamával.,,Gehene"řekl radostně,,jsem rád žes to přežil ale pojďme k tomu hlavnímu ,já a všichni ti chceme moc poděkovat takže jsme se složili a tady máš"odněkud vytáhl váček plný peněz a podal ho Gehenovi.Ten si váček vzal a řekl,,díky všem vám moc děkuju ale musím odjet víš Korne nesnesu být na místě kde zemřela moje žena odcházím teď čau Korne budeš mi chibět."na ta slova se Gehen otočil a odešel.V pokoji si vše zabalil a do brašen a otočil se.,,Mohu jít s tebou?"přerušil ho Tsanův hlas.Gehen se chvíli rozmýšlel ale pak řekl,,že váháš zbal si věci a virazíme".,,Hotovo už je mam zbalený",,dobře tak dem."Našli si dva koně a vijeli z města vstříc novému nebezpečí.

p>

Průměrné hodnocení: 0 :: Počet zobrazení: 434618

Přidat komentář Přidat komentář:

Jméno:
*

E-mail:


Hodnocení:
Na obrázku je...
kontrolní obrázek

=*
Komentář:* povinný údaj
 
 1 2 3 4 další > :: (1 - 20 z 69) :: od nejstarších :: úrovňově :: zobrazit vše
Harv - 2009-05-21 11:23:20

Ve Vidoucím nesoutěží autoři, ale povídky. Věk, pohlaví autora a jakákoliv jiná (in)dispozice či (ne)výhoda není omluvou pro cokoliv, co je v povídce napsáno. Nehledě na to, že věk v 60 procentech autoři neuvedli. Jednou to autor poslal do soutěže, která je anonymní a která dává jeho práci do kontextu s ostatními povídkami v soutěži, aby se dozvěděl pravdu, tak ať autor regulérně soutěží i se svým +hendikepem+.

Flad - 2009-05-24 20:56:13

Aha, ja uz vim... No, v tom pripade dekuji, ze si meho hodnoceni vazis :-)

brb - 2009-05-24 19:07:20

Harv rikal, ze moji povidku jedni -zatracovali a druzi vyzdvihovali- a ze -rozhadala porotu-
nebo tak nejak
ale tys byl -proti- to vim urcite :)
a taky mi Harv rikal -krasna slecno- nebo -divko- coz bylo ale pekny, protoze takle mi uz dlouho nikdo nerekl :D


Flad - 2009-05-24 18:29:45

Na 90% jo, kdyztak mi to posli na mejl, fakt nevim, co to bylo zac. Ono zalezi i na konkextu :-)

brb - 2009-05-24 16:26:49

ted na to koukam ... slovo -blaboleni- tam je jen jednou :))))
tak to je dobry ne?

flad - 2009-05-23 22:35:55

Co jsi mel za povidku? Rad bych vedel, co jsem ti napsal :-)

Cellindra - 2009-05-23 19:48:40

Proč, když už to bylo loni???

brb - 2009-05-21 14:04:03

to nemuzu psat prece :)
bylo by to proti pravidlum

Cellindra - 2009-05-21 13:29:14

Tak by mě fakt zajímalo, co ti Flad napsal! ;)))

brb - 2009-05-20 14:35:12

Tilio, jako sadisticky naladeny autor verejne prohlasuji, ze si vazim casu, ktery porotci povidkam venuji, a vazim si i jejich hodnoceni (dokonce i Fladova). :)
urcite je hodne lidi, kteri si uvedomuji, jak velikou casovou investici i kolik prace jste do toho vlozili.

Tilio - 2009-05-20 14:20:57

Tak abych se taky zapojila. Myslim, ze hlavni problem je v nepochopeni, co vlastne piseme. My, zli a sadisticti porotci, zrudicky, co kazi lidem jejich detske sny, atd. atd., piseme, svete div se, hodnoceni relativne obsahla, relativne k veci, a hlavne, vetsina z nas se snazi hledat na povidce i neco pozitovniho, neco autorovi pochvalit, nezavisle na tom, jak dlouho a peclive musime hledat. Jinymi slovy, autori ani nevedi, jak dlouho nad jejich hodnocenim travime, a ja je musim ujistit, ze je to dlouho. Nekdy mam dojem, ze dele, nez oni stravili nad povidkou:) Tj. abych byla k veci, cervene a modre pilulky nemaji vyznam, Snazime se byt hodni i bez takovychto *berlicek* - ale k tomu presni a vystizni. Takze nejspis davame vsem treti pilulku, a sice fialovou.

Troufam si taky tvrdit, ze moje prvni literarni pokusy nebyly tak udesne jako je Chut krve - a presto bych si nikdy netroufla poslat je do literarni souteze, proste proto, ze vim, ze by nemely pomalu ani na posledni misto, natoz prvni...

