Palantir
oddělovač

SFK Salamandr

Akce | 18. 07. 2002 12:11:42 | autor: Harv


   Sfk Salamandr Pardubice byl založen někdy kolem roku 1980. Brzy se stak více než velice důležitým klubem. V roce 1982, pod vedením Pavla Poláčka, uspořádal celostátní setkání SF pozitivních lidí s názvem Pardubice 82, ze kterého se stal nultý ročník nejdůležitější akce ČS SF obce, Parconu. Akce se konala pod zástitou vedení tehdejší VŠCHT - dnešní Univerzity Pardubice. Parcon vzdržel v Pardubicích at do roku 1986, poté se rozběhl po republice, o jeho pořádaní soutěží SF kluby každý rok. V té době vyšlo i několik čísel fantazinu Salamandr. Salamandr fungoval jako klub vlemi dobře zhruba do r. 1990. Pak začal pomalu upadal. Lidé z klubu se uzavřeli do klubovny, kde hráli DrD a sledovali video.
    Oživení však nedalo na sebe dlouho čekat. Asi tak začátkem r. 1995 nastalo porbuzení Salamandra. Pět lidí si řeklo, že klub znovu postaví na nohy. Del, tedy Radek Pjatkan, založil web, zpracovával jej Annath, to jest Petr Šponer, a trochu se průběžně účastnili i Gwai, jinak Petr Vokurka, a Jean, tedy Jan Souček. Zhruba ve stejné době (tedy asi polovina r. 1995), začal klub vydávat fanzin. Zpočátku byl pod palcem Annatha, v roce 1996 převzal tištěnou verzi fanzinu Randalf alias Roman Kresta, který začal zpracovávat i web stránky. Klub také začal dojíždět na porady a plánoval Parcon v Pardubicích na rok 1998. V polovině roku 1997 se podařilo zorganizovat (hlavně Randalfovou zásluhou) MiniPar(on- což měla výt zkouška na Parcon, ale to už zbyli zase jen tři skutečně aktivnější a tak MiniPar(on bal také labutí písní snažení klubu. Nutno alespň podotknout, že tato akce ala základ pro vznik dnes úspěšného SFK Opat. Po MiniPar(onu Randalf, Del a Jean ukončují Studia v Pardubicích a rozcházejí se na rodné hroudy a aktivita Salamandru opět utichá.
   Od roku 1998 do klubu občastně chodí okolo pěti, deseti lidí, ale klub nevyvijí činnost navenek, členové neudržují tradici, na porady nejezdí a s ostatními kluby prakticky nekomunikují.
Z časopisu Ikarie
7-->

oddělovač
Stránky běží na redakčním systému Rivendell v2.0 -- Jarník, 2006
Tyto stránky jsou uvedeny bez jakýchkoliv záruk, co se spolehlivosti, přesnosti, trvanlivosti a dalších biomagických funkcí týče, a rádi bychom vás upozornili, že SFK Palantír zvláště neodpovídá, nezaručuje, ani nedoporučuje nějaké, respektive jakékoliv, shlížení těchto stránek a odmítá nést zodpovědnost za jejich použití jak návštěvníkem, tak jakoukoliv jinou osobou, entitou či božstvem.