Palantir
oddělovač

Sedm dračích bran

Akce > Dřevárny | 24. 07. 2002 08:56:07 | autor: Harv

larp.jpg(14 kb)
Obsah

Úvod
Pravidla
Systém
Další informace

Úvod

Úvod...

Brána ledového paláce se chvěla pod nárazy mohutného beranidla. Znova a znova narážela ocelová býčí hlava. Ochranná magie slábla, nikdo z obránců něměl dost sil, aby ji posílil. Leželi na zemi na pokraji úplného vyčepání, beznaděj, zima. Ať už přijdou.
Přišli. Upuštěné beranidlo s halasným skřípotem rozrývalo překrásnou mozaiku. Dobyvatelé tasili meče.
"Endor!"
Šípy obránců se jen bezmocně odrážely od plátů zbrojí, málokterý našel slabé místo, útočná magie plná ohně, ledu, surové energie zaplavila útočníky. Nezastavili se. Proklatá ocel, zkurvený lidi.
Válečník v temě rudé plátové zbroji odložil přilbici, vlasy spálené na uhel. Doutnající zbytky řas a obočí utřel do hvězdného roucha jednoho z padlých elfích kouzelníků. "Zasraná magie. Postarejte se o raněné, kde jsou naši spojenci? Kde jsou sakra když...
***
Stříbrovlasá elfka sedovala stezku mířící k Hoře Úmluvy, kromě vévody Endorského přišli už všichni. Zamrazilo ji, když se objevil, rozhodně byl vyšší než šest stop, jeho rudá zbroj pohlcovala žář pohasínajícího slunce, krátké černé vlasy spoutané čelenkou. Barbar, bitevní stroj, je stejný jako ty zbraně, které přinesli sebou. Teď, když viděla runového kováře na vlastní oči, cítila jeho sílu. Ne, necítila k němu lítost, Rada se rozhodla správně.…
"Buďte vítáni v Hoře Úmluvy. Ty i tvoji rytíři"
***
"Tak dlouho se nám zdál sen o svobodě… Tak dlouho, že jsme ji opravdu začali považovat za sen… A pak jsi přišel Ty vévodo z Endoru a probudil jsi nás," zakončil svoji úvodní řeč jeden z členů Rady… Vévoda marně přemýšlel, kde ta slova již zaslechl, ne, tohle nebyla jeho silná stránka… Zavládlo ticho…"Je načase, aby náš host pronesl přípitek," prolomila chvíli vzpomínek na minulost stříbrovlasá elfka.
Povstali.
"Na naše vítězství," odmlčel se, "na ty kteří padli." " Ať žádný z našich nepřítel neokusí sladkost výtězství !" Pozvedli číši ke rtům:"a na přátelství mezi námi." Prázdný pohár vévody se roztříštil o zem, jeho rytíři ho následovali. Jejich výtězný rituál zůstal nevyslyšen. Málokterý z elfů smočil ve víně rty, žádný se nenapil. Pít víno s člověkem, který umírá přináší smůlu.
"Runy moci?" zeptala se bezprostředně Stříbrovlasá.
"Ne paní, jsou věci, ze kterých nesmíme slevit, půjdou s námi, je to dědictví našich předků. Ale to už jste musela slyšet od svých vyjednavačů," svým hlasem se pokoušel rytíř všechno zlehčit. Neuměl to. Bouchnul dlaní do stolu, "Smlova byla uzavřena. Dnes jsme se přišli bavit. To víno je výborné," utřel si z čela pot.
"Dračí krev," skočila mu do řeči Stříbrovlasá a malý flakonek s čirou tekutinou se roztříštil u jejích nohou, "Nejlepší a nejistější jed, jaký kdy byl vytvořen."
"Proč?" Nebyl sám, komu bylo horko.
"Dokázal jsi porazit Nesmrtelného…"
"Proč?" Začínal ztrácet vědomí.
"Zabil jsi Nesmrtelného."
"Proč?"
Nebylo komu odpovídat.No, nejsem spisovatel světových a ani místních kvalit, tak nebuďte pohodlní a při čtení krátkého úvodu použijte více fantasie, než jste normálně zvyklí :).
Děkuji. Já věděl, že to výjde.
Nahoru

Pravidla

Válečník

Válečník se nejlépe cítí ve víru bitvy. Je silný a odolný a umí používat těžké zbraně. K magii hledí s nedůvěrou a tak více věří své věrné oceli .

