Palantir
oddělovač

Chuť krve

Literatura > Povídky > Nevidoucí | 16. 04. 2009 20:07:46 | autor: Harv

Toto je povídka, které byl v roce 2008 přidělen titul Nevidoucí. Nevidoucí je označení pro povídku, která přijde do soutěže Vidoucí a má tu nejdelší cestu k vrcholu. V roce 2008 to byla právě povídka Chuť krve od Jiřího Kubeše. Nevystavujeme ji tu proto, abyste se povídce a autorovi mohli vysmívat, ale abyste se mohli z textu poučit. Veškeré posměšné komentáře se budou mazat.

,,Gehene!... Gehene!... Pomosmi!... Pomoc!... Nezabíjej te mě prosí..... Aáááááááááááá".

,,Lany, Lany"! zavolal Gehen vystrašeně ,,kde jsi"? V tu chvíli si uvědomil že leží na své posteli která byla neuvěřitelně propocená.,, Lany " povzdechl si smutně.Gehen rozsvítil svíčku která akorát osvítila jeho skromný příbytek a jeho tvrdou ošlehanou tvář.Přešel k oknu arozhrnul malou začernalou zástěrku.Noc byla tmavá a mlha hustá jako mlíko. Nikde ani živaček.Gehenovi se vkradli do očí slzy když si vzpomněl na svojí ženu.

,,Zabiju je všechny ,Lany to ti přísahám. Zasraní vlkodlaci!!!!!! Kdybi tady nebyli žilo by ještě hodně lidí" Gehen zlostně praštil do rámu který se rozlétl po celém příbytku.

Z venku se ozval ženský výkřik.Gehen zaklel ,vběhl na postel a vyndal z pod ní plátovou zbroj a dlouhý meč.Když si to na sebe hodil vypadal spíš jako nějaký paladin než někdo kdo se jde mstít.Od nablískané zbroje se odrážela svíčka která vrhala na stěny zajímavé obrazce.Gehen si nakonec nasadil i přilbici jen smalým otvorem pro výhled.Zasunul meč do pochvy a vyběhl ven.Uvítala ho zima a studený vánek který si pohrával s lehkým smetím ležícím na zemi.Gehen se rozhlédl kolem sebe,prázdné ulice naháněli člověku strach a ještě k tomu že nebylo vidět ani na pár metrů.Gehen nechtěl ztrácet čas takže se vidal tam odkud slišel ten výkřik.Procházel temnýma uličkama s taseným mečem připravený zabýt cokoli co se v jeho blízkosti pohne.Sehnul se k zemi jestli něco nenajde.Chvíli prohledával hlínu než nenarazil na stopu.Mam tě řekl si v duchu a vyběhl po stopách.Stopy ho dovedly do ještě tmavší uličky odkud se ozívalo nervi drásající kvílení.Gehen tiše přiběhl k domu a opatrně se podíval za roh.Bili tam dva dvoumetroví vlkodlaci.Byli otočeni k němu zády a nad něčím se skláněli a usilovně mlaskali.Gehen chíli počkal aby se soustředil jenom na boj a nezděsil se toho co tam uvidí.Dělalo se mu špatně když pomyslel na to co je asi jejich svačinkou.Pevně sevřel jílec svého meče avykročil zpoza domu.Oba vlkodlaci byli tak zabráni polikáním soust že si ani nevšimli blížícíseho nepřítele.Gehen udělal ještě pár kroků a stále nezpozorovaný zautočil na vlkodlaka který byl na pravo.Meč proťal vzduch a zakouslse do vlkodlačího ťela.Ten zavil a instynktivně máchl rukou za sebe, ruka prolétla těsně před svalnatým Gehenem.Gehen vyrvaln meč ze strašlivé rány a než se obludy rozmohli ťal znovu.Tentokrát meč prošel a usekl obludě nohu.Ta zavila a převážila se na zem.Gehen udělal krok vzad aby se připravil i na druhého vlkodlaka který se z jeho útoku už zpamatoval.Vlkodlak zavil a vyskočil na Gehena.Ten se s rychlostí ostříže uhnul a vrazil mu do vlčí tlami plátovou rukavici.Silná obluda se otřásla a zautočila.Vrazila do Gehena obrovskou rukou a mrštila s ním o zeď jednoho domu.Dum se zatřás ještě na Gehena spadlo několik došků.Omamený nárazem se uhnul další ráně a v obranném gestu sekl před sebe.Netrefil.Uhnul se další ráně a rychle se postavi.Vlkodlak zase zautočil ale Gehen neuhnul ale bodl před sebe.Meč prošel hladce obludným tělem a zanechal smrtelnou ránu pod kterou se vlkodlak zhroutil.Gehen ho překročil a jedním švihem dodělal toho prvního.Ohlédl se a uviděl toho nešťastníka který jim nedokázal utéct.Gehen ani nepoznal jestli to byla žena nebo muž protože vlkodlaci ťelo tak rozervali že měl Gehen potíže určit kde byla hlava natož o koho se jedná.Očistil meč a zasunul spátky do pochvy.,,Musíme s tim skončit" řekl si sám pro sebe.

