Palantir
oddělovač

Literární soutěže

Literatura | 18. 05. 2009 10:30:41 | autor: Harv

Literární fandom scifi a fantasy komunity, je svým způsobem výjimečný. Komunita fanoušků si vychovává nové autory. Hlavním nástrojem jsou literární soutěže, které mnohdy běží už celá desetiletí. Toho je výčet těch aktuálních.

Následuje seznam soutěží seřazený dle data uzávěrky.

 

 

Rytiny.cz
 • kategorie: próza, poesie, ilustrace
 • žánrové omezení: sci-fi, fantasy
 • omezení příspěvků: dosud nikde nepublikované a jinde nesoutěžící díla 
 • neanonymní
 • jazyk: český
 • uzávěrka: 1. 2. 2010
 • způsob: elektronicky
 • rozsah: povídka asi 10NS, básně asi 2NS
 • vyhrazená publikace: ano, v tištěném sborníku a na stránkách soutěže
 • posílat: pomocí formuláře na stránkách soutěže nebo soutez@rytiny.cz
 • ceny sborník zdarma, slevy, případně drobné věcné ceny
 • pořadatelé: tým administrátorů Rytiny.cz
 • oficiální stránky: Rytiny.cz
 
O lahvičku miruvoru
 • kategorie: próza, poesie, kresba, hudba a artefakt
 • žánrové omezení: sci-fi, fantasy nebo horor
 • autorská omezení: musí být přímo nebo zprostředkovaně inspirována dílem J. R. R. Tolkiena
 • omezení příspěvků: musí se jednat o dosud nepublikovaná díla
 • anonymní
 • jazyk: český
 • uzávěrka: 28. 2.
 • způsob: ve dvou kopiích, (možnost přiložit soubor elektronicky)
 • rozsah: libovolný
 • vyhrazená publikace: ano
 • posílat: Michael Bronec, Horáčkova 1208, Praha 4, 140 00, spolecenstvo@seznam.cz
 • pořadatelé: Společenstvo J. R. R. Tolkiena
 • propozice: Sarden
Trifid
 • žánrové omezení: fantasy, sci-fi, horor s fantastickými prvky
 • omezení příspěvků: Zaslané práce nesmí být již někde knižně publikované, ale nevadí, pokud se již účastnily nějaké literární soutěže.
 • anonymní
 • jazyk: český
 • uzávěrka: 31. 3. , ale i průběžně
 • způsob: v jednom tištěném exempláři a na disketě (ve formátu Wordu nebo RTF)
 • rozsah: nad 300 NS
 • vyhrazená publikace: ano
 • cena: Autoři vybraných prací obdrží odměnu 20 000 Kč. V případě komerčního úspěchu titulu obdrží další autorský honorář. Dílům představujícím mimořádný literární počin může porota udělit cenu Trifid spojenou s dvojnásobnou odměnou pro autora, který obdrží celkem 40 000 Kč.
 • posílat: Nakladatelství Triton (soutěž Trifid), Vykáňská 5, 100 00 Praha 10.
 • pořadatelé: nakladatelství Triton
O Stříbřitělesklý halmochron
 • žánrové omezení: výhradně sci-fi (nejlépe o cestách v čase)
 • autorská omezení: maximálně 3 (součet obsahu 40 NS
 • neanonymní
 • jazyk: český a slovenský
 • uzávěrka: 31. 3.
 • způsob: e-mailem, na disketě (T602, Wintext 602, AmiPro, Word) nebo dodány ve třech kopiích
 • rozsah: 40 NS
 • posílat: lzaborsky(zavináč)o2active.cz; Ľubomír Záborský, Rabštejnova 32, 323 32 Plzeň nebo Ľubomír Záborský, Predmestská 40, 010 00 Žilina
 • ceny: stříbřitělesklý halmochron
 • vyhrazená publikace: ano, v klubovém fanzinu a na stránkách klubu
 • pořadatelé: SFK Andromeda Plzeň
 • oficiální stránky: Andromeda