Jinak svoje jsem k teto povidce napsala uz loni, kdyz se hodnotila, a vzhledem k tomu, ze jsem mela loni v prvnim kole Draci hnev od toho sameho autora, a by to stejny pruser, stojim si za tim, ze autor by se mel nad sebou vazne zamyslet, jestli chce dal psat. Kolem Vidoucich je workshop, radi ho tam uvitame, pokud ma pocit, ze to potrebuje a chce se sebou neco delat. Opravdu! Jakkoli nastvane a nabrousene zni ted muj prispevek.

brb - 2009-05-20 13:31:18

tak ja myslim, ze je potreba vsem, kterym se hodnoceni nezda, doporucit soutez s vymezenou vekovou kategorii a porotcum poprat pevne nervy a zasobu ocnich kapek.
protoze Vidouci je Vidouci. a kdyby se zmenil, uz by Vidouci nebyl :)

Cellindra - 2009-05-19 23:37:37

Ještě k tomu věku - my přece nenutíme mladé autory bez občanky, aby nám sem posílali povídky, jestliže mají pocit, že ve věkové konkurenci nemají šanci! Troufnu si tvrdit, že jsme jediná soutěž, kde mají autoři alespoň mlhavou představu o tom, jaké je věkové rozdělení ostatních autorů (pokud se zajímají) - a jestli se bojí nespravedlnosti tvořené věkovým rozdílem, tak proč potom posílají povídky do Vidoucích a ne do nějaké soutěže pro děti a mládež?
Je to jen a jen jejich rozhodnutí a podle mého názoru bychom do toho nikomu neměli kecat. Jestli má někdo pocit, že to v patnácti dokáže natřít čtyřicátníkům, tak ať to zkusí!
A na druhou stranu, už se nám mnohokrát stalo, že povídka, o které jsme si všichni mysleli, že jí psalo malé děcko, byla od člověka ve zralém věku. (Tilio by mohla vyprávět, že? ;))

Harv - 2009-05-19 22:14:27

Já vím.

brb - 2009-05-19 21:39:56

ale v mem prispevku je psano - Sadisticky porotcum navzdory - nikoliv SadistickyM porotcum navzdory

Mysleno to bylo jakoze sadour autor trapi porotu :)

Harv - 2009-05-19 21:19:19

To byla reakce na brbovu poznámku o sadismu porotců, nebuď vztahovačná.

Potencionální autor je i člověk, který umí napsat nákupní. My hledáme potenciálně dobré autory, kteří jsou sebekritičtí a pokorní, a nesesypou se po prvním neúspěchu. I tak je to tvrdá robota.

Tae - 2009-05-18 20:25:41

Harv: Dufam, ze ked si znovu precitas moje prispevky, najdes v nich, ze som v ziadnom pripade nechcel porotcov z nicoho obvinovat ani ich oznacovat za sadistov. Mrzi ma ze si takto vykladas moje snazenie (ak som teda spravne pochopil tvoj prispevok) Taktiez ma mrzi obranno agresivna forma s akou si reagoval (zrejme na mna).

A pre vsetkych ostatnych: Moj povodny navrh bol cely len o tom, ze ma mrzi ak cloveka, ktoremu nechyba nadsenie a chut, zvozia pod ciernu zem. Jednoducho ma mrzi, ze takto prichadzame aj o potencialnych autorov. A tvrdenie ze skutocnych autorov to neodradi... To nemozete vediet.

nata - 2009-05-18 17:58:16

Mladí ľudia majú nevýhodu v tom, že majú menej skúseností, ktoré by sa do tvorby mohli premietnuť. Existujú výnimky. Sú na svete štrnásťročné dievčatká, ktoré za sebou majú veci, o akých sa ani nesníva mnohým štyridsiatnikom. Lenže tieto skúsené ženy rozhodne netrávia pubertu písaním fantasy, ale riešením svojej životnej situácie. Skúsený človek aj lepšie zvláda kritiku. Tým pádom môžu byť porotcovia tak objektívny, ako sa im dá, a netrápiť sa jemnocitom, aby neurazili nevinné dušičky.

Pretože, vážení, bez kritiky k zlepšeniu nedôjde.

Yenn - 2009-05-19 20:07:36

Veľmi jednoducho. Vyhlásila by sa súťaž a do podmienok by sa zaradilo, že zúčastniť sa môžu autori od napr. 16 rokov. Kto oklame, ten oklame, je to jeho problém. Prípadne by sa to mohlo spraviť formou upozornenia, či odporučenia.

Aby si rozumela, je mi to jedno, nech sa účastnia i desaťroční, ak si trúfajú. Reagovala som na diskusiu o mladistvých a ich handicapoch, za ktoré nemôžu, ale pritom sa stáva, že sú za ne \"trestaní\". Je to len návrh na zamyslenie, niečo do diskusie, nenalieham, aby sa to tu rovno schválilo.

Alyssa - 2009-05-19 19:30:03

Prosím tě - kromě všech dalších námitek - jak by sis prakticky představovala zavedení minimální věkové hranice? Když se to všecko posílá jenom mailem? Hm?


 1 2 3 4 další > :: (1 - 20 z 69) :: od nejstarších :: úrovňově :: zobrazit vše

oddělovač
Stránky běží na redakčním systému Rivendell v2.0 -- Jarník, 2006
Tyto stránky jsou uvedeny bez jakýchkoliv záruk, co se spolehlivosti, přesnosti, trvanlivosti a dalších biomagických funkcí týče, a rádi bychom vás upozornili, že SFK Palantír zvláště neodpovídá, nezaručuje, ani nedoporučuje nějaké, respektive jakékoliv, shlížení těchto stránek a odmítá nést zodpovědnost za jejich použití jak návštěvníkem, tak jakoukoliv jinou osobou, entitou či božstvem.