Palantir
oddělovač

Chuť krve

Literatura > Povídky > Nevidoucí | 16. 04. 2009 20:07:46 | autor: Harv

Toto je povídka, které byl v roce 2008 přidělen titul Nevidoucí. Nevidoucí je označení pro povídku, která přijde do soutěže Vidoucí a má tu nejdelší cestu k vrcholu. V roce 2008 to byla právě povídka Chuť krve od Jiřího Kubeše. Nevystavujeme ji tu proto, abyste se povídce a autorovi mohli vysmívat, ale abyste se mohli z textu poučit. Veškeré posměšné komentáře se budou mazat.

,,Gehene!... Gehene!... Pomosmi!... Pomoc!... Nezabíjej te mě prosí..... Aáááááááááááá".

,,Lany, Lany"! zavolal Gehen vystrašeně ,,kde jsi"? V tu chvíli si uvědomil že leží na své posteli která byla neuvěřitelně propocená.,, Lany " povzdechl si smutně.Gehen rozsvítil svíčku která akorát osvítila jeho skromný příbytek a jeho tvrdou ošlehanou tvář.Přešel k oknu arozhrnul malou začernalou zástěrku.Noc byla tmavá a mlha hustá jako mlíko. Nikde ani živaček.Gehenovi se vkradli do očí slzy když si vzpomněl na svojí ženu.

,,Zabiju je všechny ,Lany to ti přísahám. Zasraní vlkodlaci!!!!!! Kdybi tady nebyli žilo by ještě hodně lidí" Gehen zlostně praštil do rámu který se rozlétl po celém příbytku.

Z venku se ozval ženský výkřik.Gehen zaklel ,vběhl na postel a vyndal z pod ní plátovou zbroj a dlouhý meč.Když si to na sebe hodil vypadal spíš jako nějaký paladin než někdo kdo se jde mstít.Od nablískané zbroje se odrážela svíčka která vrhala na stěny zajímavé obrazce.Gehen si nakonec nasadil i přilbici jen smalým otvorem pro výhled.Zasunul meč do pochvy a vyběhl ven.Uvítala ho zima a studený vánek který si pohrával s lehkým smetím ležícím na zemi.Gehen se rozhlédl kolem sebe,prázdné ulice naháněli člověku strach a ještě k tomu že nebylo vidět ani na pár metrů.Gehen nechtěl ztrácet čas takže se vidal tam odkud slišel ten výkřik.Procházel temnýma uličkama s taseným mečem připravený zabýt cokoli co se v jeho blízkosti pohne.Sehnul se k zemi jestli něco nenajde.Chvíli prohledával hlínu než nenarazil na stopu.Mam tě řekl si v duchu a vyběhl po stopách.Stopy ho dovedly do ještě tmavší uličky odkud se ozívalo nervi drásající kvílení.Gehen tiše přiběhl k domu a opatrně se podíval za roh.Bili tam dva dvoumetroví vlkodlaci.Byli otočeni k němu zády a nad něčím se skláněli a usilovně mlaskali.Gehen chíli počkal aby se soustředil jenom na boj a nezděsil se toho co tam uvidí.Dělalo se mu špatně když pomyslel na to co je asi jejich svačinkou.Pevně sevřel jílec svého meče avykročil zpoza domu.Oba vlkodlaci byli tak zabráni polikáním soust že si ani nevšimli blížícíseho nepřítele.Gehen udělal ještě pár kroků a stále nezpozorovaný zautočil na vlkodlaka který byl na pravo.Meč proťal vzduch a zakouslse do vlkodlačího ťela.Ten zavil a instynktivně máchl rukou za sebe, ruka prolétla těsně před svalnatým Gehenem.Gehen vyrvaln meč ze strašlivé rány a než se obludy rozmohli ťal znovu.Tentokrát meč prošel a usekl obludě nohu.Ta zavila a převážila se na zem.Gehen udělal krok vzad aby se připravil i na druhého vlkodlaka který se z jeho útoku už zpamatoval.Vlkodlak zavil a vyskočil na Gehena.Ten se s rychlostí ostříže uhnul a vrazil mu do vlčí tlami plátovou rukavici.Silná obluda se otřásla a zautočila.Vrazila do Gehena obrovskou rukou a mrštila s ním o zeď jednoho domu.Dum se zatřás ještě na Gehena spadlo několik došků.Omamený nárazem se uhnul další ráně a v obranném gestu sekl před sebe.Netrefil.Uhnul se další ráně a rychle se postavi.Vlkodlak zase zautočil ale Gehen neuhnul ale bodl před sebe.Meč prošel hladce obludným tělem a zanechal smrtelnou ránu pod kterou se vlkodlak zhroutil.Gehen ho překročil a jedním švihem dodělal toho prvního.Ohlédl se a uviděl toho nešťastníka který jim nedokázal utéct.Gehen ani nepoznal jestli to byla žena nebo muž protože vlkodlaci ťelo tak rozervali že měl Gehen potíže určit kde byla hlava natož o koho se jedná.Očistil meč a zasunul spátky do pochvy.,,Musíme s tim skončit" řekl si sám pro sebe.

