Palantir
oddělovač

Vidoucí 2009: propozice

Literatura > Vidoucí | 24. 12. 2008 00:31:36 | autor: Harv

Propozice ročníku 2009 doznaly mnoha změn. Tou nejpodstatnější je změna rozsahu zasílaných prací a rozšíření povinností autora, která má zajistit hladší průběh pořádání.


ČASOPIS PEVNOST, SFK ISLINGTON A SFK PALANTÍR VYHLAŠUJÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽ

 

VIDOUCÍ 2009

Vidoucí je soutěží elektronického věku. Hlavní část hlasování probíhá na internetu a může se jí zúčastnit téměř kdokoliv. Hodnocení se dělí na dvě části: „odbornou“, kde porotu budou tvořit redaktoři Pevnosti, členové klubů Palantír a Islington a pozvaní externí porotci, a „veřejnou“. Hlasování v obou kategoriích budou tajná a konečné výsledky budou zveřejněny na slavnostním večeru na Sconu 2010 v Praze.
Vítězové obou kategorií dostanou věcné ceny od sponzorů, výtvarně ztvárněné pardubické perníčky a pamětní keramickou cenu.

Pravidla pro autory:

 • Musí se jednat o původní nepublikovanou povídku, která nebyla v průběhu trvání soutěže poslána do jiné soutěže, v českém nebo slovenském jazyce, v rozsahu 1800 až 54000 znaků (včetně mezer, bez titulku se jménem povídky) a která jeví prvky fantastiky (sci-fi, fantasy či hororu).
 • Počet příspěvků od jednoho autora je omezen na tři příspěvky.
 • Povídky zaslané do soutěže musí být anonymní. Veřejné přihlášení k autorství bude bráno jako porušení pravidel. Autor uvede osobní údaje v externím souboru. Povinné údaje jsou (jejich neuvedení bude bráno jako porušení pravidel): jméno, e-mail, jména příspěvků, údaj o rozsahu s počtem znaků (včetně mezer) a informace o žánrovém zařazení povídky. Nepovinné pak: pseudonym, adresa, rok narození, telefon. Osobní údaje slouží ku potřebě pořádání soutěže, pro lepší komunikaci se soutěžícími a statistickým účelům a nebudou poskytnuty třetí straně bez svolení autora.
 • Autor zasláním svého díla do soutěže souhlasí s anonymní publikací na webových stránkách SFK Palantír, www.sfkpalantir.net, po dobu hodnocení veřejností (viz níže) a s další neanonymní publikací tamtéž po skončení hodnocení. Dále pak souhlasí s případným uveřejněním v časopise Pevnost (za standardní honorářové sazby), v klubovém fanzinu „Šedý zákal“ či v případném sborníku.
 • Pokud autorovy příspěvky nepostoupí do druhého kola, může se autor zúčastnit soutěže jako porotce. Jinak se autor nesmí zúčastnit soutěže jako porotce.
 • Soutěžní příspěvky můžete posílat do půlnoci 30. 4. 2009, kdy je uzávěrka soutěže, výhradně na e-mailovou adresu vidouci@centrum.cz (předmět označte nejlépe: „Vidoucí“ nebo „soutěž“).
 • Příspěvky posílejte nejlépe jako komprimovanou přílohu (archiv (.zip, .arj, .rar)). Příloha mailu musí obsahovat: text soutěžní povídky, přičemž každá povídka v jednom textovém souboru, soubor musí být nazván stejně jako povídka a být ve formátu .txt, .doc nebo .rtf a dále samostatný textový dokument s požadovanými údaji o autorovi a jeho dílech.
 • Každá povídka, které nesplňuje pravidla, bude ihned po zjištění porušení pravidel vyřazena ze soutěže.

Poznámky a rady:

Ve vlastním zájmu nepoužívejte exotické fonty, iniciály, poznámky pod čarou, indexy, použijte nejlépe tradiční formátování (velikost písma 12, řádkování 1, fonty Arial, Times New Roman či Courier New). V případně postupu do druhého kola nemůžeme zajistit, že bude váš příspěvek správně převeden do společného dokumentu a do formátu html. Též ke svým dílům nepřidávejte žádné obrázky či jiná multimédia, hodnotí se jen literární část díla (nicméně do hodnocení se zahrnuje i vzhled poslaného dokumentu). Do 14 dnů by vám mělo přijít potvrzení, že vaše povídky dorazily v pořádku. Pokud vám  po uplynutí této doby nic nepřišlo, vězte, že jste pravděpodobně se svou povídkou skončili ve spamovém koši. Koš neprohlížím, během 10 dní se mi jich tam nashromáždí cca 500. Jak zjednat nápravu? Kontaktovat mě na kontakt uvedený u tohoto příspěvku a doufat, že napodruhé se to povede. Pořád ale platí, že váš příspěvek musí splňovat všechny náležitosti. Pokud se například na poslední chvíli rozhodnete poslat povídky a skončíte ve spamovém koši, ani proklínání boha internetu vám nepomůže.