* * *

,,Korne kdes sakra byl?".,,Neptej se Gehene a přejdi rovnou k věci voco tu de?hhh".Gehen se rozhlédl po celé hospodě a po mužích které svolal a řekl,,už mě to štve a vás určiťe taky musíme ty vlkodlaky zničit a jednou provždy zastavit.",,Jo to se ti řekne ale jak? Přichazejí z druhého města a vojáky už zabili , mi jsme zůstali uprostřed pouště obklopeni řekou jediná cesta vocaď je přes to mrtvý město."dořekl Sirdik a tázavě se podíval na Gehena který se samozdřejmně nevzdával.,,Musíme vzít zbraně a vibít to město a nesmíme nechat ani jednu stvůru.",,To si vážně myslíš že to je tak jednoduché ?Ty stvůry jsou silné,vysoké a maj fakt ostrý zuby to si faktycky myslíš že tam vlítnem a vibijem je?"dokončil svou řeč Korkn.,,Musíme Korne,Sirdiku,Drápe nemáme jinou možnost nesmíme se nechat takhle vibíjet ,pomyslete na ženy ,děti notak nebo chcete umírat pomalu jeden podruhe?zničíme je a vše bude za námá no? co tomu říkáte."Gehen skončil a téměř prosebně se koukl na ostatní.,,Mě ty stvůry zabili ženu a dítě" řekl Tsan smutně,,du s tebou Gehene mi těm stvůrám nakopeme zadky".,,Já taky musíme je odtud vihnat tady mě žádnej normální život nečeká lepší zemřít nežli žít tady".,,Ja jdu taky"řekl bez dlouhých proslovů Dráp.,,Já taky ukážem jim zač je toho loket poďte chlapi nakopem jim prdele!!! Na Keylova slova se spustil jásot a bojoví ryk.Chlapi byli tak vihecováni že se dali do ničení hospody jejich vztek se vyrval napovrch anyní ho uplatňovalina ničení hospody.,,Stop !"zařval Gehen a najednoun vše utichlo,,všichni si dojďete pro zbraňe a vemte nějaký obvazy za hodinu tady všichni budete teď běžte."Gehen se zvedl anapil se vody kterou tam někdo nechal.Vyprázdnil ji a rozhlédl se kolem, hospoda byla vyklizená a jediný kdo zůstal šťastnej byly krysy co si hrály pod stolem.,,Vy jste v pohodě žádné starosti ani strach achjo" polohlase naříkal Gehen.Prošel hospodou a vyšel ven.Studený vítr bičoval všechno kolem apotom hlavně Gehenovu ošlehonou tvař.Mlha se už před hodinou rozplynula a nyní byl nádherný tmavý den.Trvalo celý den než obešel všechny domy a teď na večer byl docela unavený.Naštěstí byl zviklej na to že se hodněkrát nevispí takže chuť spánku úspěšně ignoroval.Opřel se o zeď hostince a zahleďel se do dálky na jejich budoucí cíl.Město se v dálce choulilo a žádné světlo tomu dodávalo starašidelný nádech.Gehenovo snění přerušil něčí poznámka.,,Myslíš že to přežijem ?"Gehen se otočil a uviděl Tsana.,,Nevim ale tady žít už nechci."Tsana ta odpověď moc nepotěšila protože si tiše odfrk.Byl to hubený ale silný mladík s otravným zlozvikem si odfrknout vždy když s něčí nesouhlasí.,,Co bude s ostatníma když mi sklamem ?"Gehen se na Tsana dlouze zadíval a potom dodal ,,mi nezklamem."