* * *

,,Korne kdes sakra byl?".,,Neptej se Gehene a přejdi rovnou k věci voco tu de?hhh".Gehen se rozhlédl po celé hospodě a po mužích které svolal a řekl,,už mě to štve a vás určiťe taky musíme ty vlkodlaky zničit a jednou provždy zastavit.",,Jo to se ti řekne ale jak? Přichazejí z druhého města a vojáky už zabili , mi jsme zůstali uprostřed pouště obklopeni řekou jediná cesta vocaď je přes to mrtvý město."dořekl Sirdik a tázavě se podíval na Gehena který se samozdřejmně nevzdával.,,Musíme vzít zbraně a vibít to město a nesmíme nechat ani jednu stvůru.",,To si vážně myslíš že to je tak jednoduché ?Ty stvůry jsou silné,vysoké a maj fakt ostrý zuby to si faktycky myslíš že tam vlítnem a vibijem je?"dokončil svou řeč Korkn.,,Musíme Korne,Sirdiku,Drápe nemáme jinou možnost nesmíme se nechat takhle vibíjet ,pomyslete na ženy ,děti notak nebo chcete umírat pomalu jeden podruhe?zničíme je a vše bude za námá no? co tomu říkáte."Gehen skončil a téměř prosebně se koukl na ostatní.,,Mě ty stvůry zabili ženu a dítě" řekl Tsan smutně,,du s tebou Gehene mi těm stvůrám nakopeme zadky".,,Já taky musíme je odtud vihnat tady mě žádnej normální život nečeká lepší zemřít nežli žít tady".,,Ja jdu taky"řekl bez dlouhých proslovů Dráp.,,Já taky ukážem jim zač je toho loket poďte chlapi nakopem jim prdele!!! Na Keylova slova se spustil jásot a bojoví ryk.Chlapi byli tak vihecováni že se dali do ničení hospody jejich vztek se vyrval napovrch anyní ho uplatňovalina ničení hospody.,,Stop !"zařval Gehen a najednoun vše utichlo,,všichni si dojďete pro zbraňe a vemte nějaký obvazy za hodinu tady všichni budete teď běžte."Gehen se zvedl anapil se vody kterou tam někdo nechal.Vyprázdnil ji a rozhlédl se kolem, hospoda byla vyklizená a jediný kdo zůstal šťastnej byly krysy co si hrály pod stolem.,,Vy jste v pohodě žádné starosti ani strach achjo" polohlase naříkal Gehen.Prošel hospodou a vyšel ven.Studený vítr bičoval všechno kolem apotom hlavně Gehenovu ošlehonou tvař.Mlha se už před hodinou rozplynula a nyní byl nádherný tmavý den.Trvalo celý den než obešel všechny domy a teď na večer byl docela unavený.Naštěstí byl zviklej na to že se hodněkrát nevispí takže chuť spánku úspěšně ignoroval.Opřel se o zeď hostince a zahleďel se do dálky na jejich budoucí cíl.Město se v dálce choulilo a žádné světlo tomu dodávalo starašidelný nádech.Gehenovo snění přerušil něčí poznámka.,,Myslíš že to přežijem ?"Gehen se otočil a uviděl Tsana.,,Nevim ale tady žít už nechci."Tsana ta odpověď moc nepotěšila protože si tiše odfrk.Byl to hubený ale silný mladík s otravným zlozvikem si odfrknout vždy když s něčí nesouhlasí.,,Co bude s ostatníma když mi sklamem ?"Gehen se na Tsana dlouze zadíval a potom dodal ,,mi nezklamem."