 

Pravidla hlasování:

 • První kolo probíhá neveřejně. Část odborné poroty vybírá z příchozích příspěvků nejlepší, které postoupí do druhého kola. Text bude porotě předkládán ve formě, jak přišla od autora. První kolo se uskuteční v mezidobí 1. 5. - 31. 7. 2009.
 • Druhé kolo probíhá na stránkách pořádajícího klubu, kde jsou zveřejněny všechny postupující povídky. Text povídek bude převeden do HTML a do společného dokumentu s jednotným formátem. Hodnocení se dělí na dvě části: „odbornou“, kde porotu budou tvořit redaktoři Pevnosti, členové klubů Palantír a Islington a pozvaní externí porotci, a „veřejnou“, kde porotou budou čtenáři a návštěvníci webových stránek. Hlasování bude probíhat mezi daty 1. 8. – 31. 12. 2009.
 • Každý člověk má pouze jeden hlas. Pokud ve vaší rodině/domácnosti hlasuje více jedinců, podepište se prosím do mailu svým občanským jménem a vyzvěte k tomu i ostatní členy rodiny/domácnosti. Ochráníte tak svůj hlas před škrtem. K výsledkům můžete přidat i slovní hodnocení. Autoři jistě uvítají hodnotnou kritiku.

 

Organizátoři si vyhrazují možnost změnit podmínky soutěže, jméno soutěže, při nedostatku porotců sloučit obě kategorie v jednu nebo cenu pro kategorii demonstrativně neudělit při nedostatku hlasujících,  případně zrušit celou soutěž pro nedostatek příspěvků.

 

Změny:

Ušetřím vám práci s porovnáním předchozích a těchto propozic soutěže a rovnou je vyjmenuji.

Změny kosmetické:

 • Všechny letopočty se z roku 2008 změnily na 2009 případně z 2009 na 2010. Na tuto změnu byste určitě přišli, ale jen ji upřesňuji.
 • Spolupořadatelé předchozích ročníků, Scifiworld, Kult Fantazie a Syndrid, již nejsou schopni plnit plnohodnotnou funkci partnerů soutěže. Buď web či klub během let změnil zcela smysl svého fungování či jednoduše přestal existovat. Naopak přibývá loni mnou opomíjený SFK Islington (www.sfkislington.cz).

 Změny zásadní:

 • Znakový rozsah přijímaných prací byl posunut směrem vzhůru. Nově je možné posílat povídky sestávající se z 54000 znaků včetně mezer. Původní hranice byla 45000 znaků včetně mezer. Kdyby se někdo ptal, tak primárně k tomu vedla prosba Pevnosti, pro kterou je tento rozsah ideální. Nový rozsah bude velice bedlivě hlídán.
 • Poznámky, které byly loni uvedeny až po zveřejnění propozic, se staly jejich pevnou součástí. Zejména to platí o dodatcích o formátu posílaných příspěvků.
 • Nově bylo přidáno do povinných údajů autorovo zařazení povídky do žánru. Je to hlavně z důvodů statistických a lepší strategie přidělování povídek porotcům v prvním kole. Druhotný, ale také podstatný faktor je to, že autor si sám uvědomí, co píše.


Průměrné hodnocení: 0 :: Počet zobrazení: 9241

Přidat komentář Přidat komentář:

Jméno:
*

E-mail:


Hodnocení:
Na obrázku je...
kontrolní obrázek

=*
Komentář:* povinný údaj
 

oddělovač
Stránky běží na redakčním systému Rivendell v2.0 -- Jarník, 2006
Tyto stránky jsou uvedeny bez jakýchkoliv záruk, co se spolehlivosti, přesnosti, trvanlivosti a dalších biomagických funkcí týče, a rádi bychom vás upozornili, že SFK Palantír zvláště neodpovídá, nezaručuje, ani nedoporučuje nějaké, respektive jakékoliv, shlížení těchto stránek a odmítá nést zodpovědnost za jejich použití jak návštěvníkem, tak jakoukoliv jinou osobou, entitou či božstvem.