Vidoucí
 • kategorie: odborná a veřejná kategorie
 • žánrové omezení: fantasy, sci-fi, horor
 • jazyk: český a slovenský
 • autorská omezení: maximálně 3 povídky
 • anonymní
 • omezení příspěvků: původní nepublikované, nesmí být v průběhu trvání soutěže poslány do jiné soutěže,
 • uzávěrka: 30. 4.
 • způsob: eletronicky, ve formátu .txt, .doc nebo .rtf (+povinná průvodka)
 • rozsah: 1800 až 54000 znaků (včetně mezer, bez titulku se jménem povídky)
 • posílat: vidouci@centrum.cz
 • ceny: nominování dostávají věcné ceny od sponzorů, výtvarně ztvárněné pardubické perníčky a vítěz pamětní keramickou cenu.
 • vyhrazená publikace: ano, na webových stránkách SFK Palantír, www.sfkpalantir.net, po dobu hodnocení veřejností (druhé kolo) a s další neanonymní publikací tamtéž po skončení hodnocení. V časopise Pevnost (za standardní honorářové sazby), v klubovém fanzinu „Šedý zákal“ či v případném sborníku.
 • pořadatelé: časopis Pevnost, SFK Palantír a SFK Islington
 • oficiální stránky: SFK Palantír
O železnou rukavici lorda Trollslayera
 • žánrové omezení: především fantasy
 • omezení příspěvků: Nesmí se jednat o práce již publikované ani k publikování chystané nebo obeslané v jiných soutěžích; to platí až do vyhlášení výsledků příslušného ročníku.
 • anonymní
 • jazyk: český
 • uzávěrka: 30. 4.
 • způsob: ve třech kopiích, (možnost přiložit soubor elektronicky)
 • rozsah: 20 NS (včetně mezer 46.000 znaků)
 • vyhrazená publikace: samostatném sborníku nebo v Dechu draka.
 • posílat: Michael Bronec, Horáčkova 1208, Praha 4, 140 00.
 • pořadatelé: SFK Atair, klub Hexaedr, nakladatelství Straky na vrbě
 • propozice: Altar
Ikaros
 • žánrové omezení: sci-fi, fantasy nebo fantastický horor
 • omezení příspěvků: původní a dosud nepublikované
 • anonymní
 • jazyk: český
 • uzávěrka: 31. 5.
 • způsob: ve dvou kopiích
 • rozsah: 40 NS
 • vyhrazená publikace: ano, v Ikarii
 • cena: Vítěz získá literární cenu Ikaros 2009, právo výběru ilustrátora z výtvarníků spolupracujících s Ikarií a obdrží originál jedné celostránkové ilustrace ke své vítězné povídce s osobním věnováním výtvarníka, dále získá věcné ceny od sponzorů soutěže. Nominovaní obdrží pamětní diplom a věcné ceny od sponzorů soutěže
 • posílat: Ikarie, Mezi Vodami 1952/9, 143 00 , Praha 4.
 • pořadatelé: časopis Ikarie
 • propozice: Sarden
Cena Fantázie
 • uzávěrka: 31. 5.
 • cena:autor víťazného textu bude ocenený Cenou Fantázie, vytvorenou umeleckým sochárom Andrejom Csillagom. Finančnú odmenu získa prvá trojica autorov.
 • pořadatelé: slovenský magazín Fantázia
Zebra
 • žánrové omezení: výhradně sci-fi
 • autorská omezení: práce dosud nebyla publikována v oficiálním tisku (toleruje se otištění ve fanzinu)
 • omezení příspěvků: tématické ročníky, v textu bude alespoň jednou použito slovo ZEBRA
 • uzávěrka: 15. 6.
 • rozsah: 50 NS
 • posílat: zlata.zebra@arbez.cz, nebo na SFK Zepra, Pavel Štarha, Stružinec 16, 582 63 Ždírec nad Doubravou