Zbraně : jakékoliv
Zbroje: jakákoliv
ZKOUŠKA POVOLÁNÍ
Protože válečník je zejména mistrem "meče", bude u něj stačit znalost soubojového systému, obecných pravidel a co má dělat v případě, že na něj kouzelník hodí kouli nebo patronu. Pravidla pro ostatní znát nemusí (v případě nutnosti mu je někdo vysvětlí….).
to větší důraz však bude kladen na jeho schopnosti bojové. Jeho způsobilost k tomu stát se válečníkem, posoudí v souboji mistr válečník. Adept by měl umět zacházet se svou zbraní; pokud mistr usoudí, že danou zbraň neovládá a mohl by být nebezpečným, může mu ji zakázat. (bodat do oka se doopravdy nesmí… :)).

Schopnosti dle dosažené úrovně:

První úroveň
· Regenerace - válečník si může během jedné minuty klidu vyléčit až čtyři životy. Tuto schopnost lze použít jednou za herní den (8 hodin reálného času). Na dalších úrovních lze tuto schopnost použít tolikrát, kolik je jeho úroveň.
· Oprava zbrojí - po souboji předpokládáme, že došlo k poškození nejen těla, ale i pancíře. Pouze válečník je schopen i v těžkých polních podmínkách zbroj částečně opravit. Nikdy nelze získat opravou více životu, než je hodnocení zbroje, bez dalších modifikátorů. Doba opravy je 10 minut. K této schopnosti je třeba zakoupit kovářské náčiní. V kovárně je doba OPRAVY POLOVIČNÍ.

Druhá úroveň
· Ošetřování - po boji je schopen vyléčit sobě i jiné osobě za pět minut tři životy. Tuto schopnost lze aplikovat pouze jednou po každém boji. Nutným předmětem jsou obvazy.
· Odolnost vůči zvolenému elementu první stupeň - o jedna nižší poškození - výběr je mezi čtyřmi klasickými živly (oheň, země, vzduch a voda).

Třetí úroveň
· Berserk - jednou za herní den lze použít tuto schopnost s následujícími efekty. Válečník musí přestat taktizovat a utočit na všechny nepřátele v dohledu, nejbližším počínaje, nemůže vykonávat jiné akce, než útok. Je imunní vůči strachu, působí o jedna vyšší zranění a získává navíc pět životů, o které přijde na konci svého válečného šílenství. Tato schopnost trvá dokud je v dohledu nepřítel, pokud je postava vyřazena, rovnou umírá.
· Efektivita zbroje - s rostoucí úrovní je válečník schopen lépe se pohybovat, bojovat ve své zbroji. Pro hru to znamená, že si bojovník připíše k životům za zbroj navíc 20% zaokrouhleno matematicky…

Čtvrtá úroveň
· Specializace na zbraňovou třídu - výběr je mezi střelnými, vrhacími a kontaktními. Na zvolenou třídu získává válečník +1 do poškození…
· Odolnost vůči zvolenému elementu druhý stupeň - o jedna nižší poškození - výběr je mezi čtyřmi klasickými živly (oheň, země, vzduch a voda), pokud volíte jiný element, než na druhé úrovni, jestliže jste vybrali stejný je poškození nižší o tři.

Pátá úroveň
· Kovář - od této úrovně je možné vkládat runy do zbraní, zbrojí, štítů... Je možné kovat jen klasické runy, nikoliv Runy moci, ty může jen Runmaker. Další pravidla pro tuto schopnost najdete u kovářství.
· Efektivita zbroje II… - stejná pravidla jako u třetí úrovně, ale místo 20% se počítá 40%.

Šestá úroveň
· Železná vůle- Válečník je imunní vůči prvnímu levelu kouzel ovlivňujících vůli a jakýmkoliv formám strachu
· Odolnost vůči zvolenému elementu třetí stupeň - při volbě jiného elementu platí stejná pravidla jako na čtvrté úrovni… V případě, že jste potřetí vybrali stejný element, je eliminace šest životů.