* * *

Družina pomalu postupovala k městu a plácáním po zádech si dodávala sebejistotu. Gehen šel ve předu s Tsanem a Kornem všichni po zuby ozbrojení.Za nimi šli ostatní muži Kteří tvořili čtvercovou formaci.Nebyli to vojáci ale alespoň z toho ňeco znali.Vidle a kopí,to byla jejich výzbroj,ňekde i kožená zbroj.,,Chlapi"zakřičel Korn ve snaze aby ho všichni slišeli,,nesmíte se rozdělit naše síla je že jsme spolu a nikdo nesmí vzít do zaječích protože má sám skoro jistou smrt.Ty obludy asi budou ůtočit po jedné nanejvíš po třech takže máme šanci.",,Naivní Korne"konstatoval suše Tsan.Korn se na něj s úšklebkem podíval ale poté se zase zaměřil na město.Ušli dalších pětset metrů a zastavili se před vchodem do města.Roztříštěné dveře,okna a na zemi ostatky něčeho na co Gehen ani nechtěl pomyslet.Všem se z toho mrtvého města svíral žaludek ale také věděli že tam musí jít.Gehen se otočil k dvaceti mužům a řekl.,,Slišeliste žádné toulání musíte se držet co nejblíž skupiny jinak je povás.Deme oni už si nás najdou.."Pomalu šli městem ale nic zvláštního se nedělo.Gehen našlapoval opatrně a zároveň tasil meč.Všichni byli napjatí jako struny když se ozvalo tiché cupitání.,,Co to ksakru bylo?"zašeptal vystrašeně Zen.,,Drž hubu a dávej pozor." okřiklho Dráp.Gehen a ostatní pomalu procházeli temným městem,ozvalo se několik vlčích zavití což mužům na jistotě moc nepřidalo.Asi padesát metrů před nimi se ozval šelest a pár vteřin na to se uličkou mihl stín.Gehenovi se už začaly potit ruce jak usilovně svíral meč.Ozvalo se další zavití tentokrát ale vohodně blíž.Ozval se polekaný šepot ale nic víc.Potom Gehen uslišel rychlé kroky které se během chvíle promněnili v běh.Gehen se otočil a uviděl Zena jak běží prič.,,Stůj"zařval Gehen silně ale postava jenom zrichlila,,zabijou tě do prdele proč ste ho někdo nezastavil".,,Byl na kraji Gehene nešloho...."jeho řeč přerušil krátký ale žalostný výkřik.Všichni v tu chvíli ztuhli na místě,Gehen se jako první rozkoukal a zařval,,hněte se sakra mi ty bestye dostanem ale musíte se zmužit.Zen byl vůl ale vi nejste takže máte šanci zvítězit."Pak se zase otočil a v čele vyrazil do středu města.Čím víc se blížili středu tím víc bylo šramotu a vití.Prošli do další ulice a dál se plížili vpřed.Najednou z domu před nimi seskočila obrovská postava a běžela proti nim.,,Připrav te se"zavelel Gehen.Vlkodlak běžel po čtyřech obrovskou rychlostí takže byl u skupiny během chvíle.Vyskočil se záměrem dopadnout doprostřed ale Gehenův dlouhý meč ho ve vzduchu zastavil.Gehen ho proklál ve vzduchu takže krev postříkala polovinu družiny.Vlkodlak dopadl nehibně na zem rozříznutý na dvě půlky.Gehen sevřel meč ještě pevněji a polohlase řekl,,už je to nebaví si s námi hrát teď nás budou chtít sežrat. Přicházejí"zařval na ostatní.Na ta slova se z uliček vydrali tři slintající potvory lačnící po jejich krvi.Na Gehena mířil jenom jeden ,dvou metroví vlkodlak proběhl uličkou a zaůtočil na Gehena.Ten se uhnul jeho útoku a švihl mečem.Vlkodlak nestihl uskočit před mečem který projel jeho chlupatou rukou,zavil a zlostně máchnul rukou po Gehenovi.Gehen švihl mečem abi ránu zblokoval ale nepovedlo se mu to dostatečně rychle a obrovsé drápy se zaryly do jeho levé ruky.Gehen zařval a pokusil se uskočit ale tím skokem dozádu si ještě ránu zhoršil protože zaryté vlkodlačí drápy v jeho přeloktí ještě vytrhly kus