Palantir
oddělovač

Pentagram

Různé > Teorie | 10. 07. 2002 20:16:48 | autor: Mirek Němec

   Dříve než začnu s výkladem některých otázek mého přítele Jana Harvalíka na témata, jež se týkají magie, je třeba, abych vám řekl něco o sobě. Jak jste si možná všimli podle jména, jsem autorem několika (nepříliž povedených) básní, které se týkají fantasy. Píšu velice rád a byl bych potěšen, když byste na má díla (ať poezii či prózu) shlíželi se zamyšlením. Mnoho je ukryto mezi řádky, ale to se musí umět hledat. Pokud se vám líbí nebo nelíbí mé příspěvky, nestyďte se napsat. Velice ocením jakýkoli druh kritiky, pokud se nebude podobat větě: Máš to celý hnusný. Ne že by mi vadilo, že se to někomu nelíbí, ale chtěl bych vědět proč se to nelíbí.    Také je důležité, abyste se nesnažili chápat texty pouze rozumem, ale také citem. Kdo není schopen tohoto druhu vnímání, měl by si přečíst něco jiného. To je doufám zatím vše, snad jenom pokud byste měli dobrý námět na báseň či nějaké nejasné téma z okruhu magie, je možné mi jej prostřednictvím této stránky zaslat.

Pentagram


   První takovou mou úvahou bude popis významu symbolu pentagramu (někdy se mu též říká pentagon). Můj přítel mě o to požádal asi právě proto, že tento "tajemný" symbol nosím jako přívěsek. Ale aby byl význam mých slov správně pochopen, je třeba povědět si něco o číslech.

Čísla


   Když jsem se poprvé dočetl v magii o číslech, jejich symbolech a významech, tak jsem měl v hlavě solidní guláš. To samozřejmě nehodlám udělat i vám, a proto jsem dlouho meditoval o tom, jak správně začít své povídání. Nejdůležitější je vědět, že čísla mají svou kvantitu a kvalitu.
   Kvantita je totéž co množství. Např. číslo osm je víc než tři atd. Asi chápete, že kvantitou není třeba se moc zabývat, neboť ji, narozdíl od kvality, používáte dnes a denně.
   Kvalita znamená vlastnost čísla (né jak je které kvalitní!!!). Nejde říct osm je lepší než tři. Proč? Protože osm je kvalitou jiná číslice než tři, a vůbec nezáleží na tom, jakou kvalitu znázorňuje. To je jako byste srovnávali technopárty a koncert Vanesy Mae. Každý asi bude preferovat jeden z těchto typů, ale nelze objektivně říci, co je nebo není lepší. Je to JINÉ, jsou to různé kvality. Jestli chápete toto, pak klidně můžete přejít k dalším odstavcům, ve kterých popíšu (nebo se o to alespoň pokusím) kvalitu prvních pěti čísel.

Číslice jedna

   Jednička symbolizuje boha. Proč, to je jasné věřícím. Bůh je jen jeden, je dokonalý, je vším. Stejně tak i číslo jedna je obsaženo ve všech ostatních číslech (2 = 1 + 1). Musí být ale těžké si představit dokonalost. řekněme tedy, že dokonalost přísluší rovnováze. A na základě rovnováhy jsou založeny všechny vesmírné zákony, a vlastně i člověk. Rovnováha je důležitá k životu, nebo spíše je životem. K tomu ale až dále.
   V magii se jednička značí kruhem, jež odráží nekonečno (kruh nemá začátek ani konec) a také rovnováhu a dokonalost.

Číslice dva

   Dvojka znázorňuje principy protikladů, např. plus a mínus, dva proti sobě opřené principy. Když si uvědomíte, že bez jednoho principu, by ten druhý nebyl, neexistoval, pak pochopíte, že je nesmyslné považovat jeden za dobrý a druhý za špatný. Proč ten "dobrý" výzdvihovat a ten "špatný" přehlížet? Když řeknu teplo a zima, mnoho lidí mi řekne, že mají raději teplo něžli zimu, a proto chlad zavrhují. Ale zkuste si představit svět bez zimy. To nejde, pak by totiž zaniklo i teplo. Naopak je velmi zajímavé pozorovat chladno, jak prochází tělem, a jak vaše tělo obnovuje rovnováhu přidáváním tepla. Nejde mít jen "dobré", ale i "špatné" patří k životu, neboť život je rovnováha a přebytek "dobrého", ale i "špatného", vytvoří docela solidní disharmonii. Mě kupříkladu taková disharmonie z přemíry "špatného" málem stála duševní zdraví, nebo možná i život.
   Souhrnně tedy dvojka ukazuje na páry vlastností, které si ale nekonkurují, ale vzájemně se doplňují. Třeba cit a intelekt, láska a vůle. Zkuste o tom pouvažovat a přijít sami na podobné příklady.
   Ještě bych snad měl dodat, že dvojka se v magii znázorňuje přímkou, jejíž dva konce (póly) vyjadřují protilehlost principů a také jejich rovnováhu.