 • ceny: vítěz obdrží pamětní plastiku Zlaté zebry ´09 , několik knih a sborník, věcné ceny obdrží i přispěvatelé umístění na 2. a 3. místě, včetně sborníku zdarma, každý účastník soutěže má nárok na jeden sborník za poloviční cenu
 • vyhrazená publikace: ano, v klubových tiskovinách
 • pořadatelé: SFK Zebra
 • oficiální stránky: SFK Zebra
Nejlepší fantasy
 • žánrové omezení: výhradně fantasy
 • jazyk: český a slovenský
 • autorská omezení: soutěže se nemohou zúčastnit autoři, kteří již vydali knihu nebo vlastní sbírku povídek
 • omezení příspěvků: zaslané práce nesmějí být jinde publikovány ani zaslány do jiné literární soutěže
 • uzávěrka: 31. 7.
 • způsob: papírově, ve dvou čitelných kopiích
 • rozsah: libovolný
 • posílat: Egon Čierny, Matěchova 14, 140 00 Praha 4
 • ceny: Nominování mají právo být pasováni na rytíře Řádu fantasy s titulem Lady nebo Sir. Vítěz bude vybrán z rytířů Řádu fantasy a obdrží titul Nositel meče a skutečný meč.
 • vyhrazená publikace: ano, v publikacích Klubu Julese Vernea Praha nebo 451 stupňů Fahrenheita Košice nebo v časopise Pevnost.
 • pořadatelé: Klubu Julese Vernea Praha a 451 stupňů Fahrenheita Košice
 • oficiální stránky: Klub Julese Vernea
Zlatý Ysalamiri
 • žánrové omezení: povídka ze světa Star Wars
 • autorská omezení: tematicky zadaný okruh
 • anonymní
 • jazyk: český a slovenský
 • uzávěrka: 30. 10.
 • způsob: elektronicky
 • rozsah: 10 NS
 • posílat: dam@cswu.cz
 • vyhrazená publikace: ano, ve fanzinu KoprConu a webových stránkách conu
 • pořadatelé: CSWU
 • oficiální stránky: CSWU
Rokle šeré smrti
 • žánrové omezení: povídky by měly obsahovat strach z nadpřirozena
 • omezení příspěvků: dosud nikde nepublikované a jinde nesoutěžící povídky
 • anonymní
 • jazyk: český a slovenský
 • rozsah: libovolně dlouhé, ale povídky
 • ceny: první tři obdrží zajímavé ceny
 • pořadatelé: Prague by Night
 • oficiální stránky: Vampire
Radegast
 • žánrové omezení: sci-fi, fantasy nebo horor
 • autorská omezení: v ději musí být použito reálií, osob či mytologie středoevropského prostoru
 • anonymní
 • jazyk: český a slovenský
 • uzávěrka: 1. 11.
 • způsob: elektronicky, ve formátu rtf, pdf nebo txt
 • rozsah: 15 NS
 • posílat: randalf@randalf.cz
 • ceny: první tři obdrží zajímavé ceny
 • vyhrazená publikace: ano, ve sborníku nebo klubovém fanzinu
 • pořadatelé: SFK Radegast Kopřivnice
 • oficiální stránky: CSWU
O cenu barda Marigolda
 • kategorie: science fiction, fantasy, horor a pohádka, OPEN
 • autorská omezení: soutěže se mohou zúčastnit mladí spisovatelé do 19 let (včetně), i starší autoři v OPEN kategorii.
 • omezení příspěvků: zaslané práce nesmějí být jinde publikovány
 • uzávěrka: 15. 11. u žánrových kategorií a 15. 12. u OPEN kategorie
 • způsob: elektronicky nebo ve dvou kopiích včetně elektronické podoby na disketě
 • rozsah: 15 NS
 • posílat: Václav Fořtík, Zavadilova 3, 160 00 Praha 6 nebo vaclav.fortik@mensa.cz
 • vyhrazená publikace: ano, právo na jedno jejich zveřejnění