Sedmá úroveň
· Specializace na zbraňovou třídu II. - výběr je mezi střelnými, vrhacími a kontaktními. Na zvolenou třídu získává válečník +1 do poškození. Nelze si vybrat stejnou třídu jako na páté úrovni.
· Efektivita zbroje III - stejná pravidla jako u třetí úrovně, ale místo 20% se počítá 50%.
· Smrtící úder - Jednou za herní den si válečník může zvýšit základní poškození zbraně na
dvojnásobek. Zásahu musí být dosaženo do deseti vteřin od ohlášení.

Kněz

Zbraně : jen jednoruční, ne vrhací ani střelné, štíty střední.
Zbroje: jakákoliv
Schopnosti dle dosažené úrovně:

První úroveň
· Léčení - po boji je schopen vyléčit sobě i jiné osobě za pět minut tři životy. Tuto schopnost lze aplikovat pouze jednou po každém boji. Nutným předmětem jsou obvazy. Dalším využitím je možnost rozpoznávat nemoci, které může kněz za použití magie, bylin... následně léčit.
· Bylinkářství - dává možnost identifikovat a používat jakékoliv byliny, které se budou nacházet ve hře. Například: hodnocení léčivých bylin se přičítá k vyléčeným životů, při použití schopnosti léčení.
· Odvracení nemrtvých - jednou za půl hodiny, je schopen kněz zahnat nemrtvé na stejné, nebo nižší úrovni na útěk. Dále všem způsobí poškození 2 životy*úroveň.

Druhá úroveň
· Imunita vůči strachu- týká se všech kouzel i schopností.
· Boží vůle - kněze od této úrovně nelze oživit žádnými animačními kouzly.
· Boj s nemrtvými - +1 do poškození proti nemrtvým, je uděleno vždy, i když je bytost jinak nezranitelná knězovou zbraní.

Třetí úroveň
· Vnímání astrální roviny - kněz může sledovat bytosti v astrálním světě, může s takovou bytostí zahájit mentální souboj, nebo ji napadnout kouzly.
· Prosba - jednou za herní den lze použít tuto schopnost. Kněz působí o jedna vyšší zranění a získává navíc pět životů. Nefungují na něj kouzla vůle a smrti do druhého levelu.Tato schopnost trvá dokud je v dohledu nepřítel, pokud je postava vyřazena, rovnou umírá. Po vyprchání efektu musí kněz zůstat deset minut v klidu na místě. Pokud je vyrušen, musí kvůli vyčerpání klečet a nesmí kouzlit. Po pominutí nebezpečí, musí odsedět dalších deset minut.
· Léčebná moc - při nemagickém léčení životů, vyléčí kněz ne tři, ale šest. Dále je třikráte denně schopen odstranit chorobu.

Čtvrtá úroveň
· Alchymie - kněz může vyrábět léčivé, ochranné, lektvary a svitky, dle pravidel pro alchymisty.
· Imunita vůči nemocem - magické i nemagické povahy.
· Nižší odolnost proti nekromancii - jen první level.
· Efektivita zbroje - s rostoucí úrovní je kněz schopen lépe se pohybovat, bojovat ve své zbroji. Pro hru to znamená, že si bojovník připíše k životům za zbroj navíc 20% zaokrouhleno matematicky…

Pátá úroveň
· Železná vůle - imunita vůči kouzlům prvního levelu působících na vůli.
· Astrální štít - kněz může odmítnout souboj v astrální rovině, ale jen před začátkem.
· Specializace na drtivé zbraně - jednoruční palcáty, řemdihy +1 do poškození.
· Aura ochrany - nemrtví útočící na kněze mají o jedna nižší poškození, kněze není možno zranit útokem ze zálohy :).

Šestá úroveň
· Aura ochrany - nemrtví útočící na kněze mají o jedna nižší poškození, kněze není možno zranit útokem ze zálohy :).
· Odolnost vůči nekromancii - do druhého levelu, kouzla smrti působí jen poloviční zranění.
· Léčebná moc - při nemagickém léčení životů, vyléčí kněz ne tři, ale devět. Dále je třikráte denně schopen odstranit prokleti, nebo chorobu.