* * *

Družina pomalu postupovala k městu a plácáním po zádech si dodávala sebejistotu. Gehen šel ve předu s Tsanem a Kornem všichni po zuby ozbrojení.Za nimi šli ostatní muži Kteří tvořili čtvercovou formaci.Nebyli to vojáci ale alespoň z toho ňeco znali.Vidle a kopí,to byla jejich výzbroj,ňekde i kožená zbroj.,,Chlapi"zakřičel Korn ve snaze aby ho všichni slišeli,,nesmíte se rozdělit naše síla je že jsme spolu a nikdo nesmí vzít do zaječích protože má sám skoro jistou smrt.Ty obludy asi budou ůtočit po jedné nanejvíš po třech takže máme šanci.",,Naivní Korne"konstatoval suše Tsan.Korn se na něj s úšklebkem podíval ale poté se zase zaměřil na město.Ušli dalších pětset metrů a zastavili se před vchodem do města.Roztříštěné dveře,okna a na zemi ostatky něčeho na co Gehen ani nechtěl pomyslet.Všem se z toho mrtvého města svíral žaludek ale také věděli že tam musí jít.Gehen se otočil k dvaceti mužům a řekl.,,Slišeliste žádné toulání musíte se držet co nejblíž skupiny jinak je povás.Deme oni už si nás najdou.."Pomalu šli městem ale nic zvláštního se nedělo.Gehen našlapoval opatrně a zároveň tasil meč.Všichni byli napjatí jako struny když se ozvalo tiché cupitání.,,Co to ksakru bylo?"zašeptal vystrašeně Zen.,,Drž hubu a dávej pozor." okřiklho Dráp.Gehen a ostatní pomalu procházeli temným městem,ozvalo se několik vlčích zavití což mužům na jistotě moc nepřidalo.Asi padesát metrů před nimi se ozval šelest a pár vteřin na to se uličkou mihl stín.Gehenovi se už začaly potit ruce jak usilovně svíral meč.Ozvalo se další zavití tentokrát ale vohodně blíž.Ozval se polekaný šepot ale nic víc.Potom Gehen uslišel rychlé kroky které se během chvíle promněnili v běh.Gehen se otočil a uviděl Zena jak běží prič.,,Stůj"zařval Gehen silně ale postava jenom zrichlila,,zabijou tě do prdele proč ste ho někdo nezastavil".,,Byl na kraji Gehene nešloho...."jeho řeč přerušil krátký ale žalostný výkřik.Všichni v tu chvíli ztuhli na místě,Gehen se jako první rozkoukal a zařval,,hněte se sakra mi ty bestye dostanem ale musíte se zmužit.Zen byl vůl ale vi nejste takže máte šanci zvítězit."Pak se zase otočil a v čele vyrazil do středu města.Čím víc se blížili středu tím víc bylo šramotu a vití.Prošli do další ulice a dál se plížili vpřed.Najednou z domu před nimi seskočila obrovská postava a běžela proti nim.,,Připrav te se"zavelel Gehen.Vlkodlak běžel po čtyřech obrovskou rychlostí takže byl u skupiny během chvíle.Vyskočil se záměrem dopadnout doprostřed ale Gehenův dlouhý meč ho ve vzduchu zastavil.Gehen ho proklál ve vzduchu takže krev postříkala polovinu družiny.Vlkodlak dopadl nehibně na zem rozříznutý na dvě půlky.Gehen sevřel meč ještě pevněji a polohlase řekl,,už je to nebaví si s námi hrát teď nás budou chtít sežrat. Přicházejí"zařval na ostatní.Na ta slova se z uliček vydrali tři slintající potvory lačnící po jejich krvi.Na Gehena mířil jenom jeden ,dvou metroví vlkodlak proběhl uličkou a zaůtočil na Gehena.Ten se uhnul jeho útoku a švihl mečem.Vlkodlak nestihl uskočit před mečem který projel jeho chlupatou rukou,zavil a zlostně máchnul rukou po Gehenovi.Gehen švihl mečem abi ránu zblokoval ale nepovedlo se mu to dostatečně rychle a obrovsé drápy se zaryly do jeho levé ruky.Gehen zařval a pokusil se uskočit ale tím skokem dozádu si ještě ránu zhoršil protože zaryté vlkodlačí drápy v jeho přeloktí ještě vytrhly kus masa.Gehen žalostně sekl před sebe s úmyslem useknout tý stvůře hlavu ale bohužel se netrefil.Stvůra hlasitě zařvala a zvedla pařát aby to dokončila ,ale v tu chvíli stuhla a spadla Gehenovi k nohám.Gehen se žalostně podíval na svého zachránce a uviděl Tsana který pevně svíral svůj celý od krve krátký meč.Gehen mu děkovně kývl a vindal si zpod opasku obvaz kterým si zavázal ránu.Z uliček vyběhlo najednou kolem deseti stvůr usilovně doráželi na vetřelce.Gehen se uhnul jednomu ůtoku a vší silou bodl.Meč projel vlkodlakem jako máslem.Gehen pevně uchopil jílec meče a škubl nahou.Meč rozpáral vlkodlaka od břicha až po hlavu kde ho Gehen vysunul a skopl kymácejícíse tělo k zemi.Za ní se oběvila další stvůra která chtěla ochutnat Gehenovo maso ale Gehen jí nedal šanci.Vyskočil proti ní a jedním mocným švihem jí poslal k zemi.Otočil se a proťal obludu která právě chtěla skočit na Tsana.Ten děkovně přikývl a vrhl se na další obludu.Vlkodlaků jakoby neubívalo ale Gehenovým mužům se pomalu nedostával dech.Gehen sekal a sekal kolem sebe a zabíjel jednoho vlkodlaka za druhým.Asi po hodině boje se ozval strašliví řev.Gehen leknutím nadskočil ale dál musel ůtočit a sekat do neůvnavných monster.,,Co to k čertu.."řekl Tsan ale dál se nedostal.Z budovi která byla asi dvacet metrů od boje seskočil zlaťe zářící asi čtyři metry vysoký zakrvácený Vlkodlak.Chvíli tam stál a pozoroval a potom opět zařval.Zvuk byl tak hlasitý že se na chvíli mezi několika dvojicemi přestalo bojovat.Gehen toho viužil aby zabil jednoho vlkodlaka a připojil se ke skupině.Uslišel vyděšený šepo a pak se k němu dostalo,,....pán vlkodlaků.."řekl někdo,,...řiká se že když zabijete jeho zemřou ti které stvořil..."Gehen se otřepal a zavolal,,Dráp,Korn,Elrin,Tsan,Zil a Vlk za mnou dem zabít tu potvoru ostatní nás chraňte od těch ostatních."Ozvalo se několik oddechnutí ale víc nic. Gehen šel pomalu proti zlatému vlkodlakovi.,,Chlapi obklopíme ho ze všech stran ale dávejte si pozor"dával Gehen instrukce za chůze.,,Hodně štěstí a zamnou"dořekl a s bojovím rykem serozběhl proti obludě.Ostatní ho také s křikem následovali.Sedmi členná skupina vyběhla z boje a mířila přímo proti obludě.Gehen ještě přidal a tím se vzdálil od ostatních.S křikem uchopil ještě pevněji jílec meče a s neuvěřitelnou rychlostí se blížil proti bestii.Ta si odfrkla a zaútočila na Gehena.Máchla obrovskou prackou s ůmyslem rozmáčknout ho o stěnu ale Gehen se sklouzl po blátě a projel pod obrovskou rukou.Poté se ohromně rychle zvedl a sekl odkrytýho Vlkodlaka do břicha.Ten zařval když mu ostří projelo břichem a pokusil se zamáčknout toho člověka do země.Gehen to očekával takže stačil uskočit pryč.Obrovský pařát dopadl na zem se silným buch.Gehen se ještě stačil zvednout a seknout do jejího pařátu.Meč prošel skrz a narazil do země.Pán vlkodlaků zařval a koukl se na svého původce své agónie.Gehen se napřáhl k další ráně ale vlkodlak zaječel a praštil do Gehena.Rána byla tak silná že Gehena odhodila několik metrů za vlkodlaka.Gehen narazil prudce do země až mu to vyrazilo dech.Když se probral zchvilkového komatu zjistil že nemá meč.Rychle se otočil a nad sebou uviděl rozzuřeného zlatého vlkodlaka.Ten vítězoslavně zařval ale poté strnul.Chvíli se nic nedělo a potom se vlkodlak skácel k zemi a nad ním se oběvil Tsan,,v pohodě?" zeptal se šťastně.Gehen se na něho šťastně podíval a omdlel.