 • pořadatelé: SFK Terminus, Mensa ČR
 • oficiální stránky: Mensa ČR
Cena Karla Čapka
 • kategorie: mikropovídka, krátká povídka, povídka, a novela
 • žánrové omezení: fantasy, sci-fi, horor s fantastickými prvky
 • autorská omezení: maximálně 2 (mikro, krátké a dlouhé) povídky a 1 novela
 • anonymní
 • jazyk: český a slovenský
 • omezení příspěvků: Do soutěže nemohou být zařazeny práce, které se již zúčastnily některého z předchozích ročníků, byly již publikovány v oficiálních tiskovinách či na internetu nebo jsou současně přihlášeny v jiné soutěži celostátního významu!
 • uzávěrka: 30. 11.
 • způsob: elektronicky a současně papírově ve čtyřech čitelných kopiích (+povinná průvodka)
 • rozsah: mikropovídka (do 5 normovaných stran), krátká povídka (6 – 20 NS), povídka (21 – 60 NS), novela (61 – 300 NS)
 • posílat: Jiřina Vorlová, Mariánská 401/41, 142 00 Praha 4 - Lhotka (e-mail aquila@altar.cz nebo aql@seznam.cz)
 • ceny: Nominování dostávají věcné ceny od sponzorů, a vítěz pamětní keramickou cenu, Mloka.
 • vyhrazená publikace: ano, ve sborníku soutěže (Mlok) nebo zveřejněny na internetu
 • pořadatelé: ČS Fandom
 • oficiální stránky: ČS Fandom
Albatros
 • kategorie: původní českou prózu
 • autorská omezení: literárního textu, který bude určen pro věkovou skupinu dětí a mládeže, tématické ročníky
 • omezení příspěvků: práce nebyla dosud nikde publikována
 • anonymní
 • jazyk: český
 • uzávěrka: 30. 11.
 • způsob: Rukopis musí být v tištěné podobě / zaslaný mailem nebude přijat (+ průvodka)
 • rozsah: libovolný
 • posílat: NAKLADATELSTVÍ Albatros, Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4
 • vyhrazená publikace: ano, oceněná próza vyjde v roce vyhlášení vítěze v nakladatelství Albatros
 • cena: vítěz získá finanční odměnu.
 • pořadatelé: Nakladatelství Albatros
 • oficiální stránky: Nakladatelství Albatros
Poviedka za 33/tisícku
 • autorská omezení: tématické žánrové ročníky
 • omezení příspěvků: práce nebyla dosud nikde publikována
 • anonymní
 • jazyk: slovenský
 • uzávěrka: 30. 11.
 • způsob: elektronicky (+ průvodka)
 • rozsah: 30 NS
 • posílat: sutaz@fandomas.info
 • vyhrazená publikace: ano, ve fanzinu Istrozin
 • cena: vítěz získá finanční odměnu 33 euro
 • pořadatelé: Sci-fi klub Quasi, server scifi-guide.net
 • oficiální stránky: Istrozin


Průměrné hodnocení: 0 :: Počet zobrazení: 8379

Přidat komentář Přidat komentář:

Jméno:
*

E-mail:


Hodnocení:
Na obrázku je...
kontrolní obrázek

=*
Komentář:* povinný údaj
 

oddělovač
Stránky běží na redakčním systému Rivendell v2.0 -- Jarník, 2006
Tyto stránky jsou uvedeny bez jakýchkoliv záruk, co se spolehlivosti, přesnosti, trvanlivosti a dalších biomagických funkcí týče, a rádi bychom vás upozornili, že SFK Palantír zvláště neodpovídá, nezaručuje, ani nedoporučuje nějaké, respektive jakékoliv, shlížení těchto stránek a odmítá nést zodpovědnost za jejich použití jak návštěvníkem, tak jakoukoliv jinou osobou, entitou či božstvem.