Sedmá úroveň
· Železná vůle II - odolnost vůči kouzlům volním do druhého levelu.
· Efektivita zbroje II… - stejná pravidla jako u čtvrté úrovně, ale místo 20% se počítá 40%.
· Obranná aura - přerušení kouzel je o jednu manu levnější.

Druid

Zbraně : jednoruční, vrhací, plus hůl(jen k obraně) a oštěp(bez házení!!!), ne štíty.
Zbroje: jen do kožené
Schopnosti dle dosažené úrovně:

První úroveň
· Léčení - po boji je schopen vyléčit sobě i jiné osobě za pět minut tři životy. Tuto schopnost lze aplikovat pouze jednou po každém boji. Nutným předmětem jsou obvazy. Dalším využitím je možnost rozpoznávat nemoci, které může kněz za použití magie, bylin... následně léčit.
· Bylinkářství - dává možnost identifikovat a používat jakékoliv byliny, které se budou nacházet ve hře. Například: hodnocení léčivých bylin se přičítá k vyléčeným životů, při použití schopnosti léčení.
· Chození mimo stezky- Druid může vstoupit i do oblastí, které budou zakázány ostatním… Jedná se pouze o les a horské stezky…

Druhá úroveň
· Imunita vůči kouzlům na vůli lesních bytostí- týká se všech kouzel i schopností.
· Láska lesa - v lese po vyřazení z boje Druidovi, místo ubývání životů a následné smrti, přibývá jeden život za minutu až dosáhne jednoho života.
· Boj s lykantropy - +1 do poškození proti nim, je uděleno vždy, i když je bytost jinak nezranitelná druidovou zbraní.

Třetí úroveň
· Vnímání astrální roviny - kněz může sledovat bytosti v astrálním světě, může s takovou bytostí zahájit mentální souboj, nebo ji napadnout kouzly.
· Proměna v medvěda - jednou za herní den. na deset minut (lze kdykoliv přerušit)… +10 do životů, jako zbraně může použít nejvýše dvou 60 cm sečných zbraní, a nemá zranitelné ruce i nohy po lokty…Na konci proměny o životy navíc přijde, ale nemohou klesnout pod -5.
· Léčebná moc - při nemagickém léčení životů, vyléčí kněz ne tři, ale šest. Dále je třikráte denně schopen odstranit chorobu.

Čtvrtá úroveň
· Alchymie - může vyrábět léčivé lektvary a svitky, dle pravidel pro alchymisty.
· Imunita vůči nemocem a prokletí- nemagické povahy a lykantropie
· Proměna v ptáka - jedenkráte denně - druh dle libosti, musí se mávat rukama. Lze překonávat hradby a ostatní překážky. Zranitelný je jen střelnými zbraněmi a kouzly. Trvání deset minut, nebo dříve dle rozhodnutí. Střet dvou ptáků se řeší individuálním soubojem.

Pátá úroveň
· Železná vůle - imunita vůči kouzlům prvního levelu působících na vůli.
· Astrální štít - druid může odmítnout souboj v astrální rovině, ale jen před začátkem.
· Proměna v kámen - jedenkrát denně- druid si sedne na zem na místě proměny. Je zranitelný dobívacímí stroji a mentálním soubojem. Schopnost trvá dokud se nerozhodne jinak.

Šestá úroveň
· Moc nad lesními bytostmi - všechny lesní bytosti(status určí organizátoři) nesmí na druida zaútočit, sdělí mu na požádání všechny informace.
· Imunita vůči jedům - všeho druhu.
· Léčebná moc - při nemagickém léčení životů, vyléčí druid ne tři, ale devět.

Sedmá úroveň
· Moc nad lykantropy - lykantropové musí poslouchat všechny rozkazy druida, osvobodí je až zjevně sebevražedný příkaz.
· Rituální magie kruhu - náročnost rituálních kouzel je pro druida o level nižší, to platí i pro ostatní účastníky vyvolávání…
· Zdvojení proměny - všechny tři proměny může druid používat dvakrát denně.