* * *

,,Vstávat ospalče"ozval se líbezný hlásek.Gehen pomalu otevřel oči a uviděl Drápovu ženu jak se nad nímsklání.,,No konečně spal jsi pěkně dlouho.Teď se obleč a pojď ven někdo tam na tebe čeká."Gehen se zvedl a rozhlédl se po krásném pokoji.,,Hoď sebou jo a je kolem poledního."řekla dívka a odešla.Gehen se postavil a oblékl.Připnul si meč a zasunul dýku za pas potom si připravil všechny věci na kupičku protože už byl rozhodnutý že odejde.Nechal to vevnitř a višel ven do středu oslav.První si ho všiml Korn.S radostným úsměvem na nězamával.,,Gehene"řekl radostně,,jsem rád žes to přežil ale pojďme k tomu hlavnímu ,já a všichni ti chceme moc poděkovat takže jsme se složili a tady máš"odněkud vytáhl váček plný peněz a podal ho Gehenovi.Ten si váček vzal a řekl,,díky všem vám moc děkuju ale musím odjet víš Korne nesnesu být na místě kde zemřela moje žena odcházím teď čau Korne budeš mi chibět."na ta slova se Gehen otočil a odešel.V pokoji si vše zabalil a do brašen a otočil se.,,Mohu jít s tebou?"přerušil ho Tsanův hlas.Gehen se chvíli rozmýšlel ale pak řekl,,že váháš zbal si věci a virazíme".,,Hotovo už je mam zbalený",,dobře tak dem."Našli si dva koně a vijeli z města vstříc novému nebezpečí.

p>

Průměrné hodnocení: 0 :: Počet zobrazení: 434374

Přidat komentář Přidat komentář:

Jméno:
*

E-mail:


Hodnocení:
Na obrázku je...
kontrolní obrázek

=*
Komentář:* povinný údaj
 
Julianne - 2009-05-18 15:04:28

Na věkové kategorie si můžeme hrát ve speciálních školních či studentských soutěžích, případně v O loutnu barda Marigolda. Nemyslím si, že by se tu měli autoři rozdělovat podle věku. Skvělou věc může napsat autor patnáctiletý i padesátiletý, i když druhá možnost je statisticky pravděpodobnější. Ohleduplnost vůči mladým autorům bych po porotcích nechtěla. Vždyť když sem autor něco pošle, měl by čekat objektivní kritiku, ne nějaké shovívavé poplácání po zádech á la *příště to bude určitě lepší, vlastně to nebylo vůbec špatné*. To píšu jako osmnáctiletá autorka, kdyby mne chtěl někdo nařknout z příliš vzdáleného pohledu na věc ;-). Pokud se člověk nechá zdeptat první kritikou natolik, že psát přestane, zřejmě by se spisovatelem opravdu nestal. Jestliže jsou nápady a chuť psát, tedy prvotní předpoklady pro povolání, dostatečně silné, psaní už si cestu najde. A časem se snad zlepší.

brb - 2009-05-18 14:49:42

nebo udelat vekove kategorie.
ale to uz by byla otazka na Harva (a myslim, ze vim, co by rekl :)))) )

Yenn - 2009-05-18 14:34:21

Práve preto, že mladiství len ťažko dosiahnu úroveň dospelých, na čom sa objektívne podieľa ich vek, navrhujem obmedziť dolnú vekovú hranicu. A to z toho dôvodu, že porota ich vek zohľadňovať nebude, preto len ťažko uspejú a ešte k tomu si môžu odniesť tvrdú kritiku, ktorú by inde, v súťaži kde sa berie ohľad na vek, neobdržali, či dokonca by boli pochválení. Bol by to kompromis pre tých, ktorým sa zdá veľmi kruté mladého človeka rozdrviť kritikou, ktorú si možno, vzhľadom na vek, nezaslúži. Nechcieť obmedziť vek a zároveň vyžadovať ohľaduplnosť pre mladistvých, je neuskutočniteľné a nechcite to, prosím vás, po porote. Tu sa poviedky hodnotia všetky jedným metrom.

Koral - 2009-05-18 14:19:10

Umíte si představit autora, který napíše povídku s mladistvým nadšením a vervou, a zároveň stylisticky vypilovanou a s hloubokým prožitkem zkušeného člověka? Jéda, toť můj nedostižný ideál.
A co se týká omezení v soutěžení, proto už asi existuje dvoukolový systém. Nezdolní nemají své jméno náhodou a dobrý autor se přece může objevit i mezi omladinou bez občanského průkazu. Třeba hned nevyhraje, ale může se každým rokem zlepšovat. Jsem moc naivní?

Yenn - 2009-05-18 13:22:43

Na jednej strane mám naozaj súcit s autormi poviedok, ktorí sa stali (či stanú) objektmi zdrvujúcej kritiky. Sama sa snažím písať a kritika ma vie skutočne rozhodiť (stalo sa mi to i teraz nedávno :)). Lenže zároveň dokonale chápem, o čom súťaže sú a do akého rizika sa púšťam, keď sa chcem nejakej zúčastniť. Určite nečakám, že porota bude mať so mnou súcit a bude brať ohľad na moje city. Od toho predsa nie je a každý autor to má vedieť. Preto si veľmi dobre rozmyslím, ktorú poviedku do súťaže pošlem, zapracujem na nej ako najlepšie dokážem (či ako mi čas dovolí :)) a aj tak sa čo najviac psychicky pripravím na to, že možno budem zvozená. To je život, také sú pravidlá.

Súhlasím s tým, že je veľký rozdiel ako píše štrnásťročný a ako píše tridsaťročný, preto i hodnotenie, ak by malo byť skutočne objektívne, by malo zohľadňovať vek. Porota toho však má i tak veľmi veľa, takže nemožno od nej chcieť takého ohľady. Skôr by som navrhovala možno obmedziť dolnú hranicu veku.

Harv - 2009-05-18 12:26:33

Jako zástupce sadistické a zlé poroty bych chtěl upozornit všechny autory s mesiášským komplexem, že nadšení z psaní není žádným způsobem zakomponováno do hodnocení. Naproti tomu nadšení z četby je.

brb - 2009-05-18 13:31:53

ano, mam zkusenosti z psanim hodnoceni lidem pod 14 let.
problem je v tom, ze skutecne i hodne kulantne formulovane spatne hodnoceni ma stejne dopady. a pokud napisete prilis neurcite hodnoceni, veri dal, ze je jejich povidka nejlepsi a casto vas o tom dodatecne presvedcuji.

ja osobne doporucuji detem pod 14 let, aby psaly hlavne do soutezi, kde se objevuje jejich vekova kategorie (a je jich dost). neni to vyraz zadneho despektu. skutecnost je takova, ze prave tam jsou na ne pripraveni.

Tae - 2009-05-18 12:00:58

Ech... vidim ze som sa zrejme velmi zle vyjadril. Princip *piluliek* je len vo forme a nie obsahu. A ze maju rovnaky efekt? Mozes to povedat z vlastnej skusenosti, alebo je to len nazor? Ja som videl aky rozdiel to dokaze urobit a rozhodne to nie je zanedbatelne. Ak si nejaky sebavedomy autor vyberie tu *zlu* a dostane vyplach zaludka... Prehnane ego nepomaha pri tvorbe.

Ak ale autor posle do sutaze tri poviedky v dobrej viere a s nadejou a je vo vsetkych troch pripadoch rozdrveny na prach... Velmi ho to nepovzbudi. Vo vynimocnych pripadoch (silny charakter, zrely usudok atp.) ho to skutocne moze nakopnut a moze na sebe zapracovat (vid akykolvek americky film), ale toto su extremne pripady. Ostatnych to prinuti zahodit pero a papier do kosa (na radost porotcov :) ) Ale ak skutocne verite, ze je to tak v poriadku a zasluzia si to, alebo ze to *tych pravych* neodradi, je to vas nazor. Ja som sa s podobnymi pripadmi stretol osobne a moj nazor je teda odlisny.

Problem je v tom, ze mladi autori nemaju dostatocny usudok na vyber *pilulky* takze by cely tento system aj tak zrejme nefungoval :) Po uvahe teda stahujem tento navrh. Mozno by ale pomohlo povinne udavanie veku autora (ktore by sa porotca dozvedel az po napisani komentaru - mohol, ale nemusel by urobit nejake upravy). Ci to zase zavana neobjektivitou?

Cellindra - 2009-05-19 23:30:02

Ne, to nebyl útočný tón, spíš takový pobaveně excitovaný. ;)
Ale my přece při hodnocení povídky nevíme, kolik je autorovi let, a ani to vědět nemůžeme - ergo na to ani nemůžeme brát ohledy, to bychom pak museli mít věkové kategorie - a ano, pak by se dalo hodnotit podle různých měřítek.
Takhle ale musíme měřit všem stejným metrem.

A ano, mně šlo psaní od začátku asi tak o sto padesát procent líp než panu Kubešovi, a to se za žádného génia nepovažuju - sice to bylo klišovité a naivní až hanba, ale jazykově to bylo někde úplně jinde. A talent se pozná brzy - mám zkušenosti třeba s hudbou, tam poznáš nadané děcko už v předškolním věku.

brb - 2009-05-18 10:21:56

Ja se zase neodpustim svuj prispevek.
Myslim totiz, ze talent je do 14 let skutecne nerozpoznatelny. A prave tehdy ma clovek nejvic idealu.

Cervena nebo modra pilulka? Nesouhlasim. Obe totiz maji stejny efekt. I kdyz jste rozumni a formulujete kritiku nebo rozbor mirnymi slovy, na autora tohoto veku to ma stejne devastujici vliv.

Jsem toho nazoru, ze tato povidka ma vsechny mozne nesvary, co muze mit - v tom souhlasim s porotci -, ale nesouhlasim s tim, ze by pan Kubes nemel psat dal. Protoze z tohoto textu je zrejme zaujeti a vnitrni investice do textu. A taky touha po dobrodruzstvi pojata kreativnim zpusobem.

A je to tak, jak pise nathaniell - pokud nekdo ma potrebu psat, oklepe se a zkusi to znovu a znovu. Ale pokud nemate nadseni, talent nikdy neprojde do procesu zlepsovani se. Z toho duvodu jsem pro podporu nadseni u vsech :). (Sadisticky porotcum navzdory)

Nathaniell - 2009-05-18 09:44:07

Já tomu nerozumím. Autor sám by si vybíral *pilulku* (třeba v průvodce)? A neminulo by se to učinkem ve chvíli, kdy si autor evidentně neuvědomuje, že jeho povídka je špatná? Pak by přece toužil po hodnocení, protože ve svých představách stvořil veledílo; kdo by nechtěl, aby ho lid chválil:)

Podobně nesouhlasím s tím, že autora špatné hodnocení odradí od psaní. Pokud někdo napíše jednu nadšenou povídku s cílem vítězit a dobývat svět, bez toho, aby cítil jakoukoli lásku k psaní, tak doufám rychle pochopí, že na spisovatele žádné vavříny nečekají, a půjde čutat do míče. Ale pokud má nějakou vnitřní potřebu psát a chuť se zlepšovat, tak se k tomu vrátí a žádný porotce ho nedokáže definitivně odradit (možná jen od zasílání povídek do soutěží, alespoň na nějakou dobu:).
O míře talentu ovšem nadšení neříká zhola nic.

Tae - 2009-05-18 01:17:20

Preco taky utocny ton (ci to sa len mne zda?)?

Moj nazor je taky, ze zaciatocnicke nadsenie ospravedlnuje vela veci. Nehnevaj sa, ale to mas rovnako v bojovych umeniach, sporte, malovani, speve... Ak by sa kazdy mal rodit ako genius v nejakom odbore a skladat symfonie od 4 rokov tak koho by zaujimal nejaky mozart ? Pises ze mu pisanie zufalo nejde. To je pekne, ale tebe slo hned od zaciatku?
Jedina chyba ktoru spravil, je ze sa neuveritelne precenil a poslal to do sutaze. Keby v mojich zaciatkoch existovali internetove sutaze (alebo aspon internet) zaspamoval by som kazdu jednu sutaz ktoru by som nasiel vecami, pri ktorych je chut krvi druhym Eposom o Gilgameshovi.

Ja som nepovedal ze nemate hodnotit objektivne. To by som si nikdy netrufol. Ani som nenaznacil ze to robite zle. (dufam) Povedal som svoj nazor, co by som urobil ja. A vyjadril som lutost nad tym, ze takto moze niekto prist o iluzie.

Ano chapem ze svojim nepodarkom nema otravovat ludi, ale je rozdiel ak ma *pan Kubes* 9, 15 a 35 rokov. Ci nie? Ja osobne verim, ze s tym zapalom aky prejavil by z neho nieco mohlo byt. Musi vela vela vela vela citat, vela veci pochopit, ale ma sancu. Takto.... takto ju najskor pokrci a zahodi.

Posledny dodatok ku mojmu navrhu : vyber modrej a cervenej pilulky by neovplyvnoval dlzku komentaru, len jeho ladenie. Inymi slovami, nedostal by hodnotenie : Absolutne katastrofalny grc, pribeh absentuje, slovna zasoba skrecka v koliesku, neda sa citat, je mi zle, idem sa obesit.... / ale nieco v style : Poviedka je nedopracovana. Chyba dynamika pribehu, zda sa ze stagnuje na jednom mieste. Opisy su ploche, nezaskodilo by obohatit slovnu zasobu. Toto bol jediny rozdiel na ktory som chcel poukazat. Ak som sa niekoho dotkol, uprimne ma to mrzi :(

Cellindra - 2009-05-17 21:57:57

A ještě k tomu, co napsal Tae před tím - o tom, co by mu napsal do hodnocení - aby se dozvěděl to, co píšeš, na to by měl dát svou povídku do workshopu. Tam by mu podrobně přesně řekli, co dělá špatně a co má dělat lépe. My workshop nejsme a takhle podrobnými kritikami se nikdo z nás nemá čas zabývat, protože bychom u toho strávili roky.
Od toho prostě soutěže nejsou, od tohohle jsou workshopy.

Cellindra - 2009-05-17 21:55:13

Ale ano, o to právě jde - bude to pro něj taková rána, že se buďto k psaní už nevrátí (hurá!), nebo se nad sebou alespoň vážně zamyslí.
Začátečnické nadšení není omluva vůbec pro nic! A není důvod ho hodnotit - proč bych měla autorovi povídky, na které nevidím nic pozitivního, proboha chválit jeho nadšení? Jednou to poslal do soutěže, o které předem věděl, že výstupem budou kritiky jeho povídky, tak má holt smůlu! Jestli chtěl chválit nadšení, měl to dát přečíst svým rodičům nebo kamarádům a neotravovat s tím cizí lidi (abych parafrázovala jednu kolegyni porotkyni).
A jak už jsem tu jednou psala, tomuhle autorovi psaní prostě zoufale nejde a doufám, že mu naše hodnocení pomůže pochopit, že má zkoušet třeba hrát na elektrickou kytaru nebo malovat obrazy - nebo cokoliv jiného, na co má alespoň trochu talent.
My přece nejsme žádní milosrdní samaritáni, my jsme porota! Chce se po nás, abychom objektivně hodnotili a vybírali nejlepší povídky, ne abychom chlácholili neúspěšné autory.

Tae - 2009-05-17 16:00:16

A mozno mame namet na zamyslenie. Chlapec s nadsenim napise tri poviedky, je presvedceny ze su uzasne pretoze si v hlave doplna veci ktore na papiere nie su, ale on je presvedceny ze ich opisal dobre (komu sa to v zaciatkoch nestavalo?)... Posle rovno vsetky tri poviedky do sutaze a co dostane ?

Nechcem nijako obvinovat ziadneho porotcu, tie poviedky naozaj nemaju na to dostat sa dalej, ale ak je to chlapec ktory zacina, moze to byt rana ktora sposobi ze sa ku pisaniu nevrati...

Ja som vo svojich 12 rokoch pisal veci, z ktorych som si neskor pri prepisoch zobral akurat tak 2 mena :D lenze to nadsenie by ho mohlo posunut dost daleko... problem je, ze by povinny udaj musel byt aj vek autorov, akurat ze hodnotenia by potom mohli sklznut do neobjektivity.

Asi by to bolo zlozitejsie na organizaciu, ale mozno by bolo fajn dat si pri posielani poviedky moznost, ci clovek chce \"modru\" alebo \"cervenu\" pilulku :)
Tvrdu pravdu versus .. to druhe :)
(videl som to v akcii a celkom to fungovalo)

Ellie - 2009-05-15 13:02:26

Já si to myslím taky, v podstatě. Ve dvou páně Kubešových povídkách ze tří měli hrdinové takové ty archetypální rytířské motivace, hrozně se obětovali, zpravidla jim někdo zavraždil rodinu, ale měli věrné přátele a tak - a pokud je autorovi fakt dvanáct, tak je to vlastně velmi hezké, obě ty povídky měly své půvabné klady. Já bohužel v prvním kole vyfásla tu třetí, jež je neměla a ještě se v ní veršovalo, takže jsem autora sjela a teď mě to mrzí :)

Koral - 2009-05-14 09:12:36

Ne, to je regulérní chyba. Pokud si po sobě text nepřečtu, při psaní na počítači umím i hezčí. Všechno na klávesnicovou dysgrafii nesvádím, ale přehazovat i a y nebo krátké a dlouhé samohlásky zvládám běžně... Takže omlouvám se za mluvnickou újmu.8-D

Julianne - 2009-05-13 17:12:12

Nadšení začínajícím autorům bezmála závidím. U mě jeho největší nápor ochladl už před pár lety a od té doby mi jde psaní hůř od ruky, na druhou stranu ale píšu lépe, tak je to snad dobře :). A propos, to *fylosoficky* byl pokus o přiblížení se Chuti krve ;-)? (Nechci rýpat, jen mě to zrovna tady dost pobavilo :).)

Koral - 2009-05-13 09:07:04

Přesně tak. Nadšení je u těchto autorů obdivuhodné a pro mě to částečně omlouvá nedostatky. Oni by možná nebrali stylisticky vybroušené fylosoficky laděné dílko poklidně plynoucí, bez důkladné akce, srdcervoucích scén a děsivých bojů. Každý jsme nějaký a oni se prostě snaží psát o tom, co sami rádi čtou. Jako postarší ročník mám neodbytný pocit, že v raném věku jsem milovala Mayovky (a že se tam popisně a s chutí mučilo), a kdyby to bylo tehdy možné, možná bych se vyžívala i v Dračích drasťákovinách.

Tae - 2009-05-12 16:16:26

Ja by som autora takto nelikvidoval. Podla mna je to jeden z jeho prvych pokusov a uprimne veril, ze je to super. Pozera sa na to svojim subjektivnym pohladom a veri, ze vlkodlakmi nic nepokazi.

Ak by som mu ako porotca mal poradit, povedal by som mu, ze sa mi paci jeho nadsenie. Dufam ze ho teraz neurazim, ak poviem ze mi to pride tak, ze este nema ani 12 rokov a velmi sa chcel zucastnit tejto sutaze - takze vynadat mu a povedat mu aby siel hrat futbal sa mi zda krute. Odporucil by som mu precitat si nejake fajn knihy a poukazal by som na to, ze to co sa odohrava v jeho hlave pocas pisania pribehu citatel nevidi. A ze len ak sa nauci davat na papier to co vidi, tak ako to vidi, moze mat uspech. Samozrejme to bude dlha cesta ale brat mu nadeje v takom mladom veku?oddělovač
Stránky běží na redakčním systému Rivendell v2.0 -- Jarník, 2006
Tyto stránky jsou uvedeny bez jakýchkoliv záruk, co se spolehlivosti, přesnosti, trvanlivosti a dalších biomagických funkcí týče, a rádi bychom vás upozornili, že SFK Palantír zvláště neodpovídá, nezaručuje, ani nedoporučuje nějaké, respektive jakékoliv, shlížení těchto stránek a odmítá nést zodpovědnost za jejich použití jak návštěvníkem, tak jakoukoliv jinou osobou, entitou či božstvem.