Palantir
oddělovač

Vidoucí: historie

Literatura > Vidoucí | 10. 03. 2009 20:00:00 | autor: Harv

Suchá fakta i zákulisní informace, neviděné kuriozity a zajímavosti, statistiky, grafy, fakta, fámy. Vidoucí. Literární soutěž a její historie se vám otevírá.

 

Vidoucí je soutěží elektronického věku. Hlavní část hlasování probíhá na internetu a může se jí zúčastnit téměř kdokoliv. Hodnocení se dělí na dvě části: „odbornou“, kde porotu budou tvořit redaktoři Pevnosti, členové klubů Palantír a pozvaní externí porotci; a veřejnou anketu, která od ročníku 2009 nahradila cenu veřejné poroty.


Historie

Okamžik zrodu

Literární soutěž Vidoucí je pořádána od roku 2002. Dle dochovaných záznamů představení této činnosti ostatním členům klubu nastalo již na druhé schůzce klubu. Po krátké debatě bylo rozhodnuto, že pokud si to autor nápadu zorganizuje nápad sám, bude soutěž zorganizována. Nedlouho nato byl vyhlášen první ročník.

Od ročníku 2009 se cena veřejné poroty přetransformovala ve veřejnou anketu, z důvodu dlouhotrvajícího nedostatku porotců.


Původní koncepce

Hlavním lákadlem pro autory mělo být, že v odborné porotě měli zasednout vydavatelé, autoři, redaktoři, tedy lidé, před kterými se chce normální smrtelník (autor) předvést. Tato naivní představa se stala po pěti letech práce skutečností. Členy poroty se stávají téměř všichni zkušení odborníci, kteří mají čas hodnotit literární soutěž.

Hned na začátku bylo rozhodnuto, že soutěž nebude pořádána klasickou formou. Bude naopak vedena bez papíru, elektronicky. Nevedli nás ekologické motivy, ale čistě praktické, kdo by se měl tahat se všemi těmi povídkami. Soutěž tím získala velkou devizu, kterou uplatňuje do dnešních dnů.

Vidoucí se postupem času převzala jisté prvky populárních reality show. Soutěž není černou krabicí, do které na jedné straně dá autor povídky a na druhé straně mu vyleze nic neříkající pořadí. Díky vzájemné komunikaci pořadatelů s účastníky prostřednictví webových stránek a komentářů porotců k povídkám si obě strany odnášejí něco navíc. Velkou měrou zábavu a napětí.

Palantír na svém počátku chtěl Vidoucím zabít několik much jednou ranou. Soutěž měla sloužit k propagaci klubu, povídky měli plnit klubové stránky a také měli přilákat literatury chtivé čtenáře. Ale jinak jsme to dělali z čistého nadšení:).

 

Jméno soutěže

Název soutěže je odvozen od jména pořádajícího klubu. Palantír dle výkladového česko-elfského slovník znamená Vidoucí kámen.

 

Nevidoucí

Oscar má Zlaté maliny, Český lev měl Plyšového lva, Vidoucí mají Nevidoucí.

Nevidoucí je anticenou, je určena pro autora, který pošle povídku, která má nejdešlí cestu k vrcholu.

Je vyhlašována od roku 2004 a za jejím vznikem je četba povídky Brána do Egypta od Dominiky Moravcové a Soni Hendrychové, která se účasnila ročníku 2003. Za celou iniciativou uspořádat Nevidoucí stojí dvojice Flad a Cellindra.

Cenou pro nevidoucí jsou slepecké nebo spíše sluneční brýle a osobní rozbor vítězné práce s porotci.

 

Soutěž časopisu Pevnost

V létě roku 2006 na Parconu v Chotěboři jsme se bavili s Tomem Němcem, šéfredaktorem Pevnosti, jak to bude s pokračováním soutěže, kterou časopis pořádal, nejdříve jako Conanovu trofej, následně jako Kaleidoskop. Dostalo se mi odpovědi, že by sice rádi, ale není na to čas. Tak došlo k tomu, že přijal naší nabídku a Vidoucí se stala oficiální soutěží časopisu Pevnosti. Pevnost se tak stala prvním časopisem, která outsourcuje literární soutěž.