Kouzelník

Je tajemná osoba pohybující se na okraji přírodních zákonů a vyžívajíc skrytých sil k ovlivňování skutečnosti.
Přestože není příliš zručná se zbraní může se stát velmi nepříjemným protivníkem díky hlubokému poznání neviděných věcí.

Zbraně : jednoroční a menší, bez kombinací(vyjma hůl + tesák), lehké vrhací.
Zbroje: n/a
Schopnosti dle dosažené úrovně:

První úroveň
· Identifikace - mág je schopen identifikovat kouzelné předmět a lektvary.
· Alchymie - může vyrábět veškeré lektvary a svitky, dle pravidel pro alchymisty.
· Léčení - po boji je schopen vyléčit sobě i jiné osobě za pět minut tři životy. Tuto schopnost lze aplikovat pouze jednou po každém boji. Nutným předmětem jsou obvazy.

Druhá úroveň
· Bylinkářství - dává možnost identifikovat a používat jakékoliv byliny, které se budou nacházet ve hře. Například: hodnocení léčivých bylin se přičítá k vyléčeným životů, při použití schopnosti léčení.
· Nekromancie - umožňuje nejen oživovat nemrtvé, ale i jejich identifikaci a podrobnou znalost. Nemrtví musí mágovi před začátkem souboje na požádání sdělit slabiny, schopnosti, nikoliv však žádné další informace.
· Runové písmo - kouzelníci budou schopni přečíst i některé prastaré pergameny, které se ve hře vyskytnou.

Třetí úroveň
· Vnímání astrální roviny - může sledovat bytosti v astrálním světě, může s takovou bytostí zahájit mentální souboj, nebo ji napadnout kouzly.
· Astrální tělo - kouzelník si v mentálním souboji počítá ke svým životům bonus + 6 Tyto životy se obnovují před každým mentálním soubojem.
· Odolnost vůči zvolenému elementu první stupeň - o jedna nižší poškození - výběr je mezi čtyřmi klasickými živly (oheň, země, vzduch a voda).

Čtvrtá úroveň
· Magická specializace - na výběr jsou jednotlivé elementy (+1 do poškození), nebo nekromancie (nemrtví mágem stvoření jsou o jeden level výše).
· Astrální štít - kouzelník může odmítnout souboj v astrální rovině, ale jen před začátkem.
· Nižší odolnost proti nekromancii - jen první level.

Pátá úroveň
· Odolnost vůči zvolenému elementu druhý stupeň - o jedna nižší poškození - výběr je mezi čtyřmi klasickými živly (oheň, země, vzduch a voda), pokud volíte jiný element, než na třetí úrovni, jestliže jste vybrali stejný je poškození nižší o tři.
· Astrologie - Usnadní rozpoznat čas vhodný pro kouzelné předměty, rituály... Efekty jsou určeny organizátory. Některé předměty nelze bez této znalosti ani vyrobit.
· Železná vůle - odolnost vůči kouzlům volním do prvního levelu.

Šestá úroveň
· Rituální magie - náročnost rituálních kouzel je pro kouzelníka o level nižší, to platí i pro ostatní účastníky vyvolávání…
· Magická specializace II - na výběr jsou jednotlivé elementy (+3 do poškození), nebo nekomancie(nemrtví mágem stvoření jsou o dva levely výše). Toto platí pokud jste učinili stejnou volbu jako na čtvrté úrovni, jinak se řiďte podle předchozí specializace.
· Drakomluva - kouzelník je schopen identifikovat schopnosti run moci.

Sedmá úroveň
· Železná vůle II - odolnost vůči kouzlům volním do druhého levelu.
· Vláda nad runami moci - kouzelník smí využívat runy moci při svém kouzlení.
· Aura moci - nemrtví, démoni, golemové (dle výběru) na šesté a nižší úrovni, kteří nejsou pod kontrolou(vizuální) jiného mága musí poslouchat rozkazy.