Číslice tři

   Jako se dvojka vztahovala ke dvojicím, bude se trojka vztahovat ke trojicím. Většinou stačí ke dvojici principů přidat nějaký třetí, který je k nim neutrální, např. plus, mínus a nula. Je totiž hromada věcí, u nichž si myslíme, že jsou dvoupolární, ale není to pravda. Tak například náš hmotný svět se skládá ze tří říší: z živočišné(aktivní) a rostliné(pasivní) plus ještě nezávislé a přeci neodmyslitelné říše nerostné(není aktivní, ale ani pasivní). Onen třetí princip by měl být jakýmsi pojítkem mezi oběma, ale svou neutralitou je zároveň rozděluje. Plus a mínus musí být kupříkladu od sebe odděleny principem nuly, neutrálna, který také znázorňuje náboj, ale není přikloněn ani jednomu ze zmiňovaných principů a je jim tedy roven. Opět tedy nelze říci, co je lepší, zda plus, mínus či nula, zda zvířectvo, roslinstvo či nerosty. Opět je patrna rovnováha a opět z ní pramení dokonalost. Zkuste o tom meditovat ("meditovat o něčem" znamená u mě chápat rozumem i citem). Příjdete jistě i na jiné přiklady.
   Trojka se znázorňuje rovnostranným trojúhelníkem.

Číslice čtyři

   Tady je to už docela problém. Na první pohled se možná zdá, že už nelze přidat ke trojce další princip tak, aby vznikla rovnováha. Opak je pravdou. Číslo tři jsme odvodili jako dva plus jedna. Čtyřku ale můžeme znázornit jako dva krát dva, nebo tři plus jedna. Jde to. Uvažujte se mnou. Má-li být čtyřka dva krát dva, pak musí obsahovat dva k sobě protilehlé principy, ale všechny čtyři musí být na sebe vázány určitou analogii (podobností). Jaký princip tedy přidat do naší trojice plus, mínus a neutralita? Musí být opačný k neutralitě, ale ve vztahu k plusu a mínusu musí mít stejnou závislost. Zařadíme tedy princip bipolarity. Toto zvláštní cizý slovo dokonale charakterizuje hledaný princip. Jenom na vysvětlení bi- znamená dvě, nebo obě. Tedy je-li něco bipolární, je to stejným dílem kladné a záporné, ale NENÍ to neutrální. Je v tom docela podstatný rozdíl. Příkladem bude třeba atom. Z chemie byste měli znát, že atom je složen z mikročástic, konkrétně z elektronů a protonů (mínus a plus) a neutronu (nula). V tomto případě mi jako čtvrtý aspekt, čtvrtý princip, vyvstane spojení těch tří původních aspektů, a tím je atom sám. Uvnitř pozitivní a navenek negativní. Ale pokud sledujete pozorně můj text, pak vás napadne, že atom je vlastně "o úroveň výš", čili že je jen jakýmsi spojením, že to tedy není samostatný princip. Ale na našem světě je to právě takto zařízeno. Kdyby nedocházelo ke "zhušťování" principů, k jejich hrubší materializaci, pak by nemohlo dále nic vznikat. Musíte si uvědomit, že i atom může být pozitivní a negativní a jejich spojením vznikají molekuly atd. atd. Dochází tedy k nekonečnému zřeťezení, k postupnému zhušťování, díky němuž je vůbec možný život. Nejlépe se to dá ukázat na živlech, ale to až někdy příště.
   Znázornění číslice čtyři jde dokonale provést buď čtvercem, nebo rovnoramenným křížem.

Číslice pět

   Poslední z první poloviny číslic je pětka. U té také zkončím, neboť pro cca. 99% možných čtenářů by výklad dalších číslic značně přesahoval rámec chápání.
   Pětka je symbolem člověka. Je to z mnoha důvodů. Je to polovina z desítky, která je v magii brána za poslední čislici (v matematice je to ale trochu jinak). Je to symbol tzv. malého světa neboli mikrokosmu, kterým má člověk být. Jako ze všech předchozích čísel i v pětce se zrcadlí rovnováha a dokonalost. Znázorňuje rovnováhu pěti živlů, a to čtyř základních a páteho živlu tzv. principu éteru, neboli akáši. Tento živel je vlastně určitá podoba boha. Je všudypřítomný a z něj povstaly ostatní živly, ale o tom se rozepíšu až někdy jindy. Ve člověku má symbolizovat nadvládu ducha, vědomí, nad tělem, které je složeno z ostatních živlů. Má symbolizovat vnitřní harmonii a sílu, která z ní plyne. Vždyť mág je pánem všeho, pokud se stane svým pánem.
   Pětka se značí samozřejmě pravidelným pentagramem.