masa.Gehen žalostně sekl před sebe s úmyslem useknout tý stvůře hlavu ale bohužel se netrefil.Stvůra hlasitě zařvala a zvedla pařát aby to dokončila ,ale v tu chvíli stuhla a spadla Gehenovi k nohám.Gehen se žalostně podíval na svého zachránce a uviděl Tsana který pevně svíral svůj celý od krve krátký meč.Gehen mu děkovně kývl a vindal si zpod opasku obvaz kterým si zavázal ránu.Z uliček vyběhlo najednou kolem deseti stvůr usilovně doráželi na vetřelce.Gehen se uhnul jednomu ůtoku a vší silou bodl.Meč projel vlkodlakem jako máslem.Gehen pevně uchopil jílec meče a škubl nahou.Meč rozpáral vlkodlaka od břicha až po hlavu kde ho Gehen vysunul a skopl kymácejícíse tělo k zemi.Za ní se oběvila další stvůra která chtěla ochutnat Gehenovo maso ale Gehen jí nedal šanci.Vyskočil proti ní a jedním mocným švihem jí poslal k zemi.Otočil se a proťal obludu která právě chtěla skočit na Tsana.Ten děkovně přikývl a vrhl se na další obludu.Vlkodlaků jakoby neubívalo ale Gehenovým mužům se pomalu nedostával dech.Gehen sekal a sekal kolem sebe a zabíjel jednoho vlkodlaka za druhým.Asi po hodině boje se ozval strašliví řev.Gehen leknutím nadskočil ale dál musel ůtočit a sekat do neůvnavných monster.,,Co to k čertu.."řekl Tsan ale dál se nedostal.Z budovi která byla asi dvacet metrů od boje seskočil zlaťe zářící asi čtyři metry vysoký zakrvácený Vlkodlak.Chvíli tam stál a pozoroval a potom opět zařval.Zvuk byl tak hlasitý že se na chvíli mezi několika dvojicemi přestalo bojovat.Gehen toho viužil aby zabil jednoho vlkodlaka a připojil se ke skupině.Uslišel vyděšený šepo a pak se k němu dostalo,,....pán vlkodlaků.."řekl někdo,,...řiká se že když zabijete jeho zemřou ti které stvořil..."Gehen se otřepal a zavolal,,Dráp,Korn,Elrin,Tsan,Zil a Vlk za mnou dem zabít tu potvoru ostatní nás chraňte od těch ostatních."Ozvalo se několik oddechnutí ale víc nic. Gehen šel pomalu proti zlatému vlkodlakovi.,,Chlapi obklopíme ho ze všech stran ale dávejte si pozor"dával Gehen instrukce za chůze.,,Hodně štěstí a zamnou"dořekl a s bojovím rykem serozběhl proti obludě.Ostatní ho také s křikem následovali.Sedmi členná skupina vyběhla z boje a mířila přímo proti obludě.Gehen ještě přidal a tím se vzdálil od ostatních.S křikem uchopil ještě pevněji jílec meče a s neuvěřitelnou rychlostí se blížil proti bestii.Ta si odfrkla a zaútočila na Gehena.Máchla obrovskou prackou s ůmyslem rozmáčknout ho o stěnu ale Gehen se sklouzl po blátě a projel pod obrovskou rukou.Poté se ohromně rychle zvedl a sekl odkrytýho Vlkodlaka do břicha.Ten zařval když mu ostří projelo břichem a pokusil se zamáčknout toho člověka do země.Gehen to očekával takže stačil uskočit pryč.Obrovský pařát dopadl na zem se silným buch.Gehen se ještě stačil zvednout a seknout do jejího pařátu.Meč prošel skrz a narazil do země.Pán vlkodlaků zařval a koukl se na svého původce své agónie.Gehen se napřáhl k další ráně ale vlkodlak zaječel a praštil do Gehena.Rána byla tak silná že Gehena odhodila několik metrů za vlkodlaka.Gehen narazil prudce do země až mu to vyrazilo dech.Když se probral zchvilkového komatu zjistil že nemá meč.Rychle se otočil a nad sebou uviděl rozzuřeného zlatého vlkodlaka.Ten vítězoslavně zařval ale poté strnul.Chvíli se nic nedělo a potom se vlkodlak skácel k zemi a nad ním se oběvil Tsan,,v pohodě?" zeptal se šťastně.Gehen se na něho šťastně podíval a omdlel.