Zloděj

Zbraně : meče do jedenapůlručních, kombinace do 140cm, vrhací, střelné.
Zbroje: do kožené
Schopnosti dle dosažené úrovně:

První úroveň
· Útok ze zálohy - při útoku, o kterém soupeř neví a jen za tohoto předpokladu, lze touto schopností způsobit zranění navíc k normálnímu poškození své zbraně 3*úroveň životů… Při použití této dovednosti musí vrah ve chvílu útoku stát a letmým dotykem zasáhnout záda protivníka. (žádné pobíhání s mečem v linii stylem vlnitý pelch). Pokud chce zloděj provést zajmutí, může poškození snížit tak, aby ubral počet životů na nulu.
· Byrokracie - pravděpodobně nejlepší schopnost celé hry… Zloděj může předbíhat frontu při jednání s organizátory (během hry cca jedn ks…) i obchodníky(cca tři ks…) ve hře… Při předbíhání více zlodějů se řadí podle úrovně…
· Léčení - po boji je schopen vyléčit sobě i jiné osobě za pět minut tři životy. Tuto schopnost lze aplikovat pouze jednou po každém boji. Nutným předmětem jsou obvazy.
· Vyprošťování se z pout - může se kdykoliv vyprostit z jakýchkoliv pout.

Druhá úroveň
· Jedy - lze používat na zbraně širokou paletu jedů, kterou bude místní alchmista nabízet.
· Spoutání - po zajetí nepřítele může zloděj postavu spoutat, subjekt se nesmí pokusit o útěk, ani o jinou činnost, která je mimo možnosti SPOUTANÉ osoby… Pokud je oběť ponechaná o samotě a nikdo ji předčasně nepomůže, osvobodí se sama za dvacet minut.
· Lezení po zdech - zloděj může překonávat hradní zdi i některé nedostupné oblasti.

Třetí úroveň
· Runové písmo - zloději budou schopni přečíst i některé prastaré pergameny, které se ve hře vyskytnou.
· Čtení mágovských svitků - zloději mohou sesílat kouzla se svitků stejně jako mágové.
· Ukrytí ve stínu - zloděj se může schovat na místě k tomu vhodném a přehodit přes sebe plášť, (koukat se může)… Během této akce jej nesmí vidět žádný protivník, pak je pokládan za ukrytého a ostatní se chovají jako kdyby tam nebyl. pouze osoby se stejnou schopností(ukrytí ve stínu) si zloděje mohou všimnout. Hoděj si mincí, pak jej vidí všichni, kteří byli jiným zlodejem, či hraničářem upozorněni.

Čtvrtá úroveň
· Vidění neviditelných - zloděj dokáže vycítit neviditelné osoby, může je stopovat, vnímat i na ně zaútočit…
· Převleky- zloděj může změnit rasu, povolání, tedy alespoň na oko, nadále jsou zachovány pouze schopnosti jeho povolání…
· Oceňování - obchodník je povinen sdělit skutečnou cenu získaného předmětu…

Pátá úroveň
· Smlouvání - při nákupu předmětů od NPC, podloudného gnóma alchymisty, kupců, získává zloděj 25% slevu…
· Specializace na krátké zbraně - zásah zbraní do délky krátkého meče má o jedna větší poškození…
· Železná vůle - odolnost vůči kouzlům volním do prvního levelu.

Šestá úroveň
· Neviditelnost - jedenkráte za herní den… Trvá dokud zloděj nepromluví, nezaútočí… Rozhodně se nedovoluje pantonima neviditelného, je to z jeho statusu nemožné…
· Ďábelská klika - jednou za herní den si zloděj může vybrat nerituální kouzlo, které na nej nezaúčinkuje po seslání.
· Zajmutí - stejná pravidla jako pro útok ze zálohy, s tím rozdílem, že životy oběti vždy klesnou na nulu Po pěti minutách se oběti životy obnovují na původní počet…

Sedmá úroveň
· Železná vůle II - odolnost vůči kouzlům volním do druhého levelu.
· Štastná hvězda - jeden fyzický zásah za herní den je neplatný dle výběru zloděje…
· Ďábelská klika II- třikrát za herní den si zloděj může vybrat nerituální kouzlo, které na nej nezaúčinkuje po seslání
· Reflexy - zloděje nelze od této úrovně zranit útokem ze zálohy, ani zajmout schopností s šesté úrovně…