Dodatek

   Doufám že to stačí k pochopení významu symbolu, se kterým se stotožňuji, ikdyž vím, že než v sobě nastolím pravou rovnováhu, pravou nadvládu vědomí, bude to trvat možná několik stovek let, možná několik tisíc životů.
   Ještě musím dodat, že můj symbol pentagramu je vlastně pentagram v kruhu, čili jakési spojení člověka s bohem, mikrokosmu s makrokosmem, stvořitele a stvořeného.
   Původně se tento symbol používá jako určitá podpora mysli při evokacích (vyvoláváních) bytostí, ale o tom taky až někdy příště.

ter">

Průměrné hodnocení: 0 :: Počet zobrazení: 38009

Přidat komentář Přidat komentář:

Jméno:
*

E-mail:


Hodnocení:
Na obrázku je...
kontrolní obrázek

=*
Komentář:* povinný údaj
 
:: (1 - 11 z 11) :: od nejstarších :: časově ::
Jirka - 2006-02-06 00:00:00

toto je zajímavé počtení slyšel jsem ale že u pentgramu na každém cípu je jedno písmeno tedy zleva nahoru je to slovo A.D.M.E.N zajímalo by mě co to znamená můžete mi pomoct?

Měsíc - 2006-01-19 00:00:00

mě to příde jako tradiční blábol moderních pseudošermířů s dlouhými vlasy, bradkou, knírem, v obtažených kamaších a dámském čepci

emogore - 2006-01-14 00:00:00

Pro uplnost informaci doporucuji

Cooperova j. C. - Encyklopedie tradičních symbolů, Praha 1999 Mladá FrontaBecker Udo - Slovník symbolů, praha 2002, portálHeinz-Mohr, Gerd - Lexikon symbolů, Praha 1999 Volvox globatorEliade, M., Posvátné a profánní, Praha, 1998Popř. studovat etnologii na masarykově univerzitě v Brně :)

Harv - 2005-11-06 00:00:00

Pro všechny, kterým tento článek nastačil: brzy se dočkáte nového článku o pentagramu.

Eva Loosová - 2005-11-06 00:00:00

Také jsem očekávala,že se tady dozvím více o pentagramu! Jinak zajímavé:

satan - 2005-10-23 00:00:00

stale neviem co je to pentagram

satan - 2005-10-23 00:00:00

ahd

Unlike - 2005-10-12 00:00:00

Cakal som skor nieco co mi povie viac o pentagrame ako takom.

Viem ze vela ludi si mysli ze pentagram znaci satana ale to neni vobec pravda?! Alebo je? Dokonaly pentagram znaci "znamena" ...

Pavel Jeřábek - 2005-08-25 00:00:00

ja jsem se docetl ze pentagram vzniknul jako symbol pohanu, jeste pred krestanstvim-daleko a ze symbolizuje drahu planety Venuše jakozto symbol zenske bohyne behem jednoho roku. nasledne ( ve zkratce), nasledne byl krestany demonizovan.

pentagram - 2005-06-16 00:00:00

co je to vlastne znak pentagram je pentagram bile a cerne magie satanisticky znak je neco uplne jineho

gs3 - 2005-05-06 00:00:00

Myslím že je velkou škodou že tohle tovídání není o něco obšírnější a nepokračuje do konce (10). Určitě nejsem jediným čtenářem který narazil na tento článek při hledání odpovědí na určité otázky, týkající se symboliky, nebo mystiky. Tím se stáva článek řekněme "neůplným" a to jej neprávem degraduje. Jinak líbí :))


:: (1 - 11 z 11) :: od nejstarších :: časově ::

oddělovač
Stránky běží na redakčním systému Rivendell v2.0 -- Jarník, 2006
Tyto stránky jsou uvedeny bez jakýchkoliv záruk, co se spolehlivosti, přesnosti, trvanlivosti a dalších biomagických funkcí týče, a rádi bychom vás upozornili, že SFK Palantír zvláště neodpovídá, nezaručuje, ani nedoporučuje nějaké, respektive jakékoliv, shlížení těchto stránek a odmítá nést zodpovědnost za jejich použití jak návštěvníkem, tak jakoukoliv jinou osobou, entitou či božstvem.