* * *

,,Vstávat ospalče"ozval se líbezný hlásek.Gehen pomalu otevřel oči a uviděl Drápovu ženu jak se nad nímsklání.,,No konečně spal jsi pěkně dlouho.Teď se obleč a pojď ven někdo tam na tebe čeká."Gehen se zvedl a rozhlédl se po krásném pokoji.,,Hoď sebou jo a je kolem poledního."řekla dívka a odešla.Gehen se postavil a oblékl.Připnul si meč a zasunul dýku za pas potom si připravil všechny věci na kupičku protože už byl rozhodnutý že odejde.Nechal to vevnitř a višel ven do středu oslav.První si ho všiml Korn.S radostným úsměvem na nězamával.,,Gehene"řekl radostně,,jsem rád žes to přežil ale pojďme k tomu hlavnímu ,já a všichni ti chceme moc poděkovat takže jsme se složili a tady máš"odněkud vytáhl váček plný peněz a podal ho Gehenovi.Ten si váček vzal a řekl,,díky všem vám moc děkuju ale musím odjet víš Korne nesnesu být na místě kde zemřela moje žena odcházím teď čau Korne budeš mi chibět."na ta slova se Gehen otočil a odešel.V pokoji si vše zabalil a do brašen a otočil se.,,Mohu jít s tebou?"přerušil ho Tsanův hlas.Gehen se chvíli rozmýšlel ale pak řekl,,že váháš zbal si věci a virazíme".,,Hotovo už je mam zbalený",,dobře tak dem."Našli si dva koně a vijeli z města vstříc novému nebezpečí.

p>

Průměrné hodnocení: 0 :: Počet zobrazení: 437579

Přidat komentář Přidat komentář:

Jméno:
*

E-mail:


Hodnocení:
Na obrázku je...
kontrolní obrázek

=*
Komentář:* povinný údaj
 
 1 2 3 4 další > :: (1 - 20 z 69) :: od nejnovějších :: úrovňově :: zobrazit vše
Mortles - 2009-04-16 23:01:28

Když jsem toto četl, zajímalo by mě, co za člověka pan Kubeš je, protože slovo bestie by podle mě dokázal správně napsat i žák tak... 3. třídy. Jestli je tohle nastupující generace grafomanů, tak se máme na co těšit...

Když odložíme stranou pravopis, tak stejně je tato povídka velmi užitečná, jelikož se na ní dají vysledovat opravdu všechny možné chyby. Špatná zápletka, ploché postavy, ubohé dialogy, ještě horší popis boje. A motiv zlatého vlkodlaka je opravdu uboze hollywoodský. Bojím se, že ani tam by takovou ubohost nevymysleli.

To všechno znamená, že tato povídka dostala nevidoucího zcela oprávněně a lituju lidi, co ji museli hodnotit. Pokud se při tom ovšem nebavili.

Počítal vůbec někdo ty chyby? Nebyl by to nějaký rekord?

Cellindra - 2009-04-17 13:07:38

Mě by spíš zajímalo, jak to, že tuhle práci považoval za vhodnou k zaslání do literární soutěže. Já bych se styděla a práci osmdesátkrát překontrolovávala, i kdybych si byla jistá, že lepší už to být nemůže.

Anebooo... je to geniální způsob, jak dohnat porotce k šílenství - že by si někdo vzal příklad z loňského divadla, kde se Autorovi povedlo napsat povídku tak příšernou, že všichni porotci zemřeli (smíchy, zoufalstvím, atd.)?

brb - 2009-04-17 13:43:17

ja se musim ozvat a lehce se zastat autora. znam totiz pisemne vyjadrovani soucasnych deti na zakladnich skolach. a divte se nebo ne, zvyk mne naucil podobne veci cist tak, ze uz nevnimam chyby. takze bych tu pokarala vsechny ucitele cestiny, jakkoliv jsou mizerne placeni.

a co se tyce deje - libi se mi zretelna chut po dobrodruzstvi, co tu je. :)

churchill - 2009-05-04 21:04:07

jedno je jisté.. jméno Gehen si budu pamatovat dlouho

plná ďubka plná ďubka plná ďubka plná ďubka prázdná ďubka
anezka - 2009-04-17 10:40:54

Je posměšným komentářem to, když řeknu, že jsem se smála od začátku do konce???

Julianne - 2009-04-17 14:26:48

Myslím, že je to ne posměch, ale fakt. Já jsem se alespoň výborně pobavila...