Hraničář

Zbraně : meče do jedenapůlručních, kombinace do 140cm, vrhací, střelné.
Zbroje: do kroužkové
Schopnosti dle dosažené úrovně:

První úroveň
· Mythologie - hraničář může požádat NPC (jeden ks) o sdělení slabin a schopností nestvůr vyskytujících se ve hře zcela bezplatně…
· Bylinkářství - dává možnost identifikovat a používat jakékoliv byliny, které se budou nacházet ve hře. Například: hodnocení léčivých bylin se přičítá k vyléčeným životů, při použití schopnosti léčení.
· Léčení - po boji je schopen vyléčit sobě i jiné osobě za pět minut tři životy. Tuto schopnost lze aplikovat pouze jednou po každém boji. Nutným předmětem jsou obvazy.

Druhá úroveň
· Chození mimo stezky- může vstoupit i do oblastí, které budou zakázány ostatním… Jedná se pouze o les a horské stezky…
· Boj s vybranou skupinou nestvůr - +1 do poškození proti nim. Nelze vybrat lidi, elfy, trpasliky…
· Imunita na nemoci a prokletí nestvůr - ne vampirismus, jinak snad vše…

Třetí úroveň
· Ukrytí ve stínu - může se schovat na místě k tomu vhodném a přehodit přes sebe plášť, (koukat se může)… Během této akce jej nesmí vidět žádný protivník, pak je pokládan za ukrytého a ostatní se chovají jako kdyby tam nebyl. pouze osoby se stejnou schopností(ukrytí ve stínu) si zloděje mohou všimnout. Hodí si mincí, pak jej vidí všichni, kteří byli jiným zlodějem, či hraničářem upozorněni.
· Chodcův meč - hraničář získává s touto úrovní automaticky kouzelnou zbraň s níž je schopen zranit velké množství bytostí s imunitami na klasické zbraně.
· Imunita vůči kouzlům na vůli lesních bytostí- týká se všech kouzel i schopností do třetího levelu.

Čtvrtá úroveň
· Efektivita zbroje - s rostoucí úrovní je hraničář schopen lépe se pohybovat, bojovat ve své zbroji. Pro hru to znamená, že si bojovník připíše k životům za zbroj navíc 20% zaokrouhleno matematicky…
· Vidění neviditelných - dokáže vycítit neviditelné osoby, může je stopovat, vnímat i na ně zaútočit…
· Železná vůle - odolnost vůči kouzlům volním do prvního levelu.

Pátá úroveň
· Proměna v ptáka - jedenkráte denně - druh dle libosti, musí se mávat rukama. Lze překonávat hradby a ostatní překážky. Zranitelný je jen střelnými zbraněmi a kouzly. Trvání deset minut, nebo dříve dle rozhodnutí. Střet dvou ptáků se řeší individuálním soubojem.
· Specializace na zbraňovou třídu - výběr je mezi střelnými a kontaktními. Na zvolenou třídu získává válečník +1 do poškození…
· Částečná imunita vůči jedům - efekt je vždy poloviční.

Šestá úroveň
· Železná vůle II - odolnost vůči kouzlům volním do druhého levelu.
· Léčebná moc - při nemagickém léčení životů, vyléčí kněz ne tři, ale šest.
· Láska lesa - v lese po vyřazení z boje, místo ubývání životů a následné smrti, přibývá jeden život za minutu až dosáhne jednoho života.

