Palantir
oddělovač

Vidoucí 2008: propozice

Literatura > Vidoucí | 17. 02. 2008 15:59:51 | autor: Harv

Časopis Pevnost a SFK Palantír Pardubice vyhlašují literární soutěž Vidoucí 2008

 

Vidoucí je soutěží elektronického věku. Hlavní část hlasování probíhá na internetu a může se jí zúčastnit téměř kdokoliv. Hodnocení se dělí na dvě části: „odbornou“, kde porotu budou tvořit redaktoři Pevnosti, členové klubů Palantír a pozvaní externí porotci; a „veřejnou“. Hlasování do obou kategorií budou tajná a konečné výsledky budou zveřejněny na slavnostním večeru na Sconu 2009 v Praze.
Vítězové obou kategorií dostanou věcné ceny od sponzorů, výtvarně ztvárněné pardubické perníčky a pamětní keramickou cenu.

Pravidla pro autory:

  • Musí se jednat o původní nepublikovanou povídku, která nebyla po trvání soutěže poslána do jiné soutěže, v českém nebo slovenském jazyce v rozsahu 1800 až 45000 znaků (včetně mezer, bez titulku se jménem povídky), která jeví prvky fantastiky (sci-fi, fantasy či hororu).
  • Počet příspěvků od jednoho autora je omezen na tři příspěvky.
  • Povídky zaslané do soutěže musí být anonymní. Autor uvede osobní údaje v externím souboru. Povinné údaje jsou: jméno, e-mail, jména příspěvků, údaj s počtem znaků (včetně mezer) v povídkách. Nepovinné pak: pseudonym, adresa, telefon. Veřejné přihlášení k autorství bude bráno jako porušení pravidel. Osobní údaje slouží ku potřebě pořádání soutěže a pro lepší komunikaci se soutěžícími a nebudou poskytnuty třetí straně bez svolení autora.
  • Autor zasláním svého díla do soutěže souhlasí s anonymní publikací na webových stránkách SFK Palantír, www.sfkpalantir.net, po dobu hodnocení veřejností (viz níže) a s další neanonymní publikací tamtéž po skončení hodnocení. Dále pak souhlasí s případným uveřejněním v časopise Pevnost (za standardní honorářové sazby), v klubovém fanzinu „Šedý zákal“ či v případném sborníku.
  • Pokud se autorovy příspěvky nepostoupí do druhého kola, může se autor zúčastnit soutěže jako porotce. Jinak se autor nesmí zúčastnit soutěže jako porotce.
  • Soutěžní příspěvky můžete posílat do půlnoci 30. 4. 2008, kdy je uzávěrka soutěže, výhradně na e-mailovou adresu vidouci@centrum.cz (předmět označte nejlépe: „Vidoucí“ nebo „soutěž“).
  • Příspěvky posílejte nejlépe jako komprimovanou přílohu (archiv (.zip, .arj, .rar)). Příloha mailu musí obsahovat: soutěžní povídk(u/y) ve formátu .txt, .doc nebo .rtf a textový dokument s údaji o autorovi díla.

Poznámky a rady:

Ve vlastním zájmu nepoužívejte exotické fonty, iniciály, poznámky pod čarou, indexy, použijte nejlépe tradiční formátování (velikost písma 12, řádkování 1, fonty Arial, Times New Roman či Courier New). V případně postupu do druhého kola nemůžeme zajistit, že bude váš správně příspěvek převeden do společného dokumentu a do formátu html. Též ke svým dílům nepřidávejte žádné obrázky či jiná multimédia, hodnotí se jen literární část díla(, ale dohodcení se zahrnuje i vzhled poslaného dokumentu).
Pokud možno používejte pro název souboru jméno povídky. 

Pravidla pro hlasující:

  • První kolo probíhá neveřejně. Část odborné poroty vybírá z příchozích příspěvků nejlepší, které postoupí do druhého kola. Text bude porotě předkládán ve formě, jak přišla od autora. První kolo se uskuteční v mezidobí 1.5. - 31.7.
  • Druhé kolo probíhá na stránkách pořádajícího klubu, kde jsou zveřejněny všechny postupující povídky. Text povídek bude převeden do HTML a do společného dokumentu s jednotným formátem. Hodnocení se dělí na dvě části: „odbornou“, kde porotu budou tvořit redaktoři Pevnosti, Scifiworldu, Kultu Fantazie, členové klubů Palantír a Syndrid a pozvaní externí porotci; a „veřejnou“, kde porotou budou čtenáři a návštěvníci webových stránek. Hlasování bude probíhat mezi daty 1. 8. – 31. 12.
  • Každý člověk má pouze jeden hlas. Pokud ve vaší rodině/domácnosti hlasuje více jedinců, podepište se prosím do mailu svým občanským jménem a vyzvěte k tomu i ostatní členy rodiny/domácnosti. Ochráníte tak svůj hlas před škrtem. K výsledkům můžete přidat i slovní hodnocení. Autoři jistě uvítají hodnotnou kritiku.