Daletth - 2009-04-17 11:29:42

Upřímně, já se moc nesmála. Ale jedno pozitivum na tom vidím - už mi chyby, které jsem našla ve své povídce nepřipadají tak strašné. Ale jinak souhlasím s tím, že je zde vidět spousta běžných chyb, které autoři (včetně mě) často dělají - hlavně jde o ty dialogy. I když, když jsem už po milionté četla vili a slišel, začala se mě zmocňovat hrůza. Ale po svém loňském výsledku radši ty chyby komentovat nebudu :-D

anezka - 2009-04-17 12:32:58

Mno, dobře, k smíchu to moc není. Snad jen člověku v zoufalé situaci (např. když do deadlinu na odevzdání diplomové práce zbývá sotva týden a hotovo je sotva z poloviny... to už je k smíchu ledacos)
A ještě jedna drobnost - vítezné povídky Nevidoucích ročníku 2007 i 2008 začínaly dlouhým výkřikem Áááááááááá, popř. Aaaaaaaaaa... myslím že už nikdy nezačnu povídku tím, že by tam někdo křičel. Zřejmě je to špatné znamení.
Při představě \"vijících neůnavným monster\" se mi také ježily chlupy v zátylku, a to nejen kvůli gramatice. Chudáci vlkodlaci, takové pěkné téma a takhle smutně to končí.

anezka - 2009-04-17 14:06:00

Zlatý vlkodlak útočící prackou působí dojmem naštvaného lva... Takový typ útoku (rána tlapou) je typický pro kočkovité šelmy. To si proboha autor nemohl udělat chvilku čas a kouknout se na nějaký zoologický dokument nebo pozorovat nějakou Micku, jak si pohazuje s myší? Vlci takhle neútočí, mám pocit, že i na chování vlkodlaka by se to mělo nějak projevit, jinak působí značně nevěrohodně (nakolik je to v kontextu této konkrétní povídky ještě možné)... Ale co já vím jak si je vlastně autor představuje. Já si je představovala jako takové objekty o nejistém počtu nohou nad jejichž hlavou se vznáší číselný údaj o výšce/délce těla. Hlavní postava se vůbec musela dost naběhat po bojišti, aby mezi máváním mečem ještě stihla poměřit všechny ty vzdálenosti...

Mivka - 2009-04-17 23:28:15

Mě by upřímně zajímalo, kolik porotců zvládlo na tohohle autora nebýt v komentáři hnusný a sarkastický, skutečně si nad to sednout, zamyslet se, co mu může (kromě rány z milosti) pomoct a sepsat konstruktivní komentář, o kterém si potom myslí, že autorovi prospěl. Je-li tu někdo takový, má můj nehynoucí obdiv.

Mortles - 2009-04-18 13:49:59

problém je, že délka takového komentáře by byla mnohem větší, než samotná povídka...

Cellindra - 2009-05-04 22:23:33

Podle mě jediné rozumné, co se takovému autorovi dá poradit, je, aby přestal psát. Holt někdo má talent na něco a někdo jiný zase na něco jiného. A on třeba vyniká ve fotbale. Nebo co já vím.
Ale v případě téhle povídky nevidím nic, na čem by se dalo stavět.
Když holt někdo nemá například hudební sluch, cit pro rytmus ani intonaci, tak z něj operního zpěváka neuděláte, ani kdybyste se snažili roky, a je zhola zbytečné se o to pokoušet - lepší je nasměrovat takového člověka k něčemu, co mu jde líp.

brb - 2009-05-05 09:05:16

dovolim si nesouhlasit, stavet jde vzdycky i na zelene louce.
je to sice lehce naivne ladene a ma to vsechny gramaticke nesvary, co clovek zna, ale rozhodne by autor nemel chodit hrat fotbal :)
jelikoz a protoze se brilantne podane remeslo naopak cte lepe nez genialni vizionarske texty. a remeslo se naucit da - ba co vice, ono se i lepe prodava :)

Cellindra - 2009-05-05 10:54:09

Tady se tedy diametrálně lišíme v názorech. Podle mě nemůžeš dělat žádnou věc opravdu dobře, pokud pro ni nemáš alespoň trochu talent. Člověk jako já nikdy nebude špičkovým výtvarníkem, protože prostě nemám ten dar. Kdybych se tomu několik let intenzivně věnovala, tak možná - opravdu jen možná - ze mě bude průměrný kreslíř, ale spíš ani to ne. A tak je to i se psaním. Mám pocit, že člověk by neměl plýtvat silami na něco, pro co nemá nadání, ani co by se za nehet vešlo, ale radši si najít něco jiného, pro co nadání má. A je ještě mnohem lepší, když na to přijde v útlém věku, než až v dospělosti.

Nathaniell - 2009-05-05 11:43:58

V tomhle s tebou naprosto souhlasím. Přítel se mně kdysi pokoušel naučit hrát na kytaru, protože se naivně domníval, že to zvládne každý. Umím otrocky vybrnkat pár akordů, ale to mi projde leda před stádem podnapilých trampů, všichni ostatní s hrůzou utečou.
Každý se může naučit napsat příběh. Ale být brilantním vypravěčem? S tím se člověk buď narodí a věkem to dopiluje, nebo prostě zůstane u průměrných slohovek. I být pouze dobrým vypravěčem chce mnohem víc než jen zvládnutí řemesla.

brb - 2009-05-05 11:44:44

:)
jenze prumerny psavec nebo vytvarnik se casto s prehledem uzivi, pokud ovladne remeslo (o hrubkach a zlozvycich v celostatnich novinach by se daly psat romany). a neni prece ucelem byt stoprocentne spicka a vizionar, ale byt spokojeny a zit stastny zivot

Eri - 2009-04-19 20:07:37

můj bratr tvrdil, že autor musel hrát dračí doupě, protože tomu odpovídají popisy zbraní, postav a boje. Sama jsem si toho nijak nevšimla, ale když to řekl tak mi to taky přišlo.
takže jasná kombinace underworld a drd??

Mortles - 2009-04-19 20:27:00

Mě to s tím dračím doupětem taky napadlo. A popsané postavy jsou pravděpodobně členové gehenovy(Kubešovy) družiny, tedy jeho kámoši. Ale ještě to není extrémní případ, tedy nepopisuje inteligenci a obratnost. Takhle to může být spíš hráč WoW či Oblivionu:D.

Daletth - 2009-04-20 12:19:41

No, nepřijde mi úplně jako špatnej nápad, napsat o dobrodružstvích z DrD. Sice si to člověk sám nevymyslí, ale může z toho vzejít vcelku dobrá povídka. Ovšem ne v tomto případě...

anezka - 2009-04-20 12:55:06

Krásným příkladem zpracování DrD dobrodružství jsou letopisy Vukogvazdské družiny (www.vukogvazd.cz). Vukogvazdským se podařilo skloubit přetavit popis klasických dračákoidních zápletek (bez pejorativního významu) do čtivého příběhu. Jejich letopisy došly takové obliby, že další dobrodružství mají vyjít knižně.
Osobně něco takového beru jako důkaz, že dobrá povídka se dá napsat i podle dobrodružství z DrD, nebo volněji na jeho motivy. Je pouze třeba si uvědomit, co jsou artefakty vzniklé hraním podle nějakých pravidel a těm se v povídce vyhnout. A naopak, zamyslet se nad tím co se normálně během hraní neobjeví (není na to čas, hráči to neuměli zahrát apod...) a to tam přidat.
Psaní podle Drd, pokud zrovna nejsou nápady na povídky, může být celkem dobré slohové cvičení - děj a zápletka jsou v podstatě dané a autor se může soustředit na zpracování. Na druhou stranu hodnocení výsledku je pro autora ošidné, protože si obvykle pamatuje dojmy z hraní, které přidávají povídce na hodnotě, kterou nemusí mít pro ty, kdo se hry neúčastnili. A taky pozor na získání role družinového kronikáře, pokud o ni opravdu nestojíte... je to děsná votročina :-)


 1 2 3 4 další > :: (1 - 20 z 69) :: od nejnovějších :: úrovňově :: zobrazit vše

oddělovač
Stránky běží na redakčním systému Rivendell v2.0 -- Jarník, 2006
Tyto stránky jsou uvedeny bez jakýchkoliv záruk, co se spolehlivosti, přesnosti, trvanlivosti a dalších biomagických funkcí týče, a rádi bychom vás upozornili, že SFK Palantír zvláště neodpovídá, nezaručuje, ani nedoporučuje nějaké, respektive jakékoliv, shlížení těchto stránek a odmítá nést zodpovědnost za jejich použití jak návštěvníkem, tak jakoukoliv jinou osobou, entitou či božstvem.