Sedmá úroveň
· Efektivita zbroje II… - stejná pravidla jako u čtvrté úrovně, ale místo 20% se počítá 30%.
· Proměna ve vlka - jednou denně - po této proměně nesmí byt postava pronásledována při útěku. Mohou na ni být použity kouzla a střelné,vrhací zbraně, samozřejmě za předpokladu statického nepřibližování se k prchajícímu. Jiný pohyb dovolen je. Vlk nebojuje zbraněmi.
· Elementární štít - při rušení kouzla jednoho z elementů je cena přerušení o jednu manu nižší, nejméně však stojií jednu manu.
Nahoru

Systém

Povolání - životy a mana
Úroveň 1 2 3 4 5 6 7
Válečník Ž 9 12 15 18 21 24 27
M - - - - - - -
Paladin Ž 9 12 15 18 21 24 27
M 1 2 3 4 5 6 7
Hraničář Ž 8 11 13 16 18 21 23
M 1 2 3 4 5 6 7
Zaklínač Ž 8 11 13 16 18 21 23
M 1 2 3 4 5 6 7
Assassin Ž 7 9 11 13 15 17 19
M - - - - - - -
Kněz/Druid Ž 7 9 11 13 15 17 19
M 3 5 8 10 13 15 18
Kouzelník Ž 6 8 9 11 12 14 15
M 3 6 9 12 15 18 21
Spellsword Ž 6 8 9 11 12 14 15
M 2 4 6 8 10 12 14


Zbroje Hlava Tělo Ruce Nohy
Náhražková 1 1 1 1
Kožená 1 2 2 2
Kroužková 2 3 3 3
Plátová 3 4 4 4


Zbraně DMG
Vrhačky, hvězdice 1
Vrhací sekery, tesáky 2
Zbraně tváří v tvář 3
Luky, kuše 4

Nahoru
Další informace

 • Kam?
  Do Nasavrk, tedy ne přímo tam, ale kilometr od nich směrem na Pardubice. Mapa s přesnou lokací bude dodána co nejdříve.

 • Kdy?
  15. až 18. srpna 2002. Ve čtvrtek příjezd, oficiální zahajení v 17:30. Konec je v něděli.

 • Kdo?
  Elfové a lidi se střenou v souboji o runy moci. Nebojte nezůstane jen u toho - miluji intriky.

 • Pravidla?
  Vlastní - eklepticistická, bereme jen to nejlepší :). Sami můžete posoudit jednotlivá povolání. Kouzla dodáme mágům i knězům na místě. (Nebojte na rangery jsme nezapoměli). Bude i něco málo ekonomie - hradby, chrámy, kovárny, druidské kruhy - nebojte se jen trošičku, že jo Khelbene?

 • Za Kolik?
  Za 50 Kč pro předem přihlášené. O dvacet víc pro ostatní.

 • NPC?
  Žádný hrající na vyšší úrovní, než hrači. To je supr ne?

 • Zloduch?
  Nebojte nechybí.

 • Kdo to organizuje?
  Věci duševní zajišťuji já, věci praktické, formální taky já..… No a Khelben dělá to samý, takže v tom jedeme asi napůl. Neměl bych zampomenout na internetového démona a alchymistu Arčího.

 • Kam přihlášky?
  mailto:menderon@seznam.cz?subject=LARP

 • Co naposled?
  Doufám, že přijedete, aby jsme se s tím nedělali zbytečně.
  Nahoru
  Rules - made by Martin "Menderon" Vraný
  Original made by Ondřej "Chalda" Chaloupka

  Průměrné hodnocení: 0 :: Počet zobrazení: 10125

  Přidat komentář Přidat komentář:

  Jméno:
  *

  E-mail:


  Hodnocení:
  Na obrázku je...
  kontrolní obrázek

  =*
  Komentář:  * povinný údaj
   
  :: (1 - 1 z 1) :: od nejnovějších :: úrovňově ::
  Jirka - 2005-02-16 00:00:00

  ty stranky jdou cist jen online a navic ne v microsoft exploreru


  :: (1 - 1 z 1) :: od nejnovějších :: úrovňově ::

  oddělovač
 • Stránky běží na redakčním systému Rivendell v2.0 -- Jarník, 2006
  Tyto stránky jsou uvedeny bez jakýchkoliv záruk, co se spolehlivosti, přesnosti, trvanlivosti a dalších biomagických funkcí týče, a rádi bychom vás upozornili, že SFK Palantír zvláště neodpovídá, nezaručuje, ani nedoporučuje nějaké, respektive jakékoliv, shlížení těchto stránek a odmítá nést zodpovědnost za jejich použití jak návštěvníkem, tak jakoukoliv jinou osobou, entitou či božstvem.