 

Organizátoři si vyhrazují možnost změnit podmínky soutěže, jméno soutěže, při nedostatku porotců sloučit obě kategorie v jednu nebo neudělit hlavní cenu, nebo zrušit celou soutěž pro nedostatek příspěvků.Průměrné hodnocení: 0 :: Počet zobrazení: 21260

Přidat komentář Přidat komentář:

Jméno:
*

E-mail:


Hodnocení:
Na obrázku je...
kontrolní obrázek

=*
Komentář:* povinný údaj
 
:: (1 - 2 z 2) :: od nejstarších :: úrovňově ::
Harv - 2008-04-12 08:58:53

Zase jedna poznámka.
Pokud chcete pořadatelům ulehčit práci, tak:
*Sice není nikde exaktně řečeno (což se do příštího roku určitě změní), že povídky se mají zasílat odděleně, ale je rozumné posílat povídky každou ve svém textovém souboru. Nelepte je dohromady do jednoho dokumentu.
*Zajistěte, aby jméno souboru s povídku pokud možno kopírovalo název povídky. Věřím, že je pro vás lepší, když se soubor jmenuje Povídka. Bohužel vinou okolností může mít stejný nápad dalších třicet autorů.
*Ve vašem zájmu si zkontrolujte jestli jsou v průvodce (osobní údaje v externím souboru) obsažené všechny povinná údaje. Jejich nepřítomnost může v době brzké uzávěrky způsobit, že nedutklivý koordinátor již nechce dohledávat údaje, které má za povinnost uvést autor. Toto situace může přejít i k vyřazení povídky ze soutěže.
*Protože původnímu času závěrky odpovídá celý den (autor se může nacházet v libovolném časovém pásmu a tak půlnoc, do které má povídku poslat může nastat třeba i 1.5. v 12 hodin). Rozhodl jsem se formulaci upravit na: Soutěžní příspěvky jsou přijímány do půlnoci 30. 4. 2008 (CEST). O tom, jestli příšpěvek přišel do nebo po uzávěrce rozhoduje čas mého poštovního server. Pamatujte, že sice email můžete odeslat během sekundy, ale serveru to zas tak rychle nejde.
*Odeslání příspěvků nenechávejete na poslední chvíli. Jediné, co tím můžete získat je kamený obličej po té, co vám přijde správa, že se něco nepovedlo.

Harv - 2008-03-22 22:42:43

Dovolím si ještě jednu poznámku k průběhu soutěže.
Pokud pošlete povídku, měl by vám přijít mail s potvrzením, že přišla. Někdy to trvá déle než týden, ale po 14-ti dnech by měl dojít na 100 procent. Pokud vám tedy nic nepřišlo, vězte, že jste pravdpodobně se svou povídkou skončili ve spamovém koši. Koš neprohlížím, během 10 dní se mi jich tam naschromáždí cca 500.
Jak zjednat nápravu? Kontaktovat mě na kontakt uvedený u tohoto příspěvku a doufat, že napodruhé se to povede. To samozřejmě platí maximálně do uzávěrky pro poslání příspěvků.


:: (1 - 2 z 2) :: od nejstarších :: úrovňově ::

oddělovač
Stránky běží na redakčním systému Rivendell v2.0 -- Jarník, 2006
Tyto stránky jsou uvedeny bez jakýchkoliv záruk, co se spolehlivosti, přesnosti, trvanlivosti a dalších biomagických funkcí týče, a rádi bychom vás upozornili, že SFK Palantír zvláště neodpovídá, nezaručuje, ani nedoporučuje nějaké, respektive jakékoliv, shlížení těchto stránek a odmítá nést zodpovědnost za jejich použití jak návštěvníkem, tak jakoukoliv jinou osobou, entitou či božstvem.