Pokud budete dobře pročítat následující výsledky a statistiky, snadno zjistíte, že něco nesedí. Konkrétně třeba ročník 2006 je zajímavý tím, že se vůbec nekonal.

Původně se ročník uzavíral těsně před koncem roku a byl datován podle toho, kdy povídky přišly.

Příprava na nadcházející ročník po propojení s Pevností se trochu protáhla a z obavy, že by nebyli autoři dostatečně informováni, byla uzávěrka soutěže posunuta o čtyři měsíce. To už ale byl rok 2007, takže by bylo trochu hloupé pořádat ročník 2006.

 

Dvoukolový systém

Dvoukolový systém byl zaveden pro ročníku 2007, kdy se dalo čekat, že přijde více povídek. To co přišlo, jsme nečekali. Přišlo přes 200 povídek, což je moc i na tak otrlé porotce, jací jsou soustředěni ve skupině Nezdolní. Aplikoval se systém vyřazovacího kola, kdy jsou povídky rozlosovány mezi Nezdolné.

 

Zpětná vazba

Slovní hodnocení, které porotci začali psát autorům, se dá chápat dvěma způsoby. První vysvětlení je, že porotci se touto zpětnou vazbou na autory snaží zlepší literární povědomí autora, druhé a prozaičtější říká, že je to sebeobrana porotců, kteří se snaží, aby to příští rok byla úroveň soutěže alespoň o trošičku vyšší a aby se při čtení tolik netrápili. 

 

Cena

Plastika se tradičně vyrábí v keramické dílně Míly Chaloupky. Cena má představovat stylizovanou věšteckou kouli či palantír. O tvorbě se dočtete v následujícím článku: http://www.sfkpalantir.net/index.php?pid=240.

Plastika od zahájení soutěže nezměnila podobu, tedy pokud nebereme, že každý rok je jinak křivá, mění se však její barva.

2002: tmavě modrá

2003: světle zelená s občasným červeným nádechem

2004: červená

2005: černá

2007: tmavě modrá – fialová

2008: červeno - modrá

2009: zeleno - zlatá

2010: červeno - černá

 

Vítězové

0dborná porota
2002: Jan Kovanic: Předzvěstný kontakt
2003: Miroslav Sedláček: Já kopáč
2004: Hana Veselá: Goblin
2005: Jakub Mařík: Nahanni
2007: Leoš Kyša: Poutník k Mohamedovi
2008: Ivana Svobodová: Věk pohádek
2009: Tomáš Dušička: Kúsok nebies alebo Hapčišmukov pochod
2010: Jan Žlebek: Sněhová vločka, drama pro tři osoby

 

Veřejná porota

2002: Jan Kovanic: Předzvěstný kontakt
2003: Jan Hladík: Záskok
2004: Vladimír Němec: Zrcadlo
2005: Darth Zira: Čarodějnici nenecháš živu býti
2007: Markéta Klobasová: Cesta na věčnost: Vrána v kleci
2008: Julie Nováková: Podivuhodný příběh Benedicta Smithe

 

Veřejná anketa

2009: Hanka Vránová: Monstruoz cirkus
2010: Nikdo nehlasoval

 

Nevidoucí

2004: David Jan Žák: Zemní zrcadla

2005: Hana Šustková: Síla

2007: Olega Vychuzhanina: Výlet

2008: Jiří Kubeš: Chuť krve


2009: Radek Kliger: Noční směna


 

Statistiky

 

Počty přispěvatelů a příspěvků

graf popisující počet příspěvků a přispěvatelů poslaných do soutěže Vidoucí

Počet členů poroty počet porotců, kteří hodnotili soutěž Vidoucí

 

Druhé kolo

2007: postoupilo 55 povídek od 47 autorů

2008: postoupilo 18 povídek od 16 autorů

 

Počty příspěvků došlých v den uzávěrky

Tato statistika byla sledována od roku 2004. V roce 2004 došlo na poslední chvíli 10 povídek, což činilo 45 procent příspěvků. Rok 2005 nastalo malé polepšení a dní den přišlo jen 9 povídek, což díky vyšší účasti bylo 26 procent. Ruku v ruce s masivním nárůstem autorů a povídek ročníku 2007 se zvýšil i počet příspěvků na 70 povídek, což tvořilo necelou třetinu všech došlých prací. V ročníku 2008 jsme mohli opět zaznamenat drobný pokles posledníčků. Přišlo 25 povídek, což byla větší čtvrtina celkového objemu. 

 

Souboj národů a pohlaví

Přispěvatelé Vidoucích se dají rozdělit na dobré a špatné, autory a autorky, obyvatele Česka a Slovenska. Na rozdíl od prvního škatulkování jsou ty další dvě další naprosto jednoznačné.

Národní porovnání psavců dopadlo v jednotlivých ročnících následovně.

2002: 2 Slováci s 3 příspěvky a 13 Čechů s 21 povídkami

2003: 0 Slováků s 0 příspěvky a 16 Čechů s 22 povídkami

2004: 1 Slovák s 3 příspěvky a 14 Čechů 19 povídkami

2005: 0 Slováků s 0 příspěvky a 29 Čechů s 34 povídkami

2007: 14 Slováků s 15 příspěvky a 125 Čechů s 197 povídkami

         V druhém kole se objevilo 4 Slováci s 4 příspěvky a 43 Čechů s 51 povídkami

2008: 11 Slováků s 16 příspěvky a 63 Čechů s 83 povídkami

         V druhém kole se objevilo 2 Slováci s 2 příspěvky a 14 Čechů s 16 povídkami

 

Genderové porovnání v jednotlivých ročnících.

2002: 6 žen a dívek s  11 povídkami a 9 mužů a chlapců s 13 příspěvky

2003: 5 žen a dívek s 8 povídkami a 11 mužů a chlapců s 14 příspěvky

2004: 3 ženy a dívky s 3 povídkami a 12 mužů a chlapců s 19 příspěvky

2005: 13 žen a dívek s 16 povídkami a 16 mužů a chlapců s 18 příspěvky

2007: 50 žen a dívek s 74 povídkami a 89 mužů a chlapců s 138 příspěvky

         V druhém kole se objevilo 16 žen a dívek s 21 povídkami a 31 mužů a chlapců s 34 příspěvky

2008: 34 žen a dívek s 40 povídkami a 40 mužů a chlapců s 59 příspěvky

         V druhém kole se objevilo 8 žen a dívek s 10 povídkami a 8 mužů a chlapců s 8 příspěvků

 

 

 

Zajímavosti

Kabinet kuriozit

  • Nejkurióznější osobní data: Několikrát se stalo, že mi autor poslal informace o autorovi jako životopis. Co do kurióznosti ale vede údaj s váhou a výškou.
  • Nejpodobnější jména: Dvě podobně znějící a vypadající jména můžou přivodit celou řadu problémů. V ročníku 2007 jsme museli operovat se jmény Lucie Štěbrová a Lucie Šterbová. Několikrát během jednoho ročníku jsme museli kontrolovat s došlými maily, zda nejde o překlep.
  • Nejčastější příjmení přispěvatelů: Z dat k roku 2008 by se zdálo, že Vidoucí ovládl jeden rodinný klan. Soutěže se autorsky zúčastnil Pavel, Jan a Michal Červenka. Na celé záležitosti je pikantní, že v nezdolné porotě se vyskytuje i jakási Adéla Červenková. Možná jsou to vzdálení příbuzní.
  • Nejvíce povídek od jednoho autora: Nejvíce povídek v jednom ročníku od jednoho autora bylo zaznamenáno za rok 2007, kdy ještě nebyl zaveden limit povídek. Od Čestmíra Punčocháře nám přišlo 14 povídek.
  • Všechny ročníky hodnotili jen tři porotci: Chalda, Elho_cid a Harv.
  • V roce 2007 a 2008 byla soutěž Vidoucí největší pokud bereme v úvahu došlé příspěvky (na jednu kategorii) na území bývalé federace. Kdyby bylo toto prvenství i v kvalitě příspěvků, jistě by se to dočkalo i bouřlivých oslav. S kvantitou nutně nepřichází kvalita.Publikování a sborník

Oproti ostatním soutěžím má Vidoucí jistou nevýhodu. Zatím mu nevyšel sborník. Tento nedostatek se v horizontu nadcházejícího roku pokusíme dohnat. A to hned kompilací těch nejlepších povídek od roku 2002, takže se máte na co těšit. O vydavateli, stejně jako které konkrétní povídky se ve výběrovém sborníku objeví, ještě není rozhodnuto. Zatím je sestavován tým z řad porotců a redaktorů webu, kteří bodou pověření výběrem a koná se předběžný průzkum půdy.


Několik povídek vyšlo v časopise Pevnost.

Leoš Kyša: Poutník k Mohamedovi (Pevnost 2008/03)

Jan Ježek: Malá návštěva (Pevnost 2008/09)

Jakub Mařík: Koboué (Pevnost 2008/12)

Dana Rusková: Dračí vejce (Pevnost 2009/02)

Roman Koňařík: Jeden z posledních (Pevnost 2009/04)


Nebo v jiných sbornících.

Jan Kovanic: Předzvěstný kontakt (Technokouzla, 2008)

Vladimír Němec: Zrcadlo (Technokouzla, 2008)

Hanina Veselá: Goblin (Černé sny, 2007)

Scarlett Rauschgoldová: Čarodějnici nenecháš živu býti (Černé sny, 2007)

Scarlett Rauschgoldová: Setkání (Černé sny, 2007)

Anna Šochová: Autobus (Černé sny, 2007)

Miroslav Sedláček: Já, kopáč (Černé sny, 2007)


Poděkování

Chci poděkovat nakladatelsví Talpress, Triton a časopisu Pevnost, kteří nás podporovali, když jsme byli ještě malá soutěž.

 
Průměrné hodnocení: 0 :: Počet zobrazení: 17318

Přidat komentář Přidat komentář:

Jméno:
*

E-mail:


Hodnocení:
Na obrázku je...
kontrolní obrázek

=*
Komentář:* povinný údaj
 
:: (1 - 1 z 1) :: od nejstarších :: úrovňově ::
nata - 2009-03-17 20:14:39

Teda, klobúk dole pred porotcami, ktorí zvládli hodnotiť niekoľko ročníkov za sebou. Takých skupín bude pri roznych súťažiach asi viac, ale Vidoucí so svojim tesným kontaktom s autormi má možnosť práve týchto Nezdolných zviditeľniť a pochváliť. Takže poklona aj Harvovi za virtuálny nápad. Ako autor si feedback veľmi vážim.


:: (1 - 1 z 1) :: od nejstarších :: úrovňově ::

oddělovač
Stránky běží na redakčním systému Rivendell v2.0 -- Jarník, 2006
Tyto stránky jsou uvedeny bez jakýchkoliv záruk, co se spolehlivosti, přesnosti, trvanlivosti a dalších biomagických funkcí týče, a rádi bychom vás upozornili, že SFK Palantír zvláště neodpovídá, nezaručuje, ani nedoporučuje nějaké, respektive jakékoliv, shlížení těchto stránek a odmítá nést zodpovědnost za jejich použití jak návštěvníkem, tak jakoukoliv jinou osobou, entitou